Medicinsk översikt | Smärta

Bursitis calcanei


Uppdaterad den: 2021-09-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Inflammation i bursa vid kalkaneus:
  • Retrokalkaneär bursit:
   • Vanligaste typen av bursit i hälområdet
  • Retrotendinös bursit:
   • Inflammation i posterolateral bursa mellan hälsenan och huden
 • Tillståndet ingår i akillesinsertalgi som innefattar:
  • Bursiter
  • Olika grad av tendinos i hälsenefästet
  • Prominens av kalkaneus

Epidemiologi

 • Incidensen av hälsmärta är vanligast bland idrottare och äldre personer.
 • Incidensen av akillesinsertalgi dominerar hos medelålders män och hos fysisk aktiva.

Etiologi och patogenes

 • Upprepande friktion eller tryck över området
 • Patofysiologi:
  • Irritation av bursan leder till ansamling av synovialvätska i bursan som kan trycka på kringliggande strukturer

ICD-10

 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck:
  • M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
 • M71 Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar):
  • M71.5 Annan bursit som ej klassificeras annorstädes
  • M71.8 Andra specificerade sjukdomar i bursor

Anamnes

 • Smärtor, eventuellt svullnad och rodnad vid hälsenefästet.
 • Tryck från vanliga skor kan orsaka betydande obehag.

Kliniska fynd

 • Smärta vid palpation över den anteriora delen av hälsenan och baksidan av hälen.
 • Rodnad och svullnad över området kan förekomma.
 • Dorsalflexion och/eller plantarflexion av foten utlöser smärta då hälsenan trycker på bursan.

Utredning av bursit

 • Diagnosen ställs på typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Akillestendinopati
 • Apofysitis calcanei (Severs sjukdom)
 • Haglunds häl

Behandling av bursit

 • Konservativ behandling.
 • Operation kan vara indicerad vid kvarvarande besvär efter 4–6 månader.

Egenbehandling

 • Bekväma skor som inte trycker mot hälsenefästet.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID.
 • Kortisoninjektion:
  • Försiktighet vid kortisoninjektion då det finns risk för hälseneruptur

Annan behandling

 • Fysioterapeutiska övningar

Komplikationer

 • Infektiös bursit som kan leda till abscessbildning. 
 • Det kan uppstå komplikationer efter operation: 
  • Infektion
  • Ärrbildning

Prognos

 • God. De flesta patienter blir hjälpta av konservativ behandling.

Annons
Annons
Annons