Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Persisterande ductus arteriosus


Uppdaterad den: 2024-01-05

Annons

Bakgrund

 • Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett medfött hjärtfel som innebär att ductus arteriosus (kanalen mellan aorta och arteria pulmonalis) förblir öppen efter födseln.

Epidemiologi

 • Förekomsten är betydligt högre hos för tidigt födda barn och ökar med graden av prematuritet:
  • Incidens >30 % vid födelsevikt <1 500 g 
  • Incidens 50–70% vid födelsevikt <1 000 g
  • Hos fullgångna barn är incidensen cirka 1/2 000 levande födda

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • PDA är vanligast hos förtidigt födda barn på grund av otillräcklig mognad.
 • Det ses en ökad förekomst vid vissa genetiska syndrom, exempelvis trisomi 21.

Patofysiologi

 • I fosterlivet bildar ductus arteriosus en förbindelse mellan arteria pulmonalis och aorta:
  • Prenatalt går cirka 90 % av höger kammares slagvolym från lungartären via ductus arteriosus in i aortan och slutligen in i moderkakan för gasutbyte
 • Kort tid efter förlossningen sker normalt en slutning av förbindelsen. Bristfällig slutning kallas persisterande ductus arteriosus.
 • Hos barn med PDA och en i övrigt normal hjärtanatomi uppstår en vänster-till-högershunt från aorta (högt tryck) till arteria pulmonalis (lägre tryck):
  • Endast vid mycket stor ductus uppstår pulmonell hypertension
 • Om motståndet i lungcirkulationen är högre än i systemcirkulationen vänder flödet, och det uppkommer en höger-till-vänstershunt:
  • Resultatet blir nedsatt systemisk syrgasmättnad
 • Vid vissa medfödda hjärtfel är öppen ductus helt nödvändig för att barnet ska överleva.
Annons
Annons

Predisponerande faktorer

 • Prematuritet.
 • Perinatal asfyxi ökar risken för fördröjd slutning av ductus.

ICD-10

 • Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus, Ductus arteriosus persistens

Anamnes

 • De flesta fall upptäcks på grund av slumpmässigt fynd av biljud.
 • Stor PDA kan innebära ett allvarligt förlopp med utveckling av pulmonell hypertension under de första levnadsveckorna.

Kliniska fynd

 • Beror på grad och riktning av flödet genom PDA.
 • De vanligaste kliniska fynden vid större vänster-till-högershuntar är:
  • Kontinuerligt systodiastoliskt biljud med "machinery murmur", mest uttalat längs övre vänstra sternalranden eller i det vänstra infraklavikulära området
  • Stor skillnad mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck
Annons
Annons

Utredning av persisterande ductus arteriosus

 • Enligt Rikshandboken och Vårdgivare Skåne, Blåsljud hos barn bör remiss skickas till barnkardiolog/barnläkare vid:
  • Blåsljud hos barn <6 månader
  • Blåsljud oavsett ålder där det samtidigt finns:
   • Cyanos
   • Andningsbesvär
   • Dålig tillväxt
   • Svaga femoralispulsar
   • Diastoliskt blåsljud
   • Blåsljud av sträv karaktär
   • Blåsljud med ovanlig lokalisation
  • Blåsljud hos barn >6 månader utan andra symtom eller fynd som hörts vid omkontroll när barnet är infektionsfritt
 • Ekokardiografi med doppler:
  • Diagnostisk undersökning för PDA
  • Visar ductus, flödeshastighet och ger en uppskattning av tryckgradienten
  • Bör göras rutinmässigt på barn som föds mycket för tidigt

Differentialdiagnoser

 • Systo-diastoliskt blåsljud kan förekomma vid andra hjärtmissbildningar som arteriovenösa fistlar eller coronarartärfistel, men dessa är sällsynta.

Behandling av persisterande ductus arteriosus

 • Behandlingen beror på barnets ålder och graden av shuntning.
 • Prematura barn med stor vänster-till-högershunt:
  • Vätskerestriktion, eventuellt diuretika
  • Indometacin eller ibuprofen
  • Vid hemodynamiskt signifikant PDA rekommenderas snabb kirurgisk ligering
 • Asymtomatisk PDA hos fullgångna barn, större barn och vuxna:
  • Elektiv slutning med kateterteknik eller kirurgi vid cirka ett års ålder
  • Stängning av ductus rekommenderas ofta, även om defekten inte ger symtom
  • Vid de allra minsta defekterna är stängning inte nödvändig

Komplikationer

 • Infektiös endokardit.
 • Vänstersidig hjärtsvikt.
 • Pulmonell hypertension.
 • Hos prematura barn förknippas PDA med ökad förekomst av intraventrikulär blödning, nekrotiserande enterokolit, kronisk lungsjukdom och dödsfall.
 • Kirurgisk mortalitet och morbiditet är mycket låg.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Systo-diastoliskt blåsljud kan förekomma vid andra hjärtmissbildningar som arteriovenösa fistlar eller coronarartärfistel, men dessa är sällsynta.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.