Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Esofaguskramp


Uppdaterad den: 2019-07-07

Annons

Bakgrund

 • En esofageal motilitetsstörning definieras som att motiliteten skiljer sig väsentligt från normalvarianter.
 • Esofaguskramper är ett underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd, då det är en tämligen okänd diagnos, ger okarakteristiska symtom och lätt förväxlas med andra diagnoser.
 • Det finns olika uppfattningar om den kliniska bilden vid esofageala motilitetsstörningar och om dessa kan förklara patienternas symtom.

Epidemiologi

 • Det finns inga tillförlitliga siffror på förekomsten, men tillståndet kan vara underdiagnostiserat.

Etiologi och patogenes

 • Det råder oenighet om den kliniska betydelsen av onormala esofagala motilitetsmönster.
 • Man skiljer på olika sorters kramper:
  • Diffusa kramper i matstrupen uppstår när den peristaltiska vågen inte fortleds på ett korrekt sätt
  • Vanligen kontraheras flera segment av matstrupen samtidigt och hindrar därmed bolustransport
  • Nutcracker esophagus uppstår när kontraktionernas amplitud överstiger det normala med minst 2 standarddeviationer
  • Kontraktionerna sprids på ett organiserat sätt och kan transportera ner mat genom esofagus
Annons
Annons

ICD-10

 • K22 Andra sjukdomar i matstrupen

Anamnes

 • Patienten kan uppvisa halsbränna, recidiverande bröstsmärtor, svårigheter att svälja, med eller utan regurgitation, eller båda delarna.
 • Dysfagi och bröstsmärta är de två dominerande symtomen.

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen är vanligtvis normal.

Utredning av esofaguskramper

 • Utredningen fokuserar primärt på att utesluta annan sjukdom.
 • Vid esofagusmanometri kan man se avvikande peristaltik. 
 • Vid röntgen av esofagus med kontrast kan man se tecken på diffusa kramper. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akut koronart syndrom.
 • Gastroesofageal refluxsjukdom.
 • Cancer i matstrupen.
 • Akalasi.

Behandling av esofaguskramper

 • Specifik behandling har visat sig svårt att finna, då både den aktuella patofysiologin och relationen mellan motilitetsfynden och symtomen är oklara.

Läkemedelsbehandling

 • Kalciumblockerare:
  • Detta är förstahandsvalet vid båda typerna av kramp i matstrupen och reducerar krampernas intensitet, men observationerna är motstridiga
 • Syrahämmande läkemedel:
  • Bör alltid prövas eftersom refluxsjukdom är en av de vanligaste utlösande orsakerna till hyperton dysmotilitet
 • Nitrater:
  • Dessa kan också användas till att reducera krampernas intensitet

Annan behandling

 • Om utebliven förbättring med farmakologiska metoder bör man först utvärdera diagnosen igen, och om den kvarstår kan mer invasiva metoder prövas.

Komplikationer

 • Utveckling av akalasi.

Prognos

 • Det finns begränsad data men i många fall förbättras tillståndet över tid.
 • Oavsett om symtomatisk lindring uppnås eller inte så är prognosen god.
 • Framförallt kan besvären ge nedsatt livskvalitet, men viktminskning eller ökad dödlighet ses exempelvis ej.

Källor

 • Herregods TV, Smout AJ, Ooi JL, Sifrim D, Bredenoord AJ . Jackhammer esophagus: Observations on a European cohort.. Neurogastroenterol Motil 2017; 4: 29. pmid:27753176 
 • Malas A. Esophageal spasm. Medscape, last updated June 24, 2015.
 • Spencer HL, Smith L, Riley SA. A questionnaire study to assess long-term outcome in patients with abnormal esophageal manometry. Dysphagia 2006; 21: 149. PubMed

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.