Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Tillväxthämning hos barn


Uppdaterad den: 2019-07-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Minskad årlig längdtillväxt.
 • Längd som avtar i förhållande till egen kanal på tillväxtkurvan, eller ligger under -2,5 SD i förhållande till ålder.

Epidemiologi

 • Barn under två år korsar ofta sin egen kanal på tillväxtkurvan utan att det är patologiskt.
 • Över 90 % av barnen som remitteras till specialist på grund av kortvuxenhet är normalvarianter, vilkas växtretardation beror på genetisk kortvuxenhet eller pubertas tarda.

Etiologi och patogenes

 • Idiopatisk kortvuxenhet är vanligaste anledningen.
 • Faktorer som bör övervägas: mag-tarmsjukdomar, kromosomsjukdomar, hormonsjukdomar, syndrom, skelettdysplasier.

ICD-10

 • R62 Annan utebliven förväntad normal kroppsutveckling

Anamnes

 • Fråga om:
  • Föräldrarna (deras längd och pubertetsstart)
  • Perinatala förhållanden såsom födelsevikt, födelselängd, graviditetslängd och graviditetskomplikationer.
  • Hur mår barnet i övrigt, upplevs barnet som friskt?
  • Gastrointestinala symtom efterforskas. Viktigast är att fråga efter magsmärtor, kräkningar, besvär med gaser och kvalitet på avföringen.
  • Psykologiska eller sociala problem?
  • Kan barnet vara fysiskt aktivt utan besvär?

Kliniska fynd

 • Mät längd, vikt och sitthöjd, anteckna i ett schema och plotta in på tillväxtkurvan. Om möjligt beräkna sitthöjdprocent och plotta i sitthöjdprocentkurva. Jämförbart med tidigare mätningar för att kunna bedöma tillväxthastigheten.

Utredning av tillväxthämning

 • Vid avvikelse mer än -2,5 SD eller avtagande tillväxt -0,25 SD/år under flera år rekommenderas remiss till barnläkare för bedömning.

 

Behandling av tillväxthämning

 • Är beroende av om det finns en eventuell underliggande anledning till tillståndet. 
 • Finns sällan indikation för medicinsk behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Tillväxthormon är sällan aktuellt:
  • Läkemedelsverket har angett strikta indikationer för behandling med tillväxthormon. Behandling är därför bara tillgänglig för barn med dessa tillstånd: Visad tillväxthormonbrist med provokationstest eller motsvarande Turner Syndrom, Prader Willi Syndrom, kronisk svår njurinsufficiens med tillväxthämning SGA under vissa betingelser

Annan behandling

 • Psykologiskt stöd.
 • Kirurgisk förlängning kan vara indicerad i extrema fall men görs bara i vuxenålder. Man skall vara myndig, det vill säga över 18 år.

Komplikationer

 • Psykosociala aspekter vid kort slutlängd.

Prognos

 • Prognosen är beroende av orsaken till tillväxthämningen.

Källor

 • Maiorana A, Cianfarani S. Impact of growth hormone therapy on adult height of children born small for gestational age. Pediatrics 2009; PMID:19706577.
 • Sisley S, Trujillo MV, Khoury J, Backeljauw P. . Low incidence of pathology detection and high cost of screening in the evaluation of asymptomatic short children.. J Pediatr 2013; 163: 1045-51. pmid:23706358
 • Rikshandboken i barnhälsovård, hämtad 2019-07-24

Annons
Annons
Annons

Annons