Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Bikuspid aortaklaff


Uppdaterad den: 2024-01-08

Annons

Bakgrund

 • Bikuspid aortaklaff är ett medfött hjärtfel som innebär att aortaklaffen har två fickor i stället för det normala antalet tre.

Epidemiologi

 • Tillståndet är det vanligaste medfödda hjärtfelet.

Etiologi och patogenes

 • Genetiska faktorer:
  • 90 % av alla fall är ärftliga
 • Majoriteten av patienterna utvecklar klaffrelaterade eller vaskulära komplikationer vid 70 års ålder.  Aortastenos och aortaklaffsinsufficiens är vanligast
Annons
Annons

ICD-10

 • Q23.1 Bikuspidal aortaklaff

Anamnes

 • Tillståndet ger vanligen inga symtom tills det att komplikationer uppstår.

Kliniska fynd

 • Typiskt vid bikuspid aortaklaff är ett systoliskt ejektionsklick kombinerat med ett mittsystoliskt blåsljud.

Utredning av bikuspid aortaklaff

 • Diagnosen ställs med hjälp av transthorakal ekokardiografi.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Om den bikuspida aortaklaffen också är förträngd kan symtomen börja som hjärtsvikt.
 • Ofta diagnostiseras tillståndet sent i förloppet när komplikationer såsom aortastenos, aortainsufficiens, thorakal aortaaneurysm och aortadissektion har uppstått.

Behandling av bikuspid aortaklaff

 • Behandling krävs inte alltid men regelbunden uppföljning rekommenderas.
 • Vid symtomatiskt klaffel kan klaffersättning eller klaffreparation vara indicerat.
 • Kirurgisk åtgärd kan även vara indicerat vid komplikationer av tillståndet.

Egenbehandling

 • Undvika tunga lyft och hård fysisk ansträngning vid bikuspid aortklaff och betydande aortaaneurysm.
 • God tandhygien.

Annan behandling

 • Kirurgisk behandling:
  • Vid tecken på aortaaneurysm
  • Vid uttalat klaffvitium med symtom och/eller påverkad vänsterventrikelfunktion, med aortaklaffbyte
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Komplikationer relaterade till aortastenos och aortainsufficiens.
 • Komplikationer relaterade till thorakal aortaaneurysm och aortadissektion.

Prognos

 • Prognosen förbättras om komplikationerna behandlas tidigt.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.