Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Haglunds häl


Uppdaterad den: 2021-10-11

Annons

Bakgrund

 • Haglunds häl definieras som en posterior exostos på kalkaneus.

Epidemiologi

 • Tillståndet är vanligen medfött men ger inte besvär hos alla.
 • Besvären ses främst hos personer i medelåldern och oftare hos kvinnor än män.

Etiologi och patogenes

 • Det finns olika faktorer som troligen kan bidra till att tillståndet uppstår:
  • Stram hälsena
  • Påverkad biomekanik i fotleden
  • Högt fotvalv
Annons
Annons

ICD-10

 • M85 Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur:
  • M85.8 Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur
 • M89 Andra sjukdomstillstånd i benvävnad:
  • M89.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad

Anamnes

 • Hälsmärta:
  • Särskilt på morgonen eller efter längre tids inaktivitet
  • Ofta smärta på begge hälar
 • Svullnad och rodnad runt hälsenefästet kan förekomma.

Kliniska fynd

 • Smärta vid hälsenans infästning.
 • Tydlig exostos som kan palperas.
 • Bursit i hälområdet är vanligt.

Utredning av Haglunds häl

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Bursitis calcanei.
 • Hälseneinflammation.
 • Plantar fasciitis.

Behandling av Haglunds häl 

 • I första hand konservativ behandling med anpassade skor och fysioterapi. 
 • Operation kan övervägas vid utebliven förbättring efter konservativ behandling.

Egenbehandling

 • Bekväma skor.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID vid behov som smärtstillande.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Haglunds häl kan leda till bursit vid hälsenefästet.

Prognos

 • Bra. De flesta patienter blir hjälpta av konservativ behandling.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.