Bild av monoartrit med tendinit och onykia punktata

Monoartrit med tendinit och onykia punktata

Monoartrit med tendinit och onykia punktata.

Foto: Ulla Lindqvist

Mono- och oligoartriter (medicinsk översikt) »