Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Apofysitis calcanei


Uppdaterad den: 2023-02-20

Annons

Bakgrund

 • Apofysitis calcanei kallas även för Morbus Sever och Severs sjukdom.
 • Tillståndet beror sannolikt på en inflammation där hälsenan fäster på calcaneus på tillväxtplattan (apofysen).

Epidemiologi

 • Tillståndet är den vanligaste orsaken till hälsmärta hos barn och ses främst i åldersgruppen 8–15 år.
 • Apofysitis calcanei är sällsynt bland äldre tonåringar, eftersom hälen slutar att växa runt 15 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet beror sannolikt på en smärtsam inflammation i fästet av hälsenan som uppstår på grund av återkommande belastning, traktion av akillessenan och mikrofrakturer på calcaneus och tillväxtplattan (apofysen) där akillessenan fäster.
Annons
Annons

ICD-10

 • M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)
  • M77.5 Annan entesopati i fot
  • M77.8 Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Smärta lokaliserad till den bakre delen av hälen som förvärras vid fysisk aktivitet och förbättras av vila.
 • Barnet kan halta eller gå på tå för att undvika belastning på hälen.
 • Besvären är vanligen ensidiga men kan vara bilaterala.

Kliniska fynd

 • Ömhet vid palpation/tryck över mediala och laterala delen av hälen ("squeeze-test").
 • Ingen svullnad eller rodnad kring området.

Utredning av apofysitis calcanei

 • Typisk anamnes och kliniska fynd räcker i de flesta för att ställa diagnosen. 
 • Röntgenundersökning kan vara aktuell för att utesluta andra orsaker till hälsmärta eller vid utebliven effekt av behandling.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Bursitis calcanei
 • Akillestendinopati
 • Osteomyelit
 • Stressfraktur
 • Plantarfasciit
 • Haglunds häl

Behandling av apofysitis calcanei

 • Tillståndet är ofarligt och försvinner oftast inom veckor till månader.
 • Undvika utlösande faktorer och istället göra alternativ träning.

Egenbehandling

 • Undvika aktivitet som utlöser smärta.
 • Alternativ träning.

Läkemedelsbehandling

 • En kort behandling med NSAID kan provas om det föreligger starka smärtor.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Mycket bra. Tillståndet är självbegränsande.

Källor

 • Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610-618. PMID: 31083875. PubMed
 • Howard R. Diagnosing and treating Sever's disease in children. Emerg Nurse. 2014;22(5):28-30. PMID: 25185924. PubMed
 • Ramponi DR, Baker C. Sever's Disease (Calcaneal Apophysitis). Adv Emerg Nurs J. 2019;41(1):10-14. PMID: 30702528. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.