Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Reumatologi

Reaktiva artriter


Uppdaterad den: 2020-06-08

Annons

Bakgrund

 • En reaktiv artrit (ReA) är en steril ledinflammation till följd av en infektion som inte finns i själva leden men på ett annat ställe i kroppen, vanligen i i urinvägar/genitalier eller mag-tarmkanalen.
 • Reaktiva artriter tillhör tillsammans med psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och artriter vid kroniska tarmsjukdomar till gruppen spondylartriter.
 • Tillståndet kallades också för Reiters syndrom tidigare.

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd hos vuxna. 
 • Efter en tarminfektion utvecklar cirka 1–2 % ReA, medan risken för ReA efter en genital klamydiainfektion är cirka 4–8 %.

Etiologi och patogenes

 • Ett flertal patogener associeras med reaktiv artrit, se tabellen nedan (exempel).
Mag-tarmpatogener Urogenitala patogener Övriga
Salmonella C. trachomatis Grupp A betahemolytiska streptokocker (GAS)
Shigella U. realyticum C. pneumoniae
Yersinia M. genitalium  Hiv
Campylobacter N. gonorrhoeae B-19 parvovirus
C. difficile   Borrelia
Vissa grupper av E. coli    
Cryptosporidium    
Giardia lamblia    
H. pylori    
*) = Vanligaste patogener
Annons
Annons

ICD-10

 • M02 Reaktiva artriter
 • M03 Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som
  klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Sjukdomsbilden är varierad och kan yttra sig som en asymtomatisk artrit, en akut mon- eller asymmetrisk oligoartit eller en systemsjukdom med dessutom extraartikulära manifestationer av ReA.
 • Omkring hälften av patienterna kan berätta om en sannolikt utlösande infektion 1–4 veckor innan artriten bröt ut.
 • Symtom på utlösande infektion:
  • Till exempel symtom på cervicit eller bäckeninflammation vid klamydiainfektion hos kvinnor, uretrit eller epididymit hos män
  • Gastrointestinala infektioner kan ge buksmärtor, (blodig) diarré och feber
 • Symtom från rörelseorganen
  • Ofta ses en perifer monartrit eller en asymmetrisk oligoartrit (oftare i nedre extremiteter)
  • Entesit (oftare i akillessena eller fot än mer proximalt) eller daktylit (finger-/tåinflammation) förekommer
  • Axiala manifestationer är ovanligare, oftare lumbalt än cervikalt eller thorakalt. SI-leder kan vara påverkade
 • Extraartikulära symtom:
  • Okulära symtom:
   • Konjunktivit
   • Uveit
   • Irit
  • Kardiella symtom:
   • Aortainsufficiens
   • Hjärtblock
   • Perikardit
  • Symtom från hud/slemhinnor:
   • Erythema nodosum
   • Balanit
   • Uretrit
   • Cervicit
   • Cystit
   • Prostatit
   • Aftösa förändringar

Kliniska fynd

 • Ledstatus
  • Ofta förekommer en eller flera mycket svullna, ömma perifera leder, i regel med uttalad rörelseinskränkning
  • Ledstatus bör också omfatta ryggen med tanke på sakroiliit
  • Daktyliter kan påvisas hos en del, korvformad svullnad i fingrar och tår på grund av tenosynovit, entesopati, periostit och småledsinflammation
 • Hud och slemhinnor:
  • Orala sår är vanliga och kan vara smärtfria
  • Circinat balanit, en smärtfri erytematös lesion på ollonet förekommer hos ungefär 20 % av alla män med ReA
  • Hos kvinnor kan en cervicit vara uttalad med vaginala flytningar
  • Keratoderma blennorrhagica:
   • Ett typiskt, men sällsynt fynd, är ett kraftigt flagande utslag på fotsulorna med inslag av sterila pustler som är svårt att skilja från pustulosis palmoplantaris
 • Ögonfynd är inte sällsynta och kan omfatta allt från asymtomatisk konjunktivit till aggressiv främre uveit.
 • Andra mer sällsynta organfynd kan vara från hjärtat, lungorna, nervsystemet.

Utredning av reaktiva artriter

 • Det finns inga specifika tester som kan påvisa/utesluta ReA.
 • Blodprover:
  • Aktuella prover är Hb, SR, CRP, blodstatus, B-celler:
   • SR kan vara tresiffrig
   • Sekundär anemi kan utvecklas i tillståndets förlopp
  • Reumatiska prover:
   • Kan övervägas vid polyartrit
   • Anti-CCP, RF, ANA, HLA-B27
  • Serologi:
   • Har ofta begränsat värde
 • Urinprover:
  • U-sticka
  • Eventuellt test för STI, särskilt klamydia
 • Mikrobiologi:
  • Det kan vara aktuellt att ta prover från tonsiller (streptokocker), tarm (patogena tarmbakterier) och uretra/cervix (klamydia, gonokocker)
  • Odlingar är ofta negativa när artriten uppstår
 • Andra undersökningar:
  • Ledpunktion för att utesluta bakteriell artrit:
   • Grumligt/opalescent ledexsudat kan tala för bakteriell artrit
   • Ledvätskan skickas för odling, bedömning av leukocyter och kristaller
  • Bilddiagnostik:
   • Tidigt i sjukdomsförloppet visar bilder (röntgen/MRT) av drabbade leder normala fynd, bortsett från mjukdelssvullnad och hydrops.
   • Patologiska fynd kan vara entesit med periosteal reaktion, asymmetrisk sakroiliit och fläckvis spondylit med ojämna, icke-marginella syndesmofyter.
  • Eventuellt DT, ultraljud eller scintigrafi.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Septisk artit
 • Reumatoid artrit
 • Psoriasisartrit
 • Ankyloserande spondylit
 • Kristallartrit (gikt, pseudogikt)
 • Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom
 • Behçets sjukdom
 • Borreliainfektion

Behandling av reaktiva artriter

 • Symtomatisk behandling.
 • Antibiotikabehandling vid konstaterad STI. 

Egenbehandling

 • Avlastning vid behov men ingen total inaktivitet.

Läkemedelsbehandling

 • COX-hämmare rekommenderas i första hand:
  • Till exempel naproxen tablett 250 mg: 1–2 tabletter morgon och kväll
 • Kortikosteroider:
  • Intraartikulära injektioner med kortikosteroider kan ge effektiv kontroll över sjukdomen i enskilda leder
  • Vid utbredd sjukdom kan peroralt prednison användas
  • Lokal behandling med kortikosteroider kan behövas vid extraartikulära manifestationer
 • Andra antiinflammatoriska läkemedel och DMARS:
  • Om andra behandlingsalternativ inte har bestående effekt kan läkemedel såsom salazopyrin, metotrexat och biologiska läkemedel
 • Antibiotika:
  • Kan minska risken för ReA vid klamydiainfektion, men för övriga infektioner saknas en tydlig indikation
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi (kontrakturprofylax och träning).

Komplikationer

 • Komplikationer är ovanliga.
 • Kronisk artrit (>1 år)
 • Främre uveit
 • Hjärtledningsrubbning, aortainsufficiens
 • Pleuropulmonella infiltrat
 • Lesioner i perifera och centrala nervsystemet
 • Besvärande hudmanifestationer

Prognos

 • Reaktiva artriter går i regel över av sig själva inom 6–12 månader.
 • 25–50 % har recidiverande episoder av artrit.
 • 25 % utvecklar kronisk ReA.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.