Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

För tidig pubertet


Uppdaterad den: 2019-09-08

Annons

Bakgrund

 • Pubertas precox hos flickor innebär begynnande bröstutveckling (B2) före åtta års ålder.
 • Pubertas precox hos pojkar innebär pubertal testisvolym (4 ml) före nio års åldern.
 • Delas in i central och perifer orsak. 

Epidemiologi

 • Central pubertas precox:
  • Relativt sällsynt tillstånd (1:5 000–1:10 000)
  • Stor överfrekvens hos flickor med en könsfördelning flickor:pojkar på cirka 10:11, och är idiopatiskt i 90 % av fallen hos flickor, 60–70 5% hos pojkarna
 • Perifer puberta precox:
  • Sällsynt tillstånd
  • Prevalenssiffror saknas
 • Skillnader i debutålder av puberteten är olika i olika etniska grupper.

Etiologi och patogenes

 • Pubertas precox delas in efter central (FSH/LH-beroende) och perifer (FSH/LH-oberoende) orsak.
 • Tanners stadier används till att bedöma den pubertala utvecklingen.
 • Begynnande pubertet kännetecknas av bröstutveckling hos flickor och testikeltillväxt hos pojkar, motsvarandes Tanner stadium 2 hos båda.
 • Central pubertas precox:
  • Runt 90 % av fallen hos flickor är orsaken idiopatisk, hos pojkar 60–70 % (resterande är organiska orsaker)
 • Organiska orsaker:
  • Bestrålning av CNS
  • Genomgången CNS-infektion
  • CNS-missbildningar
  • Hydrocefalus
  • Tumörer i och nära hypofys/hypotalamus
 • Genmutationer är sällan orsaken, men kan ses.
 • Perifer pubertas precox är ovanligare och kan bero på flertalet orsaker såsom tumör med mera.
Annons
Annons

ICD-10

 • E22.8 Pubertas praecox
  E30 Pubertetsstörningar som ej klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Vid misstanke om för tidig pubertet man tänka på följande frågor:
  • Onormalt tidig eller en normalvariant?
  • Underliggande förklaringar?
  • Kan ett allvarligt tillstånd föreligga, exempelvis intrakraniell sjukdom?
  • Familjeanamnes?
  • Hade föräldrarna eller syskonen tidig pubertetsdebut?
  • Tecken till CNS-dysfunktion?
  • Exempelvis huvudvärk, ökad huvudomkrets, synförändringar, kramper

Kliniska fynd

 • Tillväxt?
  • Längd och vikt jämfört med tidigare tillväxtdata och tillväxtkurva
 • Tanner stadium?
  • Bedöm bröstutveckling och pubesbehåring hos flickor. Bedöm penis, scrotum och pubesbehåring hos pojkar

Utredning av för tidig pubertet

 • Längd och vikt-mätningar i förhållande till tidigare tillväxtkurvor.
 • Blodprov:
  • FSH, LH, östradiol/testosteron – proven bör tas på morgonen
 • Testosteron:
  • De flesta pojkar med pubertas precox har morgonvärden i pubertetsområdet
 • Östradiol:
  • Hos flickor varierar s-östradiol och provet har därför låg sensitivitet i diagnostiken av pubertas precox. Har man tillgång till känslig metodik (detektionsgräns 8–10pmol/l) har morgonöstradiol en hög sensitivitet
  • Mycket höga värden (> 367 pmol/L) tyder på ovarialcysta eller tumör
 • LH:
  • Varierande specificitet mellan 60 till 100 %
 • Bildgivande undersökningar kan bli aktuella. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Skilj mellan normal och tidig pubertet.
 • Skilj mellan olika orsaker till för tidig pubertet.
 • Observera att malign sjukdom/CNS lesioner kan vara orsak till för tidig pubertet.
 • Patologiska former av hyperandrogenism (till exempel sent debuterande adrenogenitalt syndrom och binjurebarktumör).

Behandling av för tidig pubertet

 • Behandlingen sker inom pediatriken.
 • Det kan vara svårt att avgöra om behandling är nödvändig, särskilt hos flickor mellan 6 och 8 år.
 • GnRH-agonister är indicerade vid progressiv central pubertas precox.

Läkemedelsbehandling

 • Består av GnRH-analog i depotform vilket ges för att hämma sekretionen av LH/FSH.

Komplikationer

 • Framförallt förkortad slutlängd.
 • Polycystiskt ovariesyndrom är eventuellt vanligare hos flickor med prematur adrenarche.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Beror på eventuell underliggande sjukdom.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.