Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Tågång hos barn


Uppdaterad den: 2023-10-16

Annons

Bakgrund

 • Ihållande eller förvärvad tågång efter 3 års ålder kan bero på flera orsaker:
  Habituell (frivillig) tågång.
 • Idiopatisk tågång.
 • Neurologiska/neuromuskulära tillstånd
 • Benlängdsskillnad (anisomeli).

Epidemiologi

 • Habituell tågång är den vanligaste formen av tågång hos små barn och är relativt vanligt.
 • Förekomsten av idiopatisk tågång är cirka 5 %. 

Etiologi och patogenes

 • Habituell tågång:
  • Ingen underliggande orsak till tillståndet
 • Idiopatisk tågång:
  • Kontraktur av hälsenan kan förekomma
 • Neurologisk/neuromuskulär sjukdom:
  • Cerebral pares
  • Ryggmärgsskada
  • Neuralrörsdefekt
 • Tågång kan även förekomma hos barn med andra tillstånd som:
  • Autism (autismspektrumtillstånd)
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Tal- och språkstörningar
Annons
Annons

ICD-10

 • R26 Gångrubbningar och rörelserubbningar
  • Andra och ospecificerade gångrubbningar och rörelserubbningar

Anamnes

 • Graviditetskomplikationer?
 • Födelsekomplikationer?
 • Komplikationer hos barnet efter födseln?
 • Har barnet klagat över smärta i benen?
 • Snubblar barnet ofta?
 • Har barnet följt normal utveckling?
 • Språk?
 • Intellektuell utveckling?
 • Har barnet kunnat gå/stå och belasta foten fullt ut?

Kliniska fynd

 • Rörlighet i fotled, knäled och höftled bör undersökas:
  • Vid kontraktur av hälsenan kan foten inte dorsalextenderas
 • Bedömning av gångfunktion:
  • Unilateral tågång?
  • Bilateral tågång?
 • Muskelatrofi?
 • Vadhypertrofi?
  • Kan ses vid cerebral pares
 • Benlängdsskillnad?
 • Neurologisk undersökning.
 • Finns Gowers tecken?

Utredning av tågång

 • Idiopatisk tågång är exklusionsdiagnos.
 • Separata diagnoskriterier finns för neurologiska sjukdomar där tågång kan vara del av sjukdomsbilden samt för tillstånd som kan orsaka benlängdsskillnad.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Neurologiska/neuromuskulära tillstånd:
  • Cerebral pares
  • Duchennes muskeldystrofi
  • Charcot-Marie-Tooths sjukdom
  • Hjärnskada
  • Ryggmärgsskada
  • Neuralrörsdefekt

Behandling av tågång

 • Habituell tågång:
  • Behandling är inte nödvändig hos små barn
 • Idiopatisk tågång:
  • Observation och expektans för barn under 5 år kan provas
  • Flera olika behandlingsmetoder har undersökts där ihållande effekt av behandlingen är osäker och konsensus kring behandling saknas:
   • Manuell behandling med stretchning i hemmet eller fysioterapi
   • Ortos
   • Gipsbehandling
   • Operation:
    • Kirurgisk förlängning av hälsenan hos barn
 • Neurologiska/neuromuskulära tillstånd:
  • Behandling beror på underliggande tillstånd
 • Behandling av benlängdsskillnad.

Komplikationer

 • Kontraktur av hälsenan kan uppstå vid långvarig och habituell tågång.

Prognos

 • Prognosen är god för de flesta.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

 • Zolkoske, A. C., Fehr, S. D. (2023). Nelson pediatric symptom-based diagnosis: Common diseases and their mimics. Elsevier
 • Ruzbarsky JJ, Scher D, Dodwell E. Toe walking: causes, epidemiology, assessment, and treatment. Curr Opin Pediatr. 2016;28(1):40-46. PMID: 26709689. PubMed
 • Sivaramakrishnan S, Seal A. Fifteen-minute consultation: A child with toe walking. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015;100(5):238-241. PMID: 25855215. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.