Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Cancer i matstrupen


Uppdaterad den: 2023-02-08

Annons

Definition

 • Malign tumör i esofagus.

Bakgrund och epidemiologi

 • Prevalens:
  • I december 2016 var det 721 män och 291 kvinnor som levde med sjukdomen i Sverige
 • Incidens:
  • Antal nya fall i Sverige under 2012−2016 var årligen i medeltal 349 män och 208 kvinnor
 • Ålder:
  • Genomsnittlig ålder vid tidpunkt för diagnosen är cirka 70 år
 • Geografisk variation:
  • Hög incidens i delar av Central- och Sydostasien, östra Afrika och Sydamerika
 • I många västländer, även i Sverige, har under de senaste decennierna incidensen för skivepitelcancer i matstrupen sjunkit, medan adenokarcinom i matstrupen har ökat

Etiologi och patogenes

 • Adenocarcinom:
  • Dessa uppstår i regel från metaplastiska förändringar, Barretts esofagus, distalt i esofagus, men incidensen adenocarcinom till följd av Barrets esofagus är inte mer än 0,12 % per år enligt en dansk studie
  • Troligt samband med gastroesofageal refluxsjukdom
  • Orsaken till den ökade incidensen i västvärlden antas vara riskfaktorer som gastroesofageal reflux och övervikt
  • Infektion med Helicobacter Pylori är associerad med minskad förekomst av adenocarcinom
 • Skivepitelcarcinom:
  • Nästan alla tumörer ovanför nedre tredjedelen av esofagus är skivepitelcancer
  • Rökning och alkohol är etiologiska faktorer, tillsammans med flera andra
  • Regelbundet intag av mycket varma drycker (> 65 °C) kan predisponera
  • Atrofisk gastrit är associerat med ökad förekomst av skivepitelcancer i matstrupen
  • Association med HPV är omdiskuterat
Annons
Annons

ICD-10

 • C15 Malign tumör i matstrupen
  • C15.3 Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus
  • C15.4 Malign tumör i mellersta tredjedelen av esofagus
  • C15.5 Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus
  • C15.8 Malign tumör i esofagus med övergripande växt
  • C15.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i esofagus
 • C16 Malign tumör i magsäcken
  • C16.0 Cardia ventriculi

Anamnes och kliniska fynd

 • Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska remitteras till utredning med gastroskopi utan andra föregående undersökningar.
 • Följande kan föranleda utredning med gastroskopi:
  • Järnbristanemi
  • Kraftig oförklarad viktnedgång
  • Nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
  • Gastrointestinal blödning
  • Nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
  • Bilddiagnosiskt fynd talande för matstrupscancer
 • Välgrundad misstanke föreligger vid endoskopiskt och/eller histopatologiskt fynd talande för matstrupscancer

Diagnostik och undersökning

 • Diagnosen ställs genom histologisk bedömning av biopsi som tagits vid endoskopi.

Differentialdiagnoser

 • Ärr och strikturer som följd av erosiv esofagit.
 • Divertikel på esofagus.
 • Akalasi.
Annons
Annons

Behandling

 • Strålbehandling, cytostatika och/eller kriurgi beroende på typ av tumör och lokalisation/utbredning.
 • Se Nationellt vårdförlopp för analcancer för detaljerad beskrivning av behandling.

Förlopp

 • I regel progredierande.

Prognos

 • Överlevnadsfrekvensen är relaterad till stadium.
 • Av dem som genomgår kurativt syftande kombinationsbehandling med förbehandling med kemoterapi med eller utan radioterapi följt av resektion av esofagus överlever upp emot 50 %.
 • Den stadiespecifika 5-årsöverlevnaden under senare år har rapporterats vara:
  • 71 % stadium 0–I
  • 32 % för stadium II
  • 11 % för stadium III

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.