Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)


Uppdaterad den: 2022-01-17

Annons

Bakgrund

 • Juvenil idiopatisk artrit (JIA):
  • Artrit i 1 eller flera leder i >6 veckor med debut före 16 års ålder och där andra orsaker har uteslutits

Epidemiologi

 • JIA är den vanligaste formen av långvarig reumatologisk sjukdom hos barn.
 • Incidens:
  • Cirka 200–250 barn får barnreumatism i Sverige varje år
 • Prevalens:
  • Cirka 1500 barn/ungdomar i Sverige
 • Kön:
  • JIA är vanligare hos flickor än hos pojkar

Etiologi och patogenes

 • JIA klassificeras som en autoimmun sjukdom. Orsaken är okänd.
 • Misstänkt etiologi:
  • Genetisk predisposition/ärftlighet
  • Miljöfaktorer
Annons
Annons

ICD-10

Anamnes

 • De vanligaste symtomen är smärta, ledsvullnad och morgonstelhet.
 • Systemtypen (se nedan) karakteriseras av artrit med feber eller föregången av daglig feber i minst två veckor där febern har funnits i minst 3 på varandra följande dagar.

Kliniska fynd

 • JIA är en uteslutningsdiagnos vilket innebär att status bör riktas mot att identifiera orsaker till artriten.
 • En fullständig undersökning av alla leder bör ingå. Muskler, hud, mag-tarmkanal, ögon, urinvägar, hjärta och lungor bör också bedömas.
 • Uveit vid JIA är ofta asymtomatisk men kan leda till komplikationer.

Utredning av juvenil idiopatisk artrit (JIA)

 • Diagnosen ställs vid förekomst av artrit i en eller flera leder som debuterar före 16 års ålder och som varat längre än 6 veckor.
 • Andra sjukdomar ska ha uteslutits.
 • Olika undertyper av JIA kan beskrivas, beroende på hur många leder som är påverkade och vilka andra symtom som förekommer:
  • Oligoartikulär JIA
  • Polyartikulär JIA (med positiv eller negativ RF-faktor)
  • Systemisk JIA
  • Juvenil psoriasisartrit
  • Entesitrelaterad JIA
  • Odifferentierad JIA
 • Kompletterande undersökningar:
  • Blodprover, såsom SR, CRP, blodstatus, ferritin
  • Övrig diagnostik såsom utvidgad provtagning, röntgen, MRT, ultraljud, ögonundersökning (uveit) och undersökning av ledvätskan
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till mono-, oligo- eller polyartrit.

Behandling av juvenil idiopatisk artit (JIA)

 • Behandlingen anpassas efter barnets behov och genomförs av en barnreumatolog.
 • Farmakologisk behandling:
  • Kan bestå av COX-hämmare, kortikosteroider, syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska medel (sDMARDs), biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska medel (bDMARDs), biologiska läkemedel och/eller målriktade DMARDs
  • Ledinjektioner med kortikosteroider
 • Icke farmakologisk behandling:
  • Fysioterapi inklusive värme/kyla, TNS och akupunktur
  • Arbetsterapi
  • Psykologiska insatser
  • Bettfysiologisk behandling
 • Regelbunden screening för uveit.

Komplikationer

 • Kontrakturer.
 • Tillväxtstörningar (lokala eller allmänna).
 • Broskdestruktion.
 • Uveit med dess komplikationer.

Prognos

 • Upp emot hälften av alla barn får full remission efter cirka 10 år med behandling.
 • RF-positiv polyartikulär JIA har sämst prognos.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

 • Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol 2004; 31: 390-2.
 • Giancane G, Consolaro A, Lanni S, Davì S, Schiappapietra B, Ravelli A. Juvenile Idiopathic Arthritis: Diagnosis and Treatment. Rheumatol Ther. 2016;3(2):187-207.
 • Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen (BLF). Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA). 2021-06-09 /Hämtad 2022-01-17).

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.