Medicinsk översikt | Smärta

Osgood-Schlatters sjukdom


Uppdaterad den: 2020-04-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Traktionsosteokondrit i senfästet till ligamentum patellae på tuberositas tibiae.

Epidemiologi

 • Vanligast hos flickor 8–13 år och pojkar 12–15 år.
 • Tillståndet är bilateralt hos 20–30 %.

Etiologi och patogenes

 • Beror på traktion av ligamentum patellae i fästet på tuberositas tibiae.
 • Utlöses av överaktivitet och upprepade mikrotrauman vid ossifikationscentret vid tuberositas tibiae.
 • Osgood-Schlatters sjukdom är särskilt vanligt bland utövare som ägnar sig åt idrotter där hopp ingår.

ICD-10

 • M92.5A Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae (Osgood-Schlatter)

Anamnes

 • Smärta eller ömhet över tuberositas tibiae som uppstår gradvis.
 • Smärtan ökar ofta vid fysisk träning eller aktivitet som innebär löpning, hoppning, knäsittande eller knäextension mot motstånd samt då knäet är böjt en längre tid, till exempel då man sitter på bussen, tåget eller flyget. Smärtan avtar vid vila.
 • Även direkt tryck mot området är smärtsamt.

Kliniska fynd

 • Eventuellt viss hälta.
 • Lokal ömhet och svullnad över tuberositas tibiae. Den beniga delen kan ha ökat i storleken vid långvarig sjukdom.
 • Eventuellt korta benmuskler (quadriceps och hamstrings).
 • Smärtan kan öka vid knäextension mot motstånd (isometriskt test).

Utredning av Osgood-Schlatters sjukdom

 • Diagnosen ställs kliniskt.
 • Blodprover saknar diagnostiskt värde.
 • Röntgen behövs vanligen inte men kan tas för att utesluta andra tillstånd av allvarligare art. Bilderna visar en förstoring och eventuellt en fragmentering av tuberositas tibiae.

Differentialdiagnoser

 • Svår smärta, tidigare trauma, oförmåga att stå på benet, konstig plats av smärtorna, nattliga smärtor, systemiska symtom eller tidigare cancersjukdom talar för mer allvarlig sjukdom.
 • Bentumör
 • Avulsionsfraktur eller stressfraktur i proximala tibia
 • Sinding-Larsens sjukdom
 • Patellar tendinopati
 • Fysiolysis capitis femoris
 • Infektion

Behandling av Osgood-Schlatters sjukdom

 • Osgood-Schlatters sjukdom är ett godartat och självbegränsande tillstånd.
 • Behandlingen består av anpassning av aktivitetsnivå, smärtlindring och eventuellt träning för att stretcha m. quadriceps och hamstringsmuskler.

Egenbehandling

 • Graden av smärta bestämmer aktivitetsnivån. I normalfallet rekommenderas inte full avhållsamhet från idrottsaktiviteter. Tvärtemot rekommenderas man att ägna sig åt idrott.
 • Vid akuta smärtor eller efter träning kan området kylas ned med en kylförpackning.

Läkemedelsbehandling

 • I undantagsfall kan paracetamol eller ibuprofen (NSAID-preparat) användas vid starka smärtor.

Annan behandling

 • Eventuellt rehabiliteringsprogram:
  • Stretchning av quadriceps- och hamstringsmusklerna
  • Styrkeövningar av quadriceps
  • Användning av knäskydd, tejpning eller elastisk linda över tuberositas kan provas
 • Operation?
  • Vid ihållande besvär kan det bli aktuellt med en remiss för operativ behandling

Komplikationer

 • Kroniskt förlopp med behov av operation kan förekomma i undantagsfall.
 • Många får en permanent, men symtomfri, kula på tibia efter inflammationen.

Prognos

 • God prognos.
 • Vanligtvis går besvären över gradvis för att slutligen upphöra efter 6–18 månader.

Källor

 • Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610–618.
 • Circi E, Atalay Y, Beyzadeoglu T. Treatment of Osgood-Schlatter disease: review of the literature. Musculoskelet Surg. 2017;101(3):195–200.

Annons
Annons
Annons