Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna


Uppdaterad den: 2024-06-07

Annons

Bakgrund

 • Cancer i övergångsepitelet som klär urinvägarna från njurbäcken till den yttre delen av uretra:
  • Synonymer är transitional cell carcinoma (TCC), övergångscellscarcinom eller urotelialt carcinom
 • Denna text handlar om urotelialcancer i de övre urinvägarna, det vill säga i njure och ureter. Se separat text om Urinblåsecancer.

Epidemiologi

 • Cirka 300 fall årligen i Sverige.
 • De flesta insjuknar i 60–70-årsåldern, och tillståndet är sällsynt före 40-årsåldern.
 • Vanligare hos män.

Etiologi och patogenes

 • Vanligtvis en papillär tumör som uppstår i det övergångsepitel (urotel) som täcker urinvägarna från njurbäckenet till yttre delen av uretra:
  • Spridning kan förekomma vid direkt inväxt i omkringliggande strukturer eller via spridning till lymfbanor och blodkärl
 • Predilektionsplatsen för TCC i de övre urinvägarna är njurbäckenet.
 • TCC i de övre urinvägarna har samma histopatologiska kännetecken som TCC i urinblåsan.
 • 50–60 % är invasiva vid diagnosen.
 • Ökad incidens av TCC i de övre urinvägarna har rapporterats vid flera familjära cancersyndrom, till exempel Lynch syndrom (HNPCC):
  • Ärftlig TCC uppstår vid en tidigare ålder än icke ärftlig sjukdom (omkring 55 år)  och ör vanligare bland kvinnor
Annons
Annons

ICD-10

 • C65 Malign tumör i njurbäcken
 • C66 Malign tumör i uretär (urinledare)

Anamnes

 • Framförallt blod i urinen och smärtor.
 • Minst 75 % av patienterna har haft makroskopisk eller mikroskopisk hematuri.
 • Mindre än hälften upplever fanksmärtor:
  • Oftast dova av långsamt ökande intensitet
  • Smärtorna beror bland annat på obstruktion för urinavflödet som en tillväxande tumör kan ge
 • TCC kan även debutera med akuta koliksmärtor som initialt ger misstanke om njursten:
  • Denna smärta orsakas ofta av obstruerande blodkoagler i ureter
 • I 10–15 % av fallen upptäcks förändringarna av en tillfällighet hos asymtomatiska patienter vid bilddiagnostisk undersökning som utförts för annan indikation.
 • Ett fåtal patienter debuterar med symtom och tecken på framskriden sjukdom (viktförlust, nedsatt matlust, skelettsmärtor eller en palpabel utfyllnad).

Kliniska fynd

 • I tidiga stadier normal klinisk status.
 • Eventuell utfyllnad i flanken vid avancerad sjukdom.

Utredning av uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna

 • Välgrundad misstanke föreligger makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer ≥50 år och/eller misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning:
  • Gäller även personer med samtidig bakteriuri eller blodförtunnande medicinering
  • Vid välgrundad misstanke ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.
  • Individer med makroskopisk hematuri <50 års ålder ska också utredas, men då risken för bakomliggande cancer är mindre utreds dessa patienter utanför det standardiserade vårdförloppet
 • Vid utredning görs DT-urografi, cystoskopi och eventuellt urincyologi.
 • Endoskopisk biopsi av tumör via retrograd nefrouretroskopi verifierar diagnosen, ger information om stadieindelning och gradering.
 • Metastasutredning med DT-torax ingår som standardutredning.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Urinvägsinfektion
 • Njursten
 • Njurcellscarcinom
 • Striktur i ureter

Behandling av uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna

 • Huvudbehandlingen är radikal kirurgi (nefrouretärektomi)
 • Cytostatika kan ges som adjuvans till kirurgisk behandling eller till patienter där kirurgi är kontraindicerat.
 • Lokal immunterapi eller lokal cytostatika kan användas efter endoskopisk resektion av tumör.
 • Strålbehandling kan användas som adjuvant behandling efter kirurgi vid avancerad sjukdom, eller som palliativ vård vid inoperabla tumörer (anemiserande blödningar eller smärta).
 • Se Nationellt vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna för detaljerad beskrivning av behandling.

Komplikationer

 • Perforation och strikturbildning är de viktigaste komplikationerna till endoskopisk behandling.
 • Spridning av tumörceller genom nefrostomi-trakten är en risk vid perkutan behandling.

Prognos

 • Tumörstadium (TNM) och differentieringsgrad (WHO-klassificering) är de viktigaste prognostiska faktorerna för TCC i de övre urinvägarna.
 • Ytliga och mycket differentierade tumörer (Ta–T1 och WHO grad I) kan hos utvalda patienter behandlas upprepade gånger endoskopiskt.
 • Prognosen är dålig för patienter med avancerat tumörer.
 • Amerikanska uppgifter visar att mortaliteten hos kvinnor som får TCC i uretären är 25 % högre än hos män.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.