Bild av monoartrit med tendinit och onykia punktata

Monoartrit med tendinit och onykia punktata

Monoartrit med tendinit och onykia punktata.

Foto: Ulla Lindqvist

Patient som söker för en enstaka svullen led har en monoartrit (från grekiskans mono = ensam/enkel). Föreligger två, tre eller fyra svullna leder är det en oligoartrit (från grekiskans oligo = få), medan förekomst av fem eller fler svullna leder enligt definition är en polyartikulär ledsjukdom/polyartrit (från grekiskans poly = många). De aseptiska mono- och oligoartriterna kan uppvisa växlande grad av inflammation (svullnad, värmeökning, rörelsesmärtor) men sällan av så uttalat slag att differentialdiagnosen mot septisk artrit är svår.

Läs mer om undersökning och diagnostisering i vår medicinska översikt:

Mono- och oligoartriter (medicinsk översikt) »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.