Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)


Uppdaterad den: 2022-01-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Juvenil idiopatisk artrit (JIA):
  • Artrit i 1 eller flera leder i >6 veckor med debut före 16 års ålder och där andra orsaker har uteslutits

Epidemiologi

 • JIA är den vanligaste formen av långvarig reumatologisk sjukdom hos barn.
 • Incidens:
  • Cirka 200–250 barn får barnreumatism i Sverige varje år
 • Prevalens:
  • Cirka 1500 barn/ungdomar i Sverige
 • Kön:
  • JIA är vanligare hos flickor än hos pojkar

Etiologi och patogenes

 • JIA klassificeras som en autoimmun sjukdom. Orsaken är okänd.
 • Misstänkt etiologi:
  • Genetisk predisposition/ärftlighet
  • Miljöfaktorer

ICD-10

Anamnes

 • De vanligaste symtomen är smärta, ledsvullnad och morgonstelhet.
 • Systemtypen (se nedan) karakteriseras av artrit med feber eller föregången av daglig feber i minst två veckor där febern har funnits i minst 3 på varandra följande dagar.

Kliniska fynd

 • JIA är en uteslutningsdiagnos vilket innebär att status bör riktas mot att identifiera orsaker till artriten.
 • En fullständig undersökning av alla leder bör ingå. Muskler, hud, mag-tarmkanal, ögon, urinvägar, hjärta och lungor bör också bedömas.
 • Uveit vid JIA är ofta asymtomatisk men kan leda till komplikationer.

Utredning av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

 • Diagnosen ställs vid förekomst av artrit i en eller flera leder som debuterar före 16 års ålder och som varat längre än 6 veckor.
 • Andra sjukdomar ska ha uteslutits.
 • Olika undertyper av JIA kan beskrivas, beroende på hur många leder som är påverkade och vilka andra symtom som förekommer:
  • Oligoartikulär JIA
  • Polyartikulär JIA (med positiv eller negativ RF-faktor)
  • Systemisk JIA
  • Juvenil psoriasisartrit
  • Entesitrelaterad JIA
  • Odifferentierad JIA
 • Kompletterande undersökningar:
  • Blodprover, såsom SR, CRP, blodstatus, ferritin
  • Övrig diagnostik såsom utvidgad provtagning, röntgen, MRT, ultraljud, ögonundersökning (uveit) och undersökning av ledvätskan

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till mono-, oligo- eller polyartrit.

Behandling av juvenil idiopatisk artit (JIA)

 • Behandlingen anpassas efter barnets behov och genomförs av en barnreumatolog.
 • Farmakologisk behandling:
  • Kan bestå av COX-hämmare, kortikosteroider, syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska medel (sDMARDs), biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska medel (bDMARDs), biologiska läkemedel och/eller målriktade DMARDs
  • Ledinjektioner med kortikosteroider
 • Icke farmakologisk behandling:
  • Fysioterapi inklusive värme/kyla, TNS och akupunktur
  • Arbetsterapi
  • Psykologiska insatser
  • Bettfysiologisk behandling
 • Regelbunden screening för uveit.

Komplikationer

 • Kontrakturer.
 • Tillväxtstörningar (lokala eller allmänna).
 • Broskdestruktion.
 • Uveit med dess komplikationer.

Prognos

 • Upp emot hälften av alla barn får full remission efter cirka 10 år med behandling.
 • RF-positiv polyartikulär JIA har sämst prognos.

Källor

 • Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol 2004; 31: 390-2.
 • Giancane G, Consolaro A, Lanni S, Davì S, Schiappapietra B, Ravelli A. Juvenile Idiopathic Arthritis: Diagnosis and Treatment. Rheumatol Ther. 2016;3(2):187-207.
 • Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen (BLF). Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA). 2021-06-09 /Hämtad 2022-01-17).

Annons
Annons
Annons

Annons