Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Apofysitis calcanei


Uppdaterad den: 2023-02-20
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Apofysitis calcanei kallas även för Morbus Sever och Severs sjukdom.
 • Tillståndet beror sannolikt på en inflammation där hälsenan fäster på calcaneus på tillväxtplattan (apofysen).
 • Terminologin i litteraturen av osteokondros, osteokondrit och apofysit flyter in i varandra och det finns inkonsekventa inklusionskriterier:1
  • Osteokondros är ett samlingsbegrepp för en heterogen grupp av olika tillstånd där ledbrosk och ben är involverade2
  • Osteokondros påverkar omoget skelett3
 • Läs mer om Osteokondros, översikt

Förekomst

 • Tillståndet är den vanligaste orsaken till hälsmärta hos barn och ses främst i åldersgruppen 8–15 år.4-5
 • I en nederländsk primärvårdsstudie var incidensen 3,7 per 1 000 årligen (barn 6–17).6
 • Apofysitis calcanei är sällsynt bland äldre tonåringar, eftersom hälen slutar att växa runt 15 års ålder.7

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet beror sannolikt på en smärtsam inflammation i fästet av hälsenan som uppstår på grund av återkommande belastning, traktion av akillessenan och mikrofrakturer på calcaneus och tillväxtplattan (apofysen) där akillessenan fäster.4,7-9
 • Det finns olika teorier kring själva patogenesen:5 
  • Ökad tension i akillessenan på grund av tillväxtspurt i puberteten
  • Belastning på hälen på grund av hårda spark mot området hos barn med höga fotvalv eller med plattfothet
  • Mekanisk irritation på grund av återkommande mikrotrauman
  • På grund av övervikt

Predisponerande faktorer

 • Övervikt4
 • Hög aktivitetsnivå:1
  • Idrott som involverar löpträning eller hopp10

ICD-10

 • M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)
  • M77.5 Annan entesopati i fot
  • M77.8 Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 Primärvård

 • M779P Annan entesopati

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Möjliga differentialdiagnoser:5
  • Bursitis calcanei
   • Inflammation i bursa vid calcaneus
   • Smärtor i området vid hälsenan, eventuellt svullnad och rodnad vid hälsenefästet
   • Smärta vid palpation över den anteriora delen av hälsenan och baksidan av hälen
  • Akillestendinopati
   • Inflammation/tendinos runt hälsenan och/eller dess senskida
   • Ses främst hos vuxna mellan 30 och 55 år, risken är större hos idrottare
   • Palpationsömhet över senan. Svullnad och erytem kan föreligga 
  • Osteomyelit
   • Infektion i ben (skelettet) orsakad av pyogen organism
   • Feber, frysningar, påverkat allmäntillstånd och bensmärtor, lokala inflammationssymtom. Barnet vägrar att röra den påverkade extremiteten. Bland vuxna mindre uppenbara symtom och ofta subakuta och kroniska former, vanligen efter ett öppet sår
   • Lokal ömhet och eventuellt andra inflammationstecken. Ofta nedsatt rörlighet i angränsande led
  • Stressfraktur
   • Återkommande submaximala belastningar som successivt resulterar i en fraktur. Tillståndet ses ofta hos fysisk aktiva personer
   • Smärta som uppstår i samband med belastning. Oftast finns ingen anamnes på tidigare trauma
   • Lokaliserad ömhet vid palpation. Rodnad och svullnad kan ses ibland
  • Plantarfasciit
   • Smärttillstånd med kronisk inflammation/degeneration vid fästet till fascia plantaris på tuber calcanei
   • Vanligast efter 40-årsåldern, eller hos yngre idrottsutövare
   • Smärtor eller ömhet i eller framför hälen vid belastning mot fotsulan, gångsmärtor
   • Palpationsömhet i främre kanten av calcaneus, mest uttalat på hälens mediala sida vid början av plantarfascian

Anamnes

 • Förlopp:
  • Överbelastningsskador utvecklas över tid. Det saknas uppgifter om tydligt trauma
 • Symtom:
  • Smärta lokaliserad till den bakre delen av hälen som förvärras vid fysisk aktivitet och förbättras av vila1
  • Barnet kan halta eller gå på tå för att undvika belastning på hälen1,4
  • Besvären är vanligen ensidiga men kan vara bilaterala 

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Röntgenundersökning:
  • Är inte nödvändig för att ställa diagnosen 
  • Slätröntgen kan visa sklerosering och breddökning av tillväxtplattan (apofysen):11
   • Dessa fynd kan dock även ses hos barn utan besvär och tycks även vara typiska för en normal utvecklingsprocess snarare än en patologisk process
  • Kan vara aktuell för att utesluta andra orsaker till hälsmärta eller vid utebliven effekt av behandling:11
   • MRT kan vara användbart för att utesluta infektion eller tumör8

När remittera?

 • Behövs i vanliga fall inte.
 • Remiss kan övervägas i de fall där:
  • Smärta kvarstår trots behandling
  • Vilosmärta förekommer
  • Smärta som väcker barnet på natten
  • Vid osäkerhet kring diagnosen 

Checklista vid remittering

Osteokondros, Severs sjukdom

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? 
 • Anamnes:
  • Debut? Utveckling/progression? Idrottsaktiviteter?
  • Belastningssmärtor? Smärtor i vila? Funktionsstörning?
  • Vilken behandling har provats?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
 • Kliniska fynd:
  • Fotstatus
  • Vikt och längd. 
 • Kompletterande undersökningar:
  • Eventuellt resultatet av röntgenundersökning

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindra smärtor.
 • Förbättrad funktion.

Behandlingen i korthet

 • Tillståndet är ofarligt och försvinner oftast inom veckor till månader.8
 • Undvika utlösande faktorer och istället göra alternativ träning. 
 • I litteraturen finns olika rekommendationer kring stretchning, kylbehandling, inlägg och hälkil men evidensen kring dessa rekommendationer är svaga7,9,12

Egenbehandling

 • Undvika aktivitet som utlöser smärta. 
 • Alternativ träning.

Läkemedelsbehandling

 • En kort behandling med NSAID kan provas om det föreligger starka smärtor.10
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Mycket bra. Tillståndet är självbegränsande.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Inflammation vid fästet av hälsenan hos barn

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons