Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Handledstendinopati (de Quervains sjukdom)


Uppdaterad den: 2023-11-14

Annons

Bakgrund

 • Seninflammation i handledsområdet kan bero på flera olika saker.
 • de Quervain och intersektionssyndromet är två av dessa tillstånd.

Epidemiologi

 • I primärvården är de Quervain ovanligare än tendinopati i armbågen eller axeln.
 • I en studie fann man en förekomst av på 2,8 fall per 1 000 personår hos kvinnor och 0,6 fall per 1 000 personår hos män.
 • Ses i stor andel hos kvinnor under graviditet och postpartum. 

Etiologi och patogenes

 • de Quervains tenosynovit:
  • Är en "entrapment" tendinopati av senorna i rum 1 - extensor pollicis brevis och abductor pollicis longus i handleden – och ger därför smärtor vid rörelse av tummen
Annons
Annons

ICD-10

 • M65 Synovit och tenosynovit
  • M65.2 Tendinit med förkalkning
  • M65.4 Radial handledstenosynovit (de Quervains sjukdom)
  • M65.8 Annan specificerad synovit och tenosynovit
  • M65.9 Synovit och tenosynovit, ospecificerad

Anamnes

 • Smärtor och nedsatt funktion vid vissa rörelser.
 • Debuterar ofta akut efter ovan eller långvarig belastning, eventuellt trauma.
 • de Quervains tenosynovit:
  • Utvecklas ofta under flera veckor och månader med tilltagande smärtor proximalt och bakom processus styloideus radii, särskilt när patienten använder tummen
  • Gripande och lyftande brukar orsaka smärta
  • Smärtan kan stråla ut i tummen, eller stråla upp mot underarmen eller axeln

Kliniska fynd

 • Smärtprovokation vid isometrisk kontraktion av den aktuella senan/senorna.
  Lokal svullnad och palpationsömhet är till hjälp vid lokalisering av inflammationen.
 • I undantagsfall förekommer krepitationer (tänkt hård snö), ses egentligen mest vid intersektionssyndrom.
 • Mb Quervains tendinopati:
  • Det mest kända tillståndet. Kan ofta drabba båda handlederna
  • Smärtor uppstår vid rörelser av tummen och handleden
  • Ofta smärta och svullnad över den dorsoradiala sidan av handleden

Utredning av handledstendinopati

 • Diagnosen är främst klinisk.
 • Vid behov kan bildgivande undersökningar såsom slätröntgen göras för att utesluta differentialdiagnoser såsom tumbasartros.
 • I vissa fall hjälper ultraljud och MRT att differentiera mellan de Quervain och intersektionssyndromet. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Oläkt scaphoideumfraktur.
 • Tumbasartros.
 • STT-artros

Behandling av handledstendinopati

 • De terapeutiska möjligheterna är avlastning med skena, NSAID-preparat, kortisoninjektioner, fysioterapi, eventuellt kirurgi:
  • Kortisoninjektion är med effektiv än avlastning med skena hos patienter med de Quervain
  • Författarna till en systematisk översikt och metaanalys föreslår, baserat på resultaten i studien, att kortisoninjektion, eventuellt ultraljudsstyrd, följt av en 3–4 veckors immobilisering av tummen, bör övervägas som förstahandsval vid behandling
 • I de flesta fall är de Quervains tenosynovit självbegränsande och går ofta tillbaka när amningen eller överbelastningen upphör.

Egenbehandling

 • Vila och avlastning av tumme och handled (de Quervain) är de viktigaste behandlingsåtgärderna, kombinerat med stödförband – men det är inte alltid effektivt.
  Särskilt lyft med tummarna uppåt bör undvikas.5
  Det kan krävas två till tre veckors avlastning.
  Kombineras helst med receptfria anti-inflammatoriska mediciner.

Läkemedelsbehandling

 • I akutfasen NSAID, till exempel:
  • Naproxen 250 mg 1 tablett x 2–3 dagligen
  • Topikal gel kan användas, men det är osäkert hur god effekten är
 • Vid längre varaktighet:
  • Om inflammationen varar längre än ett par veckor, överväg steroidinjektion eller ortostillpassning
 • de Quervain:
  • Steroidinjektioner har ofta bra effekt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Om ovanstående metoder ej hjälper kan handkirurgi bli aktuellt.

Komplikationer

 • Hos de få patienter som genomgår handkirurgi finns vissa risker såsom nervskada vid operation.

Prognos

 • Patienter som har genomgått tendinopati i handleden löper risk för recidiv när arbete eller utlösande aktivitet återupptas.
 • Prognosen vid de Quervains tenosynovit är ändock ofta bra. Patienten återfår full funktionen när inflammationen går tillbaka.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.