Medicinska översikter Pediatrik

Titel Uppdaterad
Erythema infectiosum

2020-09-21

Tillväxthämning hos barn

2019-07-26

Bikuspid aortaklaff

2024-01-08

Infantilt hemangiom

2020-03-17

Henoch-Schönleins purpura (HSP), Immunoglobulin A (IgA)-vaskulit

2019-07-31

Vattkoppor, varicella

2021-04-26

Autism (autismspektrumtillstånd)

2022-02-02

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn

2024-02-15

Bulimia nervosa

2019-09-12

Anorexia nervosa

2019-09-02

Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp)

2023-09-05

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

2022-01-17

Trimetylaminuri (fiskodörsyndrom)

2024-01-05

För tidig pubertet

2019-09-08

Idiopatisk kortvuxenhet

2021-05-20

Ökad längdtillväxt hos barn

2019-08-23

Enures

2024-01-11

Beteendesyndrom

2022-05-17

Pneumoni hos barn

2023-11-23

Förstoppning hos barn

2022-12-29

Scharlakansfeber

2024-01-09

Påssjuka

2022-06-20

Kawasakis sjukdom

2020-02-03

Höstblåsor

2023-03-27

Epilepsi hos barn

2023-06-19

Järnbristanemi hos barn

2019-03-20

Höftledsdysplasi/höftinstabilitet hos nyfödda

2020-08-26

Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)

2024-01-11

Intellektuell funktionsnedsättning

2021-02-04

Rakit

2019-10-17

Bronkiolit

2024-01-22

Truncus arteriosus

2024-01-16

Pulmonalisatresi med intakt kammarseptum

2023-09-29

Persisterande ductus arteriosus

2024-01-05

Övre luftvägsinfektion, ÖLI

2022-03-02

Tågång hos barn

2023-10-16

Gastroesofageal reflux hos barn

2020-10-27

Bipolär sjukdom hos barn och unga

2019-11-20

Skolios

2020-12-14

Downs syndrom

2022-08-18

Lägesbetingad (positionell) skallasymmetri

2022-02-21

Vesikoureteral reflux

2019-08-26

Impetigo (svinkoppor)

2018-10-10

Mässling (morbilli)

2018-03-26

ADHD hos barn och ungdomar

2021-03-08

Återkommande smärta av icke organisk orsak hos barn och ungdom

2016-08-30

Suicidriskbedömning och prevention – inriktning barn och unga

2010-11-18

Periodiskt febersyndrom hos barn

2020-01-14

Kölbröst, pectus carinatum

2023-02-08


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.