Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Plantarfasciit


Uppdaterad den: 2023-02-03

Annons

Bakgrund

 • Smärttillstånd med kronisk irritation vid fästet till fascia plantaris på tuber calcanei.
 • Det har funnits olika åsikter om huruvida tillståndet beror på inflammation (plantar fasciit) eller degenerativa förändringar (plantar fascios), nuvarande kunskap är till förmån för fascios.
 • Tillståndet kallas också plantarfasciopati.

Epidemiologi

 • Livstidsprevalens är cirka 10 %.
 • Högst prevalens i åldersgruppen 45–64 år.
 • Vanligt bland idrottare (löpare) och militärer.

Etiologi och patogenes

 • De flesta fall orsakas av överbelastning av plantarfascians fäste på mediala tuberositas på calcaneus.
 • Kronisk sammandragning leder till mikrorupturer av senvävnaden och degenerativa förändringar.
 • Belastningsskador kan orsakas av övervikt, långvarigt stående, gående eller löpning på hårt underlag hos otränade och med dåliga skor.
 • Fotfelställning ökar belastningen på plantarfascian.
Annons
Annons

ICD-10

 • M72.2 Plantar fasciit

Anamnes

 • Gradvis tilltagande smärta under hälen, särskilt på medialsidan, och typiskt cirka 5 cm från hälens bakre del.
 • Smärtan är inledningsvis endast närvarande vid belastning, men kan så småningom också finnas i vila.
 • Smärtan är ofta värst på morgonen, för att successivt avta under dagen:
  • De första stegen ur sängen är de värsta
  • Om smärtan finns i vila är den ofta mest intensiv på kvällen
 • Smärtan kan hos vissa lindras när de går på tårna.
 • Många patienter kan berätta om utlösande förhållanden, till exempel ökad träningsintensitet, skobyte eller träning på annat underlag.

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet i främre kanten av calcaneus, mest uttalat på hälens mediala sida vid början av plantarfascian.
 • Dorsalflexion av tårna kan förvärra smärtan vid palpation.

Utredning av plantarfasciit

 • Bilddiagnostisk undersökning är i de flesta fall inte nödvändig, men kan vara aktuellt för att utesluta differentialdiagnoser vid oklar diagnos eller utebliven förbättring av konservativ behandling efter 3 månader.
 • Belastad skelettröntgen:
  • Kan utesluta till exempel stressfraktur, artros och deformiteter
 • Ultraljud:
  • Kan skilja mellan normal plantarfascia och plantarfasciit
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Stressfraktur i calcaneus.
 • Hälkuddestörning.
 • Calcaneal apofysit, Severs sjukdom.
 • Plantar fibromatos, Ledderhose sjukdom.
 • Akillestendinopati (lokaliserad på baksidan, ovanför hälen)
 • Tryck på grenar av nervus tibialis posterior.
 • Neurom.
 • Tarsaltunnelsyndrom.
 • Fotvårtor.
 • Charcotfot, akut osteoartropati.

Behandling av plantarfasciit

 • Konservativ behandling med avlastande skor, eventuellt tejpning, sträckning av vadmuskulatur och plantarfascian samt undvikande av träning som förvärrar tillståndet.
 • Viktnedgång vid övervikt.
 • Eventuellt extrakorporeal stötvågsbehandling och/eller kortisoninjektion.

Egenbehandling

 • Stötdämpande skor med inlägg som avlastar plantarfascians fäste och korrigerar höga eller låga fotvalv.
 • Patienter bör undvika långvarig jogging eller gång på hårt underlag. Simning och cykling är bra alternativ träning

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol eller NSAID som smärtstillande vid behov.
 • Lokal injektion av steroider:
  • Kan prövas först efter otillräcklig effekt av konservativ behandling
  • En Cochranerapport konkluderar att det finns evidens av låg kvalitet för effekt i upp till en månad
  • Bör inte upprepas vid utebliven effekt av den första injektionen
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Tejpning för att minska pronation och avlasta mediala delen av calcaneus belastningsyta är ett alternativ till skoinlägg.
 • Myofascial triggerpunktsbehandling och träningsprogram för att stärka och/eller stretcha vadmuskulatur och plantarfascia.
 • Extrakorporeal stötvågsbehandling (ESWT):
  • Det finns visst stöd för en positiv behandlingseffekt, men kunskapsläget är osäkert på grund av att det saknas välgjorda studier
  • Tycks ha effekt över längre tid
 • I enstaka behandlingsresistenta fall kan kirurgi bli aktuellt.

Komplikationer

 • Viktuppgång på grund av immobilisering.
 • Ruptur av plantarfascian efter kortisoninjektion.

Prognos

 • Plantarfasciit går ofta över av sig själv inom ett år.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.