Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp)


Uppdaterad den: 2023-09-05

Annons

Bakgrund

 • Akut obstruktiv laryngit kallades tidigare falsk krupp eller pseudokrupp. Annat namn är viruskrupp.
 • Övre luftvägsinfektion med snabb utveckling av heshet, skällande hosta, inspiratorisk stridor och varierande grad av hämmad andning.

Epidemiologi

 • Vanligt hos barn i åldern 0,5–3 år, men förekommer upp i 12-årsåldern.

Etiologi och patogenes

 • Symtomen beror på obstruktion i övre luftvägarna på grund av virusinfektion, oftast parainfluensavirus 1 eller 3.
 • Subglottisödem blockerar mer eller mindre luftflödet och kan leda till inspiratorisk stridor, indragningar under och mellan revbenen samt skällande hosta.
 • Stress och snabb andning förvärrar symtomen
Annons
Annons

ICD-10

 • J05.0 Akut obstruktiv laryngit

Anamnes

 • Sjukdomsbilden sträcker sig från lindriga symtom till betydande andningssvårigheter.
 • Inkubationstid för parainfluensavirus är 2–4 dagar hos barn.
 • Andningsproblem:
  • Skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor
  • Kommer ofta efter att en lätt luftvägsinfektion har pågått i 1–3 dagar, men kan också uppträda precis i början av en luftvägsinfektion
  • Anfall med stridor kommer ofta på kvällen när barnet har lagt sig eller under de tidiga nattimmarna
  • Barnet blir ofta bättre under färden till läkare (kall luft) och skällande hosta kan vara det enda fyndet när barnet kommer fram
 • Andra symtom:
  • Patienten är feberfri eller har måttlig feber
  • Heshet, men inga sväljningsbesvär och i regel något påverkat allmäntillstånd
  • Uppspelthet och skrik förvärrar ofta symtomen

Kliniska fynd

 • Inga patologiska fynd när man undersöker svalget – epiglottis är normal.
 • Vid lungauskultation hörs i regel inga patologiska fynd, men pipande ljud kan förekomma vid samtidig bronkit – uteslut astma.
 • Mät vitalparametrar:
  • Andningsfrekvens, indragningar, eventuellt SpO2, puls, hudfärg, kapillär återfyllnad och medvetandegrad

Varning!

 • Om barnet är medtaget och det finns en klinisk misstanke om akut epiglottit ska man inte försöka undersöka epiglottis eftersom kräkningar kan leda till epiglottis blockerar andningsvägarna.
 • Symtom på epiglottit: hög feber, dregling, sväljningssmärta, ej hosta

Differentialdiagnoser

 • Akut epiglottit
 • Främmande kropp i trakea eller bronkerna
 • Akut bronkit
 • Astma hos barn
 • Akut allergisk reaktion
Annons
Annons

Behandling av akut obstruktiv laryngit

 • Information om tillståndet och råd om egenbehandling är viktigt eftersom tillståndet ofta recidiverar.
 • Minska luftvägsobstruktionen och andningsproblemen som uppstått till följd av inflammation och ödem.
 • I första hand rekommenderas föräldrarna att ta upp barnet ur sängen och låta det vara upprätt, eventuellt prova med kall eller fuktig luft. Detta är ofta tillräcklig behandling.
 • Om farmakologisk behandling behövs ges kortikosteroider och eventuellt adrenalininhalation.

Läkemedelsbehandling

 • Både vid lindriga och måttliga besvär:
  • Kortikosteroider som engångsdos
 • Vid mer uttalade besvär och stridor:
  • Adrenalin som inhalation i nebulisator
  • Syrgas om SaO2 är ≤92 %
  • Kortikosteroider
 • Kortikosteroider:
  • Dexametason, betametason, prednisolon peroralt eller hydrokortison parenteralt, eventuellt budesonid i nebulisator
  • Dexametason med lång halveringstid rekommenderas som förstahandsval eftersom en engångsdos kan ha effekt under ett typiskt sjukdomsförlopp på 2–3 dagar
  • Behandling med kortikosteroider har effekt efter cirka 2 timmar och effekten kvarstår i minst 24 timmar
 • Adrenalin i nebulisator:
  • Maximal effekt uppnås efter 30 minuter och effekten varar i mindre än 2 timmar
  • Bör inte ges vid för hög puls (runt >150 slag/minut)

Komplikationer

 • Andningsbesvär, men mycket sällan behov av intubering.
 • Bakteriell trakeit:
  • Mycket sällsynt
  • Efter några dagar med viruskrupp försämras barnet med högre feber, allmänpåverkan och tilltagande andningssvårigheter – virusinfektionen har komplicerats med en bakteriell infektion
  • Vanligen både inspiratorisk och exspiratorisk stridor, mycket påverkat allmäntillstånd

Prognos

 • Prognosen för enskilda episoder är mycket god:
  • Symtomen går ofta tillbaka inom ett par dagar
  • Läkemedelsbehandling har god effekt
 • Vanligt med recidiv, men så småningom, växer tendensen till att få viruskrupp bort, vanligen i 3–5 års åldern.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.