Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Testikelretention, retentio testis


Uppdaterad den: 2020-03-09

Annons

Bakgrund

 • Behandlingskrävande utvecklingsanomali där testiklarna inte har descenderat ner till skrotum.
 • Kryptorkism:
  • Betyder dold testikel och är en form av retentio testis
 • Retraktila testiklar:
  • Pseudoretention, beror på överaktiv kremastermuskel

Epidemiologi

 • Hos 3–5 % kan inte testikeln/testiklarna palperas i skrotum efter födseln. Siffran sjunker till 1–2 % efter 6 månader.

Etiologi och patogenes

 • Ett tomt hemiskrotum beror på antingen retentio testis eller intrauterin testistorsion.
 • Den bakomliggande orsaken är oklar men tycks vara multifaktoriell.
 • Retraktila testiklar är en pseudoretention på grund av livlig m. cremaster:
  • Testiklarna är nedvandrade men dras upp till en supraskrotal position
  • Styrkan av kremastermuskelns sammandragning varierar avsevärt mellan individer, olika åldrar och kliniska undersökningsförhållanden
  • Testikeln kan föras till skrotumens bas genom att manipulera dem från läget i ljumsken
 • Olika faktorer ökar risken för testikelretention:
  • Prematuritet
  • Låg födelsevikt
  • Tvilling
  • Maternell exponering för östrogen i den första trimestern
  • Preeklampsi
  • Födsel i sätesläge
  • Ärftlighet
  • Graviditetsdiabetes
  • Rökning under graviditeten
Annons
Annons

ICD-10

 • Q53 Icke nedstigen testikel

Anamnes

 • Föräldrarna kan inte se/känna testikeln:
  • Klargör om föräldrarna någon gång har observerat testiklarna i pungen

Kliniska fynd

 • Skrotal asymmetri kan vara ett tecken på retentio testis.
 • Retentio testis kan tillhöra ett medfött syndrom – bedöm även andra anomalier såsom hypospadi eller mikropenis.
 • Om testikeln inte går att få ned i skrotumet (längst ned) – retentio testis.
 • Retraktil testikel:
  • Testikeln kan föras, "mjölkas", till skrotum under gynnsamma förhållanden (varma händer, barnet i skräddarställning, tvål eller olja på fingrarna)
  • Testikeln ska ligga kvar i skrotumets nedre del

Utredning av testikelretention

 • Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska undersökningen. Bilddiagnostik rekommenderas i regel inte. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Retraktil testikel. 

Behandling av testikelretention

 • Kirurgisk behandling rekommenderas vid retentio testis eller ektopisk testikel.

Läkemedelsbehandling

 • Hormonbehandling rekommenderas inte.

Annan behandling

 • I Sverige används kirurgi vid testikelretention och testikelektopi. Olika metoder används (laparoskopisk/öppen kirurgi).
 • Rekommenderad operationstidpunkt för barn är före 12–18 månaders ålder.
 • Komplikationer är ovanliga, men testikelatrofi och skada på vas deferens är exempel på möjliga komplikationer.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Infertilitet:
  • Nedsatt fertilitet ses först och främst hos dem med tidigare tvåsidig testikelretention
 • Testikelcancer:
  • Ökad risk för utveckling av testikelcancer (4–5 gånger högre risk)
  • Risken minskas avsevärt vid tidig behandling 

Prognos

 • Obehandlat leder retinerade testiklar till azoospermi (ingen spermieproduktion).
 • Med behandling minskas risken för testikelcancer avsevärt.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.