Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Nagelsvamp (tinea unguium)


Uppdaterad den: 2023-02-17

Annons

Bakgrund

 • Svampinfektionen är i de flesta fall orsakad av en dermatofyt (trichophyton).
 • Svampinfektion i nagel orsakar färgförändring och förtjockning av nageln samt separation från nagelbädden.
 • Fingernagelmykos är nästan alltid associerad med tånagelmykos.

Epidemiologi

 • Ökande förekomst med ökande ålder, 15–20 % hos personer >40 år har rapporterats.
 • Högre förekomst bland idrottare, personer med diabetes och immunsupprimerade personer.

Etiologi och patogenes

 • Trichophyton rubrum orsakar >90 % av alla fall av nagelsvamp i Sverige.
 • Tricophyton mentagrophytes (kan smitta från gnagare, ko, häst, hund, katt),
  Epidermophyton floccosum och Microsporum canis (kan smitta från hund och katt) är alternativa agens.
 • Infektionen startar ofta distalt eller lateralt i nageln och breder ut sig proximalt.
 • Nagelytan är först glatt och jämn, men efter hand tillkommer hyperkeratos distalt under nageln (subungual hyperkeratos) som förtjockas och lossnar från nagelbädden (onykolys).
 • Dermatofyterna lever på friskt keratin och bryter ner detta med hjälp av proteolytiska enzymer (keratinaser).
Annons
Annons

ICD-10

 • B351 Nagelsvamp

Anamnes

 • Nagelförändringar orsakade av svamp karakteriseras av:
  • Förtjockad nagel
  • Färgförändringar
  • Nageln lossnar från nagelbädden (onykolys)
 • Tånaglarna är mycket oftare drabbade av svampinfektioner än fingernaglarna.
 • Om tillståndet är obehandlat under längre tid sprider det sig ofta till flera naglar.
 • I de flesta fall finns det samtidigt svampinfektion i huden mellan tårna, runt naglarna eller i fotsulorna.

Kliniska fynd

 • Nagelsvamp på fötterna har som regel en asymmetrisk utbredning.
  I vissa fall är tillståndet sekundärt till tinea pedis.
  Nageln är matt, har gul missfärgning, hyperkeratos, onykolys, är skör och blir efter hand deformerad.

Utredning av nagelsvamp

 • Ta alltid prov för mykologisk diagnostik (odling, mikroskopering, eventuellt dermatofyt-DNA) före behandling.
 • Vid misstanke om nagelsvamp tas provet med en skarp, smal slev från material på nagelns undersida, så nära den friska nageln som möjligt.
 • Vid stark klinisk misstanke om nagelsvamp och negativ odling kan nytt prov sändas för odling.
 • Om patienten har använt ett lokalt svampmedel måste det gå cirka 4 veckor innan det kan fås tillväxt för odling.
 • Efter systemisk behandling kan 6 månaders utsättning krävas före provtagning.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Nagelförändringar vid psoriasis.
 • Kronisk paronyki.
 • Nagelsdystrofi:
  • Medfödd eller förvärvat rubbning av nagelns växt:
   • Kan utlösas av kroniskt tryck mot nageln eller skada på nagelbädden
 • Tånagelförändringar på grund av ålder och/eller trauma.
 • Nagelförändringar vid lichen planus.
 • Nedsatt perifer cirkulation.

Behandling av nagelsvamp

 • Behandla bara om provtagning är positiv och patienten har påtagliga besvär av nagelförändringarna.
 • Om behandling väljs är systemisk behandling effektivare än lokalbehandling.
 • Läkemedelsbehandling måste fortgå länge och det är hög risk för recidiv. Fingernaglar svarar bättre än tånaglar.
 • Efter lyckad behandling av nagelsvamp krävs som regel full återväxt innan nageln blir kliniskt normal, vilket tar 6–8 månader för fingernaglar och 12–18 månader för tånaglar.

Läkemedelsbehandling

Lokalbehandling

 • Lokalbehandling har generellt dålig effekt vid nagelsvamp med en läkning på cirka 10–35 % efter 48 veckors behandling hos vuxna:
  • Lokalbehandling kan vara effektivt hos barn
 • Lokalbehandling av tånagelmykos under 48 veckor med amorolfin, ciclopirox, efinaconazol, eller tavaborole (de sista två nämnda medel är ej registrerade i Sverige september 2019) är verksam, förutsatt att nagelmatrix inte är angripen. Bäst effekt har efinaconazol.
 • Kan försökas vid dermatofytinfektion i enstaka naglar förutsatt att bara halva distala nageln är engagerad (lunula inte angripen).
 • Amorolfin nagellack:
  • Läkning kan förväntas bara vid distal eller helt ytlig infektion, det vill säga där nagelroten inte är angripen
  • Fingernaglar bör behandlas i 6 månader, tånaglar i 12 månader
  • Behandling en gång i veckan
 • Ciclopirox nagellack:
  • Indicerat om <75 % av nagelns yta är inficerad
  • Påförs dagligen i 24 veckor för fingernaglar och 48 veckor för tånaglar
 • Lokalbehandling lämpar sig också vid ytlig onykomykos.

Peroral behandling av tånaglar

 • Peroral behandling rekommenderas vid angrepp på >50 % av nageln, nagelbädden eller flera naglar samtidigt, eller om 6 månaders lokal behandling varit verkningslös.
 • Klinisk normalisering börjar månaderna efter avslutad behandling.
 • Behandlingsresultatet kan inte bedömas förrän efter ett år.
 • Terbinafin är förstahandsval:
  • Terbinafin tabletter 250 mg: 1 tablett dagligen i 6 veckor (fingernaglar) eller 12 veckor (tånaglar):
  • 1–2 år efter avslutad behandling har >50 % mykologisk och klinisk läkning
  • Terbinafin kan användas även vid jästsvamps- och mögelsvampsinfektioner men effekten är sämre
  • Allvarliga hudbiverkningar och leverbiverkningar har registrerats vid terbinafinbehandling, och patienten bör därför uppmanas att avbryta behandlingen och kontakta läkare om sådana uppstår
  • Det finns många viktiga interaktioner, bland annat betablockerare, SSRI och antiarrytmika
 • Itrakonazol och fluconazol är alternativ till terbinafin:
  • Är likvärdiga med, men något mindre effektiva och med högre recidivgrad jämfört med terbinafin
  • Pulsbehandling med itrakonazol 200 mg x 2 i 7 dagar:
   • Behandlingen upprepas 3 gånger med 3 veckors mellanrum
  • Fluconazol ska bara användas om annan behandling är olämplig

Prognos

 • Recidivrisken är hög och anges till cirka 20 % efter 3 år.
 • Varaktig klinisk normalisering uppnås i bästa fall hos cirka 70–80 % vid behandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.