Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Hydronefros


Uppdaterad den: 2022-09-12

Annons

Bakgrund

 • En deskriptiv beteckning på dilatation av njurbäckenet och calyces utöver den normala kapaciteten
 • Graden av hydronefros behöver inte avspegla graden av eventuellt avflödeshinder.
 • Hydronefros på grund av obstruktiv uropati:
  • I de flesta fall beror hydronefros på en obstruktion i urinvägarna, obstruktiv uropati, vilket leder till ökat tryck i njurbäckenet
 • Hydronefros utan obstruktiv uropati förekommer.

Epidemiologi

 • Hydronefros orsakad av avflödeshinder är ett vanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Etiologi av obstruktiv uropati:
  • Allmänt:
   • Stensjukdom
   • Expansiva processer (inne i urinvägar och utanför urinvägar)
   • Trauma, strålning
   • Koagel, hematom
   • Infektioner
   • Läkemedel, särskilt de med antikolinerga biverkningar
   • Graviditet
  • Ureter:
   • Striktur
   • Ureterocele
   • Klaffar
   • Polyper
  • Urinblåsa:
   • Stenar
   • Expansiva processer
   • Neurogen blåsdysfunktion
  • Prostata:
   • Benign prostatahyperplasi
   • Prostatacancer
   • Prostatit
  • Uretra:
   • Striktur
   • Phimos, meatusstenos
   • Främmande kropp
 • Etiologi av hydronefros utan obstruktion:
  • Missbildningar:
   • Vesikoureteral reflux
   • Megaureter
   • Idiopatisk, tillfällig hydronefros
  • Förhöjd diures:
   • Diabetes insipidus
   • Polydipsi
Annons
Annons

ICD-10

 • N13 Avflödeshinder och reflux i urinvägarna

Anamnes

 • Symtomen beror på den bakomliggande orsaken till hydronefrosen, vilket innebär att det kan variera från inga till svår uretärkolik.
 • Viktiga anamnestiska uppgifter:
  • Tidigare sjukdomar eller operationer i abdomen och bäcken
  • Strålning
  • Läkemedel (antikolinergika, stort intag av NSAID)
  • Trauma
  • Graviditet

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd beror på den bakomliggande orsaken till hydronefrosen, vilket innebär att det kan variera från inga fynd till att patienten är kraftigt allmänpåverkad.
 • Klinisk undersökning:
  • Ärr – tidigare operationer
  • Palpationsömhet i buken
  • Palpabel urinblåsa
  • Dunkömhet över flankerna
  • Expansiva processer i buk eller flanker
  • Lymfadenopati i ljumskar – tecken på infektion eller malignitet
  • Undersökningar av yttre genitalier hos män – tecken på obstruktion
  • Per rektumundersökning (prostata, förstoppning)
  • Eventuellt neurologisk undersökning
 • Vid kraftig allmänpåverkan bör temperatur, blodtryck och hjärtfrekvens mätas.

Utredning av hydronefros

 • Urinsticka – hematuri?
 • Urinprov för bakterieodling.
 • Eventuellt blodprover för att bedöma patientens allmänna status:
  • Blodstatus, SR, kreatinin, elektrolyter
 • Bilddiagnostik:
  • Ultraljud påvisar den anatomiska utvidgningen av de övre urinvägarna. Hydronefrosgraden är inte relaterad till graden av avflödeshinde
  • DT urinvägar är att föredra vid osäkerhet rörande patologi i urinvägarna eller i omgivande organ
  • Urografi
  • MRT
  • Nukleärmedicinska metoder
Annons
Annons

Behandling av hydronefros

 • Behandlingen är beroende av bakomliggande orsak.
 • Ibland är kirurgiska åtgärder nödvändiga.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtbehandling såsom vid uretärkolik.

Annan behandling

 • Kirurgisk avlastning kan bestå av:
  • Urinblåsekateter
  • Suprapubisk blåskateter
  • Nefrostomi

Komplikationer

 • Bestående njurskador.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Om hydronefrosen åtgärdas efter några dagar eller veckor normaliseras vanligen njurfunktionen.
 • En långvarig, svår obstruktion kan leda till permanent njurskada.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.