Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bursitis calcanei


Uppdaterad den: 2021-09-29

Annons

Bakgrund

 • Inflammation i bursa vid kalkaneus:
  • Retrokalkaneär bursit:
   • Vanligaste typen av bursit i hälområdet
  • Retrotendinös bursit:
   • Inflammation i posterolateral bursa mellan hälsenan och huden
 • Tillståndet ingår i akillesinsertalgi som innefattar:
  • Bursiter
  • Olika grad av tendinos i hälsenefästet
  • Prominens av kalkaneus

Epidemiologi

 • Incidensen av hälsmärta är vanligast bland idrottare och äldre personer.
 • Incidensen av akillesinsertalgi dominerar hos medelålders män och hos fysisk aktiva.

Etiologi och patogenes

 • Upprepande friktion eller tryck över området
 • Patofysiologi:
  • Irritation av bursan leder till ansamling av synovialvätska i bursan som kan trycka på kringliggande strukturer
Annons
Annons

ICD-10

 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck:
  • M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
 • M71 Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar):
  • M71.5 Annan bursit som ej klassificeras annorstädes
  • M71.8 Andra specificerade sjukdomar i bursor

Anamnes

 • Smärtor, eventuellt svullnad och rodnad vid hälsenefästet.
 • Tryck från vanliga skor kan orsaka betydande obehag.

Kliniska fynd

 • Smärta vid palpation över den anteriora delen av hälsenan och baksidan av hälen.
 • Rodnad och svullnad över området kan förekomma.
 • Dorsalflexion och/eller plantarflexion av foten utlöser smärta då hälsenan trycker på bursan.

Utredning av bursit

 • Diagnosen ställs på typisk anamnes och kliniska fynd.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akillestendinopati
 • Apofysitis calcanei (Severs sjukdom)
 • Haglunds häl

Behandling av bursit

 • Konservativ behandling.
 • Operation kan vara indicerad vid kvarvarande besvär efter 4–6 månader.

Egenbehandling

 • Bekväma skor som inte trycker mot hälsenefästet.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID.
 • Kortisoninjektion:
  • Försiktighet vid kortisoninjektion då det finns risk för hälseneruptur
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapeutiska övningar

Komplikationer

 • Infektiös bursit som kan leda till abscessbildning. 
 • Det kan uppstå komplikationer efter operation: 
  • Infektion
  • Ärrbildning

Prognos

 • God. De flesta patienter blir hjälpta av konservativ behandling.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.