Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Testikelretention, retentio testis


Uppdaterad den: 2020-03-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Behandlingskrävande utvecklingsanomali där testiklarna inte har descenderat ner till skrotum.
 • Kryptorkism:
  • Betyder dold testikel och är en form av retentio testis
 • Retraktila testiklar:
  • Pseudoretention, beror på överaktiv kremastermuskel

Epidemiologi

 • Hos 3–5 % kan inte testikeln/testiklarna palperas i skrotum efter födseln. Siffran sjunker till 1–2 % efter 6 månader.

Etiologi och patogenes

 • Ett tomt hemiskrotum beror på antingen retentio testis eller intrauterin testistorsion.
 • Den bakomliggande orsaken är oklar men tycks vara multifaktoriell.
 • Retraktila testiklar är en pseudoretention på grund av livlig m. cremaster:
  • Testiklarna är nedvandrade men dras upp till en supraskrotal position
  • Styrkan av kremastermuskelns sammandragning varierar avsevärt mellan individer, olika åldrar och kliniska undersökningsförhållanden
  • Testikeln kan föras till skrotumens bas genom att manipulera dem från läget i ljumsken
 • Olika faktorer ökar risken för testikelretention:
  • Prematuritet
  • Låg födelsevikt
  • Tvilling
  • Maternell exponering för östrogen i den första trimestern
  • Preeklampsi
  • Födsel i sätesläge
  • Ärftlighet
  • Graviditetsdiabetes
  • Rökning under graviditeten

ICD-10

 • Q53 Icke nedstigen testikel

Anamnes

 • Föräldrarna kan inte se/känna testikeln:
  • Klargör om föräldrarna någon gång har observerat testiklarna i pungen

Kliniska fynd

 • Skrotal asymmetri kan vara ett tecken på retentio testis.
 • Retentio testis kan tillhöra ett medfött syndrom – bedöm även andra anomalier såsom hypospadi eller mikropenis.
 • Om testikeln inte går att få ned i skrotumet (längst ned) – retentio testis.
 • Retraktil testikel:
  • Testikeln kan föras, "mjölkas", till skrotum under gynnsamma förhållanden (varma händer, barnet i skräddarställning, tvål eller olja på fingrarna)
  • Testikeln ska ligga kvar i skrotumets nedre del

Utredning av testikelretention

 • Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska undersökningen. Bilddiagnostik rekommenderas i regel inte. 

Differentialdiagnoser

 • Retraktil testikel. 

Behandling av testikelretention

 • Kirurgisk behandling rekommenderas vid retentio testis eller ektopisk testikel.

Läkemedelsbehandling

 • Hormonbehandling rekommenderas inte.

Annan behandling

 • I Sverige används kirurgi vid testikelretention och testikelektopi. Olika metoder används (laparoskopisk/öppen kirurgi).
 • Rekommenderad operationstidpunkt för barn är före 12–18 månaders ålder.
 • Komplikationer är ovanliga, men testikelatrofi och skada på vas deferens är exempel på möjliga komplikationer.

Komplikationer

 • Infertilitet:
  • Nedsatt fertilitet ses först och främst hos dem med tidigare tvåsidig testikelretention
 • Testikelcancer:
  • Ökad risk för utveckling av testikelcancer (4–5 gånger högre risk)
  • Risken minskas avsevärt vid tidig behandling 

Prognos

 • Obehandlat leder retinerade testiklar till azoospermi (ingen spermieproduktion).
 • Med behandling minskas risken för testikelcancer avsevärt.

Källor

 • Holland AJ, Nassar N, Schneuer FJ. Undescended testes: an update. Curr Opin Pediatr. 2016;28(3):388–394.
 • Werner K. Testikel saknas. Rikshandboken barnhälsosjukvård. 2014-08-11 (Hämtad 2020-03-09).

Annons
Annons
Annons

Annons