Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Skolios


Uppdaterad den: 2020-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Funktionell skolios:
  • Ingen egentlig krökning i ryggraden, beror oftast på benlängdsskillnad
 • Strukturell skolios:
  • Idiopatisk skolios:
   • Ingen känd orsak
   • Den vanligaste formen av skolios (cirka 85 %)
  • Icke-idiopatisk skolios:
   • Beror på en bakomliggande orsak, såsom neuromuskulär sjukdom eller medfödd missbildning
 • Adolescent idiopatisk skolios (AIS):
  • Skolios som uppstår hos barn 10–18 år, vanligast

Epidemiologi

 • 2–4 % av ungdomar 10–18 år har skolios.
 • Större sidodeviationer är vanligare hos flickor.

Etiologi och patogenes

 • Funktionell skolios beror på ett tillstånd utanför ryggraden, till exempel benlängdsskillnad.
 • Den exakta patofysiologiska mekanismen vid idiopatisk skolios är okänd men arv spelar en roll. 
 • Icke-idiopatisk skolios kan bero på en rad olika tillstånd, såsom cerebral pares eller medfödda förändringar.

ICD-10

 • M41 Skolios

Anamnes

 • Idiopatisk skolios hos barn ger vanligen inga symtom.
 • Symtom uppstår så tidigt som vid 20 års ålder och främst vid krökar >30 grader.
 • Ryggsmärta förekommer hos 60 % av personer med skolios
 • Andningspåverkan förekommer endast vid allvarlig skolios (krök ≥80 grader)
 • Arbetsförmåga och psykiskt välmående är ungefär densamma för övrigt hos personer med skolios:
  • Psykosociala problem kopplade till skolios förekommer dock (dålig självbild, depression, alkoholöverkonsumtion)

Kliniska fynd

 • Adams test, forward bending test:
  • Hela överkroppen och benen ska vara avklädda – fråga om patienten önskar vara själv i rummet utan föräldrar
  • Personen som undersöks står och böjs framåt med flexion i höften medan undersökaren tittar bakifrån och från sidan:
  • Skoliosen leder till en utstående del av revbenen vid strukturell skolios och ryggen ser därmed sned ut bakifrån
 • Mindre barn som inte kan gå måste undersökas i bukläge, ryggläge och i sittande ställning.
 • Skoliometer:
  • Vid misstänkt strukturell skolios rekommenderas mätning med hjälp av en skoliometer
  • Vid en skoliometervinkel ≥7 grader remitteras barn till hälso- och sjukvården (från elevhälsan)
 • Bedöm rörlighet och eventuellt smärtprovokation.
 • Bedömning av skulderasymmetri, hudveck i flanker och asymmetri i bäckenet.
 • Överväg neurologisk undersökning:
  • Kraft
  • Sensorik
  • Reflexer

Utredning av skolios

 • Idiopatisk skolios är en uteslutningsdiagnos. Andra orsaker ska uteslutas först. 
 • Vid en skoliometervinkel ≥7 grader rekommenderas röntgen för att bedöma graden av krökningen (med hjälp av den så kallade Cobbs-vinkeln):
  • Skolios föreligger vid Cobbs vinkel >10 grader
  • Röntgen kan även bedöma tillväxtpotentialen (hand, crista iliaca)

Differentialdiagnoser

 • Medfödda tillstånd:
  • Icke-strukturell skolios:
   • Anisomeli, medfödd
   • Kongenital höftledsdysplasi/luxation
   • Bäckenrotation
 • Förvärvade tillstånd:
  • Tumor cerebri och spinal tumör
  • Reumatiska tillstånd/bindvävssjukdoma
  • Skolios ses ofta vid neurofibromatos och Marfans syndrom

Behandling av skolios

 • Behandlingen av skolios hos barn görs på en ortopedklinik.
 • Hos barn med Cobbs vinkel <10 grader rekommenderas ingen behandling.
 • Hos barn med högre Cobbs vinklar finns ett antal behandlingsalternativ som beror bland annat på grad av skolios, tillväxtpotential och ålder:
  • Regelbunden observation
  • Fysioterapi
  • Korsett
  • Kirurgi

Komplikationer

 • Dålig självkänsla/mobbning.
 • Nedsatt lungfunktion.
 • Artros.
 • Långvarig smärta.

Prognos

 • Prognosen beror på vilken Cobbs vinkel patienten har och därmed risk för progression.

Källor

 • Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, et al. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord. 2018;13:3.
 • Horne JP, Flannery R, Usman S. Adolescent idiopathic scoliosis: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2014 Feb 1;89(3):193-198. 

Annons
Annons
Annons

Annons