Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Järnbristanemi hos barn


Uppdaterad den: 2019-03-20

Annons

Definition

 • Anemi orsakad av järnbrist hos barn, ofta mikrocytär och hypokrom.

Bakgrund och epidemiologi

 • Järnbristanemi är den vanligaste orsaken till anemi hos barn.
 • Tillståndet är vanligast i åldern sex månader till två år och hos tonåringar (på grund av kraftig tillväxt).

Etiologi och patogenes

 • Kraftig tillväxt i kombination med små järnlager och/eller bristfällig kosthållning:
  • Prematura barn har risk för järnbrist, eftersom barnet har mindre järnlager vid födseln och samtidigt växer snabbare än andra barn
  • Spädbarn och småbarn som dricker mycket mjölk och inte äter någon fast järnrik mat
  • Tonåringar med dålig kosthållning och menstruerande flickor
 • Gastrointestinal blödning.
Annons
Annons

ICD-10

 • D50 Järnbristanemi

Anamnes och kliniska fynd

 • Symtom:
  • Blekhet, slöhet, nedsatt fysisk prestationsförmåga, irritabilitet
 • Kliniska fynd:
  • Eventuellt avplanande tillväxtkurva
  • Blek hud och slemhinnor (handflator, nagelbäddar, konjunktivalt)
  • Dyspné, takykardi och förstorat hjärta vid allvarlig anemi

Diagnostik och undersökning

 • Anemi påvisad vid mätning av Hb, lågt MCV (mean corpuscular volume), lågt ferritin och högt transferrin i tveksamma fall:
  • Ferritin kan vara (falskt) högt genom samtidiga inflammatoriska processer
 • Basprover:
  • Hb, MCV, leukocyter, trombocyter, retikulocyter, differentialräkning, ferritin
 • Hb:
  • Faller sent i förloppet, ferritin faller när järnförråden töms, därefter faller järn och järnmättnad och transferrinreceptorn stiger. Först därefter faller Hb
 • MCV:
  • Är typiskt lågt-normalt vid järnbristanemi
 • Ferritin:
  • Är det viktigaste värdet vid bedömning om järnbrist är orsaken till anemin
  • Ferritin <12 µg/L barn 0–5 år, och <15 µg/L barn 5–12 år talar för järnbristanemi
  • Felvärden kan uppstå vid infektion/inflammation och leversjukdom
 • Retikulocyter:
  • Ökar vid intakt benmärgsinfektion men ökad nedbrytning av erytrocyter, som till exempel hemolys eller talassemi
 • Kompletterande provtagning kan bestå av järn (har som enstaka prov inget värde) och transferrin (påverkas inte av inflammation).

Differentialdiagnoser

 • Anemi med lågt MCV:
  • Anemi vid kronisk sjukdom
  • Talassemier, i vanliga fall ses här förhöjda retikulocyter
 • Andra former av anemi:
  • Till exempel anemi vid infektioner (kan minska Hb med över 5 g/L i en månad)
Annons
Annons

Allmänt

 • Järnbristanemi behandlas med koståtgärder och eventuellt tillskott av järn.

Egenbehandling

 • Kosthållningsregler med kost som innehåller järn:
  • Järn finns främst i inälvs- och blodmat som lever och blodpudding. Det finns även i kött, ägg och skadjur. I vegetabiliska livsmedel finns järn i fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter

Läkemedelsbehandling

 • Standardbehandling vid järnbristanemi är cirka 3 mg Fe2+ per kilo kroppsvikt per dag:
  • Ges i regel i droppform
  • Eventuellt tvåvärt järn i tablettform, en till två gånger/dag, eller parenteral behandling
  • Man strävar efter att fylla på järnreserverna, och därför bör behandlingen inte avslutas tills ferritinvärden har blivit normala

Förlopp

 • Utan behandling kan tillståndet fortgå under lång tid med eventuell utveckling av komplikationer.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen beror på den bakomliggande orsaken och är mycket god vid nutritionell brist.

Komplikationer

 • Nedsatt allmäntillstånd och nedsatt tillväxt.
 • Uttalad järnbristanemi (< 50 g/L) förknippas med irritabilitet, anorexi, takykardi, dilaterat hjärta och biljud.
 • Järnbristanemi kan i uttalade fall påverka den motoriska och mentala utvecklingen hos barn och unga.

Uppföljning

 • Barnen bör kontrolleras regelbundet under behandling för att verifiera diagnosen – att tillförseln av järn ger högre ferritin (och Hb).

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.