Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Ventrikelcancer


Uppdaterad den: 2019-07-21

Annons

Definition

 • Malign tumör i ventrikeln, 95 % utgörs av adenokarcinom.

Bakgrund och epidemiologi

 • Incidens i Sverige:
  • Antal nya fall i Sverige under 2012−2016 var årligen i medeltal 507 män och 312 kvinnor
 • Incidenstrender i västländer:
  • Om man räknar bort kardiacancer finns en tydligt sjunkande incidens de senaste decennierna
  • Incidensen för kardiacancer har däremot ökat:
   • Särskilt bland yngre personer (<40 år)
   • Är inte associerat med Helicobacter pylori-infektion, och i de flesta fall rör det sig troligen om adenokarcinom i esofagus
 • Incidensen varierar i världen:
  • Incidensen är högst i delar av östra Asien, framför allt i Japan och Sydkorea, men är också relativt hög i östra Europa och delar av Sydamerika
 • Ålder och kön:
  • Genomsnittsålder vid diagnos är 75 år och 60 % är män

Etiologi och patogenes

 • Ventrikelcancer uppstår som ett resultat av en komplex interaktion mellan genetisk predisposition, infektion och kost.
 • Familjär ventrikelcancer (anhopning i vissa familjer) förekommer i cirka 10–20 % av fallen.
 • Helicobacter pylori-infektion ökar risken för ventrikelcancer 3–6 gånger. Det verkar också som om eradikeringsbehandling mot Helicobacter pylori minskar risken för att få ventrikelcancer senare i livet
 • Ventrikelcancer är associerat till intag av rökt och saltad mat och till lågt intag av frukt och grönsaker.
 • Rökning är en måttlig riskfaktor för ventrikelcancer.
Annons
Annons

ICD-10

 • C16 Malign tumör i magsäcken

Anamnes och kliniska fynd

 • Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska remitteras till utredning med gastroskopi utan andra föregående undersökningar.
 • Följande kan föranleda utredning med gastroskopi:
  • Järnbristanemi
  • Kraftig oförklarad viktnedgång
  • Nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
  • Gastrointestinal blödning
  • Nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
  • Bilddiagnosiskt fynd talande för ventrikelcancer
 • Välgrundad misstanke föreligger vid endoskopiskt och/eller histopatologiskt fynd talande för ventrikelcancer

Diagnostik och undersökning

 • Endoskopi med biopsi ger diagnosen.
 • DT av torax och buk för kartläggning av växt och eventuell spridning.
 • Eventuellt även MRT och/eller ultraljud.

Differentialdiagnoser

 • Ulkussjukdom
 • Dyspepsi utan ulkus
 • Akalasi
 • Andra maligna sjukdomar
Annons
Annons

Behandling

 • Kirurgi är den viktigaste behandlingen, och den enda metod som kan bota sjukdomen. Ofta ges cytostatikabehandling både före och efter operationen.
 • Se Nationellt vårdförlopp för analcancer för detaljerad beskrivning av behandling.

Prognos

 • Den relativa 1-årsöverlevnaden i ventrikelcancer i Sverige var under perioden 2012-2016 54 % för män och 53 % för kvinnor:
  • Relativ överlevnad är kvoten mellan den observerade överlevnaden bland cancerpatienter och den förväntade överlevnaden befolkningen givet samma fördelning på kön, ålder och tidsperiod efter diagnos. Det kan tolkas som sannolikheten att överleva om cancer var den enda möjliga dödsorsaken
 • Den relativa 5-årsöverlevnaden i ventrikelcancer i Sverige var under perioden 2012-2016 24 % för män och 28 % för kvinnor.
 • Antal dödsfall per år i medeltal under 2012−2016 var 351 män och 249 kvinnor.
 • Enligt Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer opereras <30 % i botande syfte i Sverige och av dessa lever cirka 40 % efter 5 år.

Komplikationer

 • Undernäring.
 • Obstruktion av ventrikeln.
 • Blödning.
 • Perforation.
 • Tunntarmsobstruktion.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.