Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Tillväxthämning hos barn


Uppdaterad den: 2019-07-26

Annons

Bakgrund

 • Minskad årlig längdtillväxt.
 • Längd som avtar i förhållande till egen kanal på tillväxtkurvan, eller ligger under -2,5 SD i förhållande till ålder.

Epidemiologi

 • Barn under två år korsar ofta sin egen kanal på tillväxtkurvan utan att det är patologiskt.
 • Över 90 % av barnen som remitteras till specialist på grund av kortvuxenhet är normalvarianter, vilkas växtretardation beror på genetisk kortvuxenhet eller pubertas tarda.

Etiologi och patogenes

 • Idiopatisk kortvuxenhet är vanligaste anledningen.
 • Faktorer som bör övervägas: mag-tarmsjukdomar, kromosomsjukdomar, hormonsjukdomar, syndrom, skelettdysplasier.
Annons
Annons

ICD-10

 • R62 Annan utebliven förväntad normal kroppsutveckling

Anamnes

 • Fråga om:
  • Föräldrarna (deras längd och pubertetsstart)
  • Perinatala förhållanden såsom födelsevikt, födelselängd, graviditetslängd och graviditetskomplikationer.
  • Hur mår barnet i övrigt, upplevs barnet som friskt?
  • Gastrointestinala symtom efterforskas. Viktigast är att fråga efter magsmärtor, kräkningar, besvär med gaser och kvalitet på avföringen.
  • Psykologiska eller sociala problem?
  • Kan barnet vara fysiskt aktivt utan besvär?

Kliniska fynd

 • Mät längd, vikt och sitthöjd, anteckna i ett schema och plotta in på tillväxtkurvan. Om möjligt beräkna sitthöjdprocent och plotta i sitthöjdprocentkurva. Jämförbart med tidigare mätningar för att kunna bedöma tillväxthastigheten.

Utredning av tillväxthämning

 • Vid avvikelse mer än -2,5 SD eller avtagande tillväxt -0,25 SD/år under flera år rekommenderas remiss till barnläkare för bedömning.
Annons
Annons

 

Behandling av tillväxthämning

 • Är beroende av om det finns en eventuell underliggande anledning till tillståndet. 
 • Finns sällan indikation för medicinsk behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Tillväxthormon är sällan aktuellt:
  • Läkemedelsverket har angett strikta indikationer för behandling med tillväxthormon. Behandling är därför bara tillgänglig för barn med dessa tillstånd: Visad tillväxthormonbrist med provokationstest eller motsvarande Turner Syndrom, Prader Willi Syndrom, kronisk svår njurinsufficiens med tillväxthämning SGA under vissa betingelser

Annan behandling

 • Psykologiskt stöd.
 • Kirurgisk förlängning kan vara indicerad i extrema fall men görs bara i vuxenålder. Man skall vara myndig, det vill säga över 18 år.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Psykosociala aspekter vid kort slutlängd.

Prognos

 • Prognosen är beroende av orsaken till tillväxthämningen.

Källor

 • Maiorana A, Cianfarani S. Impact of growth hormone therapy on adult height of children born small for gestational age. Pediatrics 2009; PMID:19706577.
 • Sisley S, Trujillo MV, Khoury J, Backeljauw P. . Low incidence of pathology detection and high cost of screening in the evaluation of asymptomatic short children.. J Pediatr 2013; 163: 1045-51. pmid:23706358
 • Rikshandboken i barnhälsovård, hämtad 2019-07-24

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.