Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Bronkiolit


Uppdaterad den: 2024-01-22

Annons

Bakgrund

 • En nedre viral luftvägsinfektion med andningspåverkan hos barn upp till 6–12 (24) månader gamla.

Epidemiologi

 • 2–3 % av alla barn <1 år blir inlagda på grund av svår bronkiolit.

Etiologi och patogenes

 • Den huvudsakliga patogenen är respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och rhinovirus. Andra virus förekommer och dessa kan även finnas samtidigt som infektion med RSV eller rhinovirus (coinfektion).
 • Bronkiolerna blockeras av sönderfallna celler, immigrerande ospecifika och specifika försvarsceller och slem.
 • Detta leder till obstruktion och främjar utvecklingen av icke-ventilerade områden i lungan (atelektas), men också till kompensatoriska områden i lungan som är överventilerade (överinflation).
Annons
Annons

ICD-10

 • J21 Akut bronkiolit

Anamnes

 • Övre luftvägsinfektion eller förkylning (snuva, nästäppa, halsont) med eller utan feber, som kan övergå till nedre luftvägsinfektion efter några dagar:
  • Försämringen kan ske snabbt, oftast blir sjukhusvård aktuell dag 4–5
 • Symtom:
  • Vid nedre luftvägsinfektion ses hosta och vid svårare sjukdom pipande andningsljud och ökat andningsarbete
  • Feber är vanligare hos barn än hos vuxna 
  • På grund av ökat andningsarbete kan barnen bli trötta och matningssvårigheter kan uppstå
  • Tecken på dehydrering
 • Tecken på allvarlig sjukdom:
  • Påverkat allmäntillstånd
  • Cyanos
  • Dyspné, oftast tydligt förlängd utandning, användning av accessoriska muskler, interkostala indragningar

Kliniska fynd

 • Sjukdomsbilden varierar från förkylning till obstruktiva andningsbesvär (bronkiolit) och pneumonit.
 • De kliniska fynden kan variera kraftigt från minut till minut på grund av slem som fastnar i de små luftvägarna.
 • Hos barn kan allmäntillståndet vara påverkat.
 • Dehydrering kan förekomma till följd av kräkningar och minskat vätskeintag.
 • Bland yngre barn cirka 30 % feber, vanligen <39 oC.

Utredning av bronkiolit (RS-virusinfektion)

 • Typiskt är en övre luftvägsinfektion med snuva (med eller utan feber) som efter några dagar övergår till hosta med tecken på ökat andningsarbete (takypné, indragningar):
  • PCR-prov och snabbtest för RSV kan bekräfta infektion med RSV men rekommenderas inte rutinmässigt
 • Övriga prover och bilddiagnostik behövs inte.
 • Övervakning av syrgasmättnad (SaO2) rekommenderas.
 • Små barn kan ha apnéer utan andra symtom, vid auskultation hörs krepitationer.
  Äldre barn kan ha pipande andningsljud (utandning) vid auskultation.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Utan tecken på infektion/feber:
  • Medfödda hjärtfel
  • Medfödda missbildningar i luftvägar
  • Främmande kropp i bronkerna
 • Infektion:
  • Akut astma i samband med övre luftvägsinfektion (ovanligt hos barn <1 år)
  • Kikhosta
  • Akut obstruktiv laryngit (inspiratorisk stridor)
  • Lunginflammation

Behandling av bronkiolit (RS-virusinfektion)

 • Det finns ingen effektiv behandling av bronkiolit.
 • Huvudbehandlingen är basal omvårdnad, säkring av vätskebalans och nutrition, samt syrgastillförsel vid behov.

Egenbehandling

 • Behandling av förkylningssymtom och feber. 

Läkemedelsbehandling

 • Ingen specifik. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Syrgasbehandling:
  • Målvärde SaO2 ≥90 %
 • Eventuellt högflödesbehandling, CPAP, mekanisk övertrycksventilation. 
 • Isoton natriumkloridlösning (inhalation):
  • Kan ha positiv effekt
 • Eventuellt vätska/näring via nasogastrisk sond.
 • Rengöring av näsan. 

Komplikationer

 • Dehydrering
 • Apné
 • Atelektas
 • Andningssvikt
 • Akut mediaotit
 • Långvarig hosta
 • Bronkopneumoni

Prognos

 • Prognosen är god, med låg mortalitet. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.