Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Lägesbetingad (positionell) skallasymmetri


Uppdaterad den: 2022-02-21

Annons

Bakgrund

 • Lägesbetingad skallasymmetri/deformitet är ett tillstånd som kan uppstå under de första levnadsmånaderna på grund av att skallens skelett är mjukt så att huvudformen kan påverkas av att ligga mot en yta.
 • Tillståndet kallas även för positionell skalldeformitet/asymmetri.

Epidemiologi

 • Incidensen av lägesbetingad skallasymmetri beräknas till cirka 20 % av alla spädbarn.

Etiologi och patogenes

 • Hos spädbarn är skallen väldigt mjuk och kan därför påverkas om barnet ligger i samma läge under längre perioder.
 • Plagiocefali:
  • Om barnet ligger med ansiktet vänt mot en sida kan bakhuvudet bli tillplattat på samma sida och pannan på samma sida kan även bukta ut. Örat på samma sida kan även förskjutas fram
  • Brakycefali:
   • Om barnet ligger med ansiktet uppåt utan vridning kan bakhuvudet bli symmetrisk tillplattat
Annons
Annons

ICD-10

 • M95 Andra förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet och
  bindväven
  • M95.2 Annan förvärvad deformitet av huvudet (Förvärvad positionell plagiocefali)

Anamnes

 • Anamnes på långa stunder i samma huvudposition.
 • Barnet har ett favoritläge.
 • Vårdnadshavare har noterat avvikande huvudform.

Kliniska fynd

 • Avvikande skallform
 • Asymmetrisk placering av öronen
 • Finns favoritsida hos barnet
 • Torticollis

Utredning av lägesbetingad skallasymmetri

 • Är en klinisk diagnos. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Kraniosynostos
 • Torticollis
 • Tryckstegring

Behandling av lägesbetingad skallasymmetri

 • Vid lägesbetingad skallasymmetri ska det påverkade skallområdet inte belastas: 
  • Bukläge i vaket tillstånd
  • Variera barnets huvudställning i ryggläge samt när barnet hålls i famnen
  • Undvika att barnet ligger på sin favoritsida om detta finns
  • Undvika att barnet ligger på den sida som har skallasymmetri
 • Remiss till fysioterapeut vid torticollis/plagiocefali. 

Egenbehandling

 • Avlasta den sida av skallen med asymmetri.
 • Följa träningsprogram utfärdat av fysioterapeut vid plagiocefali och torticollis.

Annan behandling

 • Vid misstanke om torticollis eller plagiocefali bör behandling med övningar via fyioterapeut initieras.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Torticollis. 
 • Avvikande skallform.

Prognos

 • Vid tidig avlastning är prognosen god.

Källor

 • Engström O, Nilsson P, Enblad P och Nowinsk D. ABC om Skallmissbildningar. Läkartidningen. 2020,117:FSWR www.lakartidningen.se
 • Linz, C., Kunz, F., Böhm, H., & Schweitzer, T. (2017). Positional Skull Deformities. Deutsches Arzteblatt international, 114(31-32), 535–542. PMID: 28835328. PubMed
 • Rikshandboken. Skallasymmetri och torticollis. Senast reviderat 2018-09-18 (Hämtad 2022-02-10). www.rikshandboken-bhv.se

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.