Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Rakit


Uppdaterad den: 2019-10-17

Annons

Bakgrund

 • Är ett tillstånd då mineraliseringen av skelettet är nedsatt runt tillväxtplattorna (epifysskivorna), något som leder till tillväxthämning och försenad skelettutveckling.
 • I Europa är brist på vitamin D från solljus och/eller kost, den vanligaste orsaken.

Epidemiologi

 • Sjukdomen var vanlig förr, men sedan man införde D-vitamintillskott hos spädbarn har förekomsten minskat drastiskt.
 • Förekomsten verkar dock öka globalt, även i Europa.

Etiologi och patogenes

 • Endokondral förbening (ossifikation) är den process där brosk omvandlas till ben.
 • Under den här processen pågår en betydande avsättning av ny omineraliserad benvävnad, så kallad osteoid.
 • Vid rakit brister det i den här mineraliseringen av den nybildade osteoiden.
Annons
Annons

ICD-10

 • E55 D-vitaminbrist
  • E55.0 Aktiv rakit
  • E55.9 D-vitaminbrist, ospecificerad
 • E83 Rubbningar i mineralomsättningen
  • E83.3 Rubbningar av fosforomsättningen och fosfataser
 • N25 Rubbning som beror på nedsatt tubulär funktion i njurarna
  • N25.0 Renal osteodystrofi

Anamnes

 • Tillståndet ger först och främst symtom och fynd i nyföddhetsperioden och i puberteten, i perioder med hög tillväxthastighet.

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd är ofta relaterade till skelettet:
  • Hjulbenhet
  • Uppdrivningar mellan brosk och revben
  • Dubbelmalleoler

Utredning av rakit

 • Barnläkarföreningen rekommenderar remiss direkt till barnläkare vid rakit-misstanke, så om dessa prover bör tas där eller inom primärvården kan se olika ut.
 • Röntgen är "golden standard" för att bekräfta och gradera sjukdomen.
 • Biokemiska fynd speglar orsaker och effekter av rakit:
  • Kalcidiol (25-hydroxycholecalciferol, 25(OH)D)
  • Kalcium
  • Fosfat
  • Paratyreoidhormon (PTH)
  • Magnesium
  • Alkaliskt fosfat (ALP)
  • Kreatinin och eGFR
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Benmetastaser

Behandling av rakit

 • Vanligast i Sverige är vitamin D-brist, så behandlingen riktar sig mot den. Finns det andra underliggande anledningar får behandlingen riktas mot det istället.
 • För att kunna substituera vitamin D-behovet behöver oral tillförsel ske.

Läkemedelsbehandling

 • Vitamin D-droppar.
 • Oftast sker samtidigt tillskott av kalcium.

Komplikationer

 • Tillväxthämning.
 • Benbrott, felställningar i skelettet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Mortalitet?
  • Med riktig behandling förknippas tillståndet inte med ökad dödlighet, men följdsjukdomar som lunginflammation, tuberkulos och enterit kan förekomma i ökad omfattning som i sin tur kan ge ökad mortalitet
 • Morbiditet:
  • Patienter som diagnostiseras och behandlas tidigt blir friska

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.