Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Haglunds häl


Uppdaterad den: 2021-10-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Haglunds häl definieras som en posterior exostos på kalkaneus.

Epidemiologi

 • Tillståndet är vanligen medfött men ger inte besvär hos alla.
 • Besvären ses främst hos personer i medelåldern och oftare hos kvinnor än män.

Etiologi och patogenes

 • Det finns olika faktorer som troligen kan bidra till att tillståndet uppstår:
  • Stram hälsena
  • Påverkad biomekanik i fotleden
  • Högt fotvalv

ICD-10

 • M85 Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur:
  • M85.8 Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur
 • M89 Andra sjukdomstillstånd i benvävnad:
  • M89.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad

Anamnes

 • Hälsmärta:
  • Särskilt på morgonen eller efter längre tids inaktivitet
  • Ofta smärta på begge hälar
 • Svullnad och rodnad runt hälsenefästet kan förekomma.

Kliniska fynd

 • Smärta vid hälsenans infästning.
 • Tydlig exostos som kan palperas.
 • Bursit i hälområdet är vanligt.

Utredning av Haglunds häl

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Bursitis calcanei.
 • Hälseneinflammation.
 • Plantar fasciitis.

Behandling av Haglunds häl 

 • I första hand konservativ behandling med anpassade skor och fysioterapi. 
 • Operation kan övervägas vid utebliven förbättring efter konservativ behandling.

Egenbehandling

 • Bekväma skor.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID vid behov som smärtstillande.

Komplikationer

 • Haglunds häl kan leda till bursit vid hälsenefästet.

Prognos

 • Bra. De flesta patienter blir hjälpta av konservativ behandling.

Annons
Annons
Annons

Annons