Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Tinea corporis, ringorm


Uppdaterad den: 2023-02-17

Annons

Bakgrund

 • Tinea corporis är en ytlig dermatofytinfektion som karaktäriseras av antingen inflammatoriska eller icke-inflammatoriska lesioner på kroppen, kallas också för ringorm.

Epidemiologi

 • Förekommer oftast i varma och fuktiga klimat.
 • Är vanligast bland barn före tonåren.

Etiologi och patogenes

 • Dermatofyter är keratinofila och parasiterar det döda förhornade lagret av huden, håret och naglarna. Till skillnad från jästsvamp tillhör dermatofyter inte hudens normalflora.
 • Infektionen kan uppstå genom direktkontakt med smittade djur eller människor, genom kontakt med kläder, handdukar, sängkläder, kammar eller borstar som använts av en infekterad person eller genom spridning från andra infekterade delar av kroppen (ofta hårbotten och fötter).
 • Inkubationstiden är 1–3 veckor.
Annons
Annons

ICD-10

 • B35 Dermatofytos (hudsvampsjukdom)

Anamnes

 • Ringorm– rund fläck med markerad röd kant.
 • Patienten ska alltid tillfrågas om eventuell smitta från djur, särskilt när det finns flera utslag:
  • Vanliga smittkällor från djur är gnagare, katt, hund och nötkreatur
  • Djuret kan ha en symtomatisk infektion, särskilt ses det vid Microsporum canis hos katt

Kliniska fynd

 • Dermatofyter växer radiärt och bildar cirkulära eller polycykliska lesioner med ökad aktivitet och inflammation i randzonen där infektionen är aktiv.
 • I randzonen finns erytematös, lätt fjällande hud, ibland med små vesiklar och pustler.
 • Infektionen dör i mitten på grund av substratbrist och utslaget bildar den typiska ringormen.

Utredning av ringorm

 • Odling bör tas vid många och utbredda lesioner.
 • Djur som misstänks vara smittokälla ska undersökas av veterinär.
 • Om det förekommer kontakter med flera djur kan patientens odlingssvar peka ut vilken djurart som är den mest sannolika smittkällan.
 • Tricophyton rubrum kan snabbt (3 timmar) påvisas med PCR-teknik.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Atopiskt eksem.
 • Pityriasis rosea.
 • Nummulärt eksem.
 • Psoriasis.
 • Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Granuloma annulare:
  • Tinea corporis fjällar, vilket granuloma annulare inte gör
 • Erythema annulare centrifugum.
 • Erythema migrans.

Behandling av ringorm

 • I regel räcker lokalbehandling.
 • Vid utbredd tinea corporis eller om lokalbehandling inte har effekt, kan det vara aktuellt med peroral behandling, vilket sköts av hudläkare.

Egenbehandling

 • Möjliga smittkällor som gnagare, hund, katt eller ko bör spåras.
 • Djur som misstänks vara smittkällor ska undersökas av veterinär.
 • Vid engagemang i hårbotten, så kallad tinea capitis, bör borstar och kammar kastas samt sängkläder och mössor tvättas.

Läkemedelsbehandling

Lokalbehandling

 • Terbinafin eller imidazolderivat (ekonazol, klotrimazol, mikonazol):
  • Har effekt mot de flesta ytliga svampinfektioner med enstaka fläckar:
   • Det är oklart om det finns skillnad i effekt mellan preparaten
  • Kräm som smörjs in cirka 2 cm utanför lesionens gränser
  • Behandlingens längd:
   • Imidazolpreparat:
    • Smörjes 2 gånger dagligen fram tills huden normaliserats och 1–2 veckor efter
    • Total behandlingstid brukar oftast bli 3–6 veckor
   • Terbinafin:
    • Smörjes 1 gång dagligen i 2 veckor
    • Det kan dröja ytterligare en till 2 veckor efter behandlingens avslut tills huden ser normal ut
 • Kombinationsbehandling med steroider kan ges en kortare tid vid kraftig klåda.

Peroral behandling

 • Vid utbredd tinea corporis och vid påvisad svampinfektion via odling kan peroral behandling ges av hudläkare.
 • Terbinafin:
  • Terbinafin tabletter 250 mg: en tablett per dag. Behandlingstiden är i regel 2 veckor
 • Alternativt flukonazol eller itrakonazol:
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • God respons på svampbehandling.

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.