Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Kölbröst, pectus carinatum


Uppdaterad den: 2023-02-08

Annons

Bakgrund

 • Kölbröst:
  • Kallas även fågelbröst, pectus carinatum
 • Tillståndet representerar ett brett spektrum av avvikande utbuktningar i främre bröstkorgsväggen med utskjutning av sternum och intilliggande revbensbrosk.

Epidemiologi

 • Tillståndet är sällsynt och är den näst vanligaste missbildningen av bröstkorgen.
 • Trattbröst är den vanligaste missbildningen i bröstkorgen.
 • Tillståndet är vanligare hos pojkar än hos flickor (4:1).

Etiologi och patogenes

 • Den exakta etiologin är ännu inte klarlagd men troligen sker en tillväxtstörning med felaktig utveckling av strukturen i revbensbrosket.
 • Pectus carinatum kan ses som del av flera olika syndrom, bland annat Marfans syndrom och Noonans syndrom.
 • Tillståndet ger sällan besvär hos små barn men uppträder oftast först när barnet blir äldre och under tillväxtspurten i puberteten för att sedan stabiliseras i vuxen ålder.
 • Familjär förekomst kan ses hos cirka 25 % av fallen.
Annons
Annons

ICD-10

 • Q67 Medfödda muskuloskeletala deformiteter av skalle, ansikte, kotpelare och bröstkorg
  • Q67.7 Pectus carinatum, medfött kölbröst

Anamnes

 • Äldre barn och tonåringar upplever ofta tillståndet som generande och kan få problem med sin självbild och kroppsuppfattning.
 • De flesta patienter har inga fysiska besvär, men vissa kan uppleva:
  • Känsla av obehag över thorax speciellt när man ligger ned
  • Hjärtklappning
  • Andningsbesvär
  • Påverkad uthållighet vid fysisk ansträngning
  • Asymmetri i bröstkorgen kan göra det svårt att använda BH och därmed påverka självbilden

Kliniska fynd

 • Typisk bild med utbuktningar i främre bröstkorgsväggen med utskjutning av sternum och intilliggande revbensbrosk.
 • Den utskjutande bröstdeformiteten är hos många asymmetrisk.

Utredning av kölbröst

 • Röntgenundersökning:
  • Hos de flesta patienter är undersökning med slätröntgen ofta tillräcklig
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Noonans syndrom
 • Neurofibromatos typ 1

Behandling av kölbröst

 • Korrigerande korsett/ortos under ett till två år har ofta god effekt på deformiteten men ställer stora krav på barnet/familjen med frekventa återbesök och justering.
 • Kirurgi kan bli aktuellt hos patienter där behandling med korsett inte är lämplig eller där korsettbehandling inte gett tillräcklig effekt

 

Komplikationer

 • Komplikationer vid korsettbehandling är sällsynta.
 • Vid operation är möjliga komplikationer:
  • Pneumothorax
  • Infektion
  • Implantatet kan spricka, röra på sig eller lossna
  • Överkorrektion som kan leda till trattbröst (pectus excavatum)
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är god vid behandling med korsett samt vid operation.
 • Vid obehandlat tillstånd beror prognosen på vilken grad deformiteten påverkar patientens självbild.

Källor

 • Desmarais TJ, Keller MS. Pectus carinatum. Curr Opin Pediatr. 2013;25(3):375-381. PMID: 23657247. PubMed
 • Cobben JM, Oostra RJ, van Dijk FS. Pectus excavatum and carinatum. Eur J Med Genet. 2014;57(8):414-417. PMID: 24821303. PubMed
 • Emil S. Current Options for the Treatment of Pectus Carinatum: When to Brace and When to Operate?. Eur J Pediatr Surg. 2018;28(4):347-354. PMID: 30112746. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.