Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Skolios


Uppdaterad den: 2020-12-14

Annons

Bakgrund

 • Funktionell skolios:
  • Ingen egentlig krökning i ryggraden, beror oftast på benlängdsskillnad
 • Strukturell skolios:
  • Idiopatisk skolios:
   • Ingen känd orsak
   • Den vanligaste formen av skolios (cirka 85 %)
  • Icke-idiopatisk skolios:
   • Beror på en bakomliggande orsak, såsom neuromuskulär sjukdom eller medfödd missbildning
 • Adolescent idiopatisk skolios (AIS):
  • Skolios som uppstår hos barn 10–18 år, vanligast

Epidemiologi

 • 2–4 % av ungdomar 10–18 år har skolios.
 • Större sidodeviationer är vanligare hos flickor.

Etiologi och patogenes

 • Funktionell skolios beror på ett tillstånd utanför ryggraden, till exempel benlängdsskillnad.
 • Den exakta patofysiologiska mekanismen vid idiopatisk skolios är okänd men arv spelar en roll. 
 • Icke-idiopatisk skolios kan bero på en rad olika tillstånd, såsom cerebral pares eller medfödda förändringar.
Annons
Annons

ICD-10

 • M41 Skolios

Anamnes

 • Idiopatisk skolios hos barn ger vanligen inga symtom.
 • Symtom uppstår så tidigt som vid 20 års ålder och främst vid krökar >30 grader.
 • Ryggsmärta förekommer hos 60 % av personer med skolios
 • Andningspåverkan förekommer endast vid allvarlig skolios (krök ≥80 grader)
 • Arbetsförmåga och psykiskt välmående är ungefär densamma för övrigt hos personer med skolios:
  • Psykosociala problem kopplade till skolios förekommer dock (dålig självbild, depression, alkoholöverkonsumtion)

Kliniska fynd

 • Adams test, forward bending test:
  • Hela överkroppen och benen ska vara avklädda – fråga om patienten önskar vara själv i rummet utan föräldrar
  • Personen som undersöks står och böjs framåt med flexion i höften medan undersökaren tittar bakifrån och från sidan:
  • Skoliosen leder till en utstående del av revbenen vid strukturell skolios och ryggen ser därmed sned ut bakifrån
 • Mindre barn som inte kan gå måste undersökas i bukläge, ryggläge och i sittande ställning.
 • Skoliometer:
  • Vid misstänkt strukturell skolios rekommenderas mätning med hjälp av en skoliometer
  • Vid en skoliometervinkel ≥7 grader remitteras barn till hälso- och sjukvården (från elevhälsan)
 • Bedöm rörlighet och eventuellt smärtprovokation.
 • Bedömning av skulderasymmetri, hudveck i flanker och asymmetri i bäckenet.
 • Överväg neurologisk undersökning:
  • Kraft
  • Sensorik
  • Reflexer

Utredning av skolios

 • Idiopatisk skolios är en uteslutningsdiagnos. Andra orsaker ska uteslutas först. 
 • Vid en skoliometervinkel ≥7 grader rekommenderas röntgen för att bedöma graden av krökningen (med hjälp av den så kallade Cobbs-vinkeln):
  • Skolios föreligger vid Cobbs vinkel >10 grader
  • Röntgen kan även bedöma tillväxtpotentialen (hand, crista iliaca)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Medfödda tillstånd:
  • Icke-strukturell skolios:
   • Anisomeli, medfödd
   • Kongenital höftledsdysplasi/luxation
   • Bäckenrotation
 • Förvärvade tillstånd:
  • Tumor cerebri och spinal tumör
  • Reumatiska tillstånd/bindvävssjukdoma
  • Skolios ses ofta vid neurofibromatos och Marfans syndrom

Behandling av skolios

 • Behandlingen av skolios hos barn görs på en ortopedklinik.
 • Hos barn med Cobbs vinkel <10 grader rekommenderas ingen behandling.
 • Hos barn med högre Cobbs vinklar finns ett antal behandlingsalternativ som beror bland annat på grad av skolios, tillväxtpotential och ålder:
  • Regelbunden observation
  • Fysioterapi
  • Korsett
  • Kirurgi

Komplikationer

 • Dålig självkänsla/mobbning.
 • Nedsatt lungfunktion.
 • Artros.
 • Långvarig smärta.

Prognos

 • Prognosen beror på vilken Cobbs vinkel patienten har och därmed risk för progression.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.