Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Hydrocele testis


Uppdaterad den: 2020-07-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Hydrocele scroti (vattenbråck):
  • Inte kommunicerande:
   • Isolerad ansamling av serös vätska i tunica vaginalis i skrotum
   • Vanligast hos vuxna
  • Kommunicerande hydrocele:
   • Ansamling av serös vätska i tunica vaginalis i skrotum som beror på en förbindelse till bukhålan
   • Anatomiskt är tillståndet i princip detsamma som vanligt ljumskbråck
   • Förekommer nästan uteslutande hos barn och ungdomar

Epidemiologi

 • Cirka 60 per 100 000 män per år (sekundärvården).
 • Hydrocele är vanligast hos män över 65 år.
 • Cirka 6 % av alla nyfödda pojkar utvecklar hydrocele.

Etiologi och patogenes

 • Kommunicerande hydrocele och hydrocele funiculi är alltid medfödda.
 • Icke-kommunicerande hydrocele orsakas av en patologisk slutning av processus vaginalis som medför ansamling av peritonealvätska.
 • En sekundär hydrocele kan bero på infektioner (epididymit), trauma/kirurgi eller maligniteter. 

ICD-10

 • N43 Hydrocele (vattenbråck) och spermatocele (spermiecysta)

Anamnes

 • Oftast söker personer med en ensidig skrotal svullnad utan smärta.
 • Hydrocele kan ge obehag, tyngdkänsla och/eller praktiska besvär (fysisk aktivitet, sex) vid ökande volym. De kan också vara kosmetiskt besvärande.
 • Kommunicerande hydrocele ökar ofta i storlek under dagen på grund av aktivitet som ger ökat intraabdominellt tryck.
 • Även om kommunicerande hydrocele alltid är medfött manifesterar det sig ofta först i tonåren.

Kliniska fynd

 • En hydrocele känns som en fluktuerande, jämn svullnad, som är genomlyslig om en ljuskälla hålls bakom skrotum:
  • Svullnaden är i regel oöm
  • Ibland känns de andra strukturerna i skrotum fortfarande vid små hydrocele, andra gånger är det inte möjligt på grund av den stora vätskevolymen
  • Genomlyslig resistens är inte entydigt med hydrocele, även spermatocele kan vara genomlysligt
 • Om svullnaden fortsätter mot/i inguinalkanalen kan det handla om en kommunicerande hydrocele eller ett ljumskbråck:
  • Genomlysning och ökad svullnad vid tryckhöjande moment (Valsalva) talar för ett ljumskbråck

Utredning av hydrocele testis

 • Ultraljud vid oklarheter om orsaken. 

Differentialdiagnoser

 • Spermatocele
 • Testikelcancer
 • Epididymit
 • Ljumskbråck

Behandling av hydrocele testis, vattenbråck

 • Kommunicerande hydrocele opereras på samma sätt som ljumskbråck, det vill säga via inguinal och inte skrotal åtkomst.
 • Hydrocele testis hos barn går ofta tillbaka spontant, men operation bör övervägas efter 3 års ålder.
 • Vanligen ska hydrocele endast behandlas vid besvärande symtom.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt NSAID eller paracetamol vid smärta.

Annan behandling

 • Vid symtomgivande hydrocele kan kirurgi eller aspiration (ofta med skleroterapi) göras.
 • Kirurgi har en högre risk för komplikationer än aspiration, men aspiration används sparsamt hos män som har en barnönskan. 

Komplikationer

 • Påverkan på livskvalitet
 • Eventuellt påverkan på hud med ökad risk för sår

Prognos

 • Hos nyfödda:
  • 80 % av hydrocele läker spontant innan barnet är 3 år
 • Efter behandling är prognosen utmärkt, med en liten risk för recidiv.

Källor

 • Lundström KJ, Söderström L, Jernow H, Stattin P, Nordin P. Epidemiology of hydrocele and spermatocele; incidence, treatment and complications. Scand J Urol. 2019;53(2-3):134-138.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hydrocele, spermatocele och varikocele. 2019-02-07 (Hämtad 2020-07-20).
 • Rioja J, Sánchez-Margallo FM, Usón J, Rioja LA. Adult hydrocele and spermatocele. BJU Int. 2011;107(11):1852-1864.

Annons
Annons
Annons

Annons