Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Pediatrik

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), barn


Uppdaterad den: 2024-02-15

Annons

Bakgrund

 • Försenad eller långvarig reaktion på en påfrestande händelse eller livssituation av mycket hotande eller katastrofal art, som troligen skulle ha framkallat starkt obehag hos de flesta.
 • Symtomen kan indelas i tre grupper:
  • Den traumatiska händelsen återupplevs kontinuerligt (flashbacks)
  • Konstant undvikande av intryck som associeras med traumat
  • Bestående symtom på förhöjd aktivering (överspändhet)
 • Hos barn är det vanligt med upprepade lekar där temat eller aspekter av händelsen kommer till uttryck, allmänna mardrömmar och psykosomatiska symtom.

Epidemiologi

 • Exponering för traumatiska händelser varierar mellan olika länder och populationer och därmed varierar också förekomsten av PTSD.
 • Enligt data från USA har cirka 8 % av 18-åringarna som upplevt svårt trauma PTSD, medan andelen är upp till 40 % för dem som utsatts för överfall eller sexuellt övergrepp.

Etiologi och patogenes

 • När en stressor har traumatisk effekt är det genom att den invaderar och ockuperar delar av psyket och sedan ständigt gör sig påmind i form av repetitionstvång.
 • Repetitionstendensen är den naturliga reparationsprocessen för att bearbeta omvälvande intryck (älta det om och om igen). Men när återupplevelsen blir för intensiv och frekvent påverkas hälsan.
 • Förhållanden för barnet såsom tidig anknytning, intelligens, coping-förmåga och kompetens, sociala färdigheter, känsla av sammanhang, familjeförhållanden och kvaliteten på barnets nära relationer kan ha betydelse för hur barnet upplever och klarar av traumatiska händelser.
Annons
Annons

ICD-10

 • F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

Utredning av PTSD hos barn

 • Se diagnoskriterier och detaljerad beskrivning av screening och utredning i Riktlinje Trauma och stressrelaterade syndrom. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP), se Källor nedan.
 • Samtalet ska anpassa efter barnets ålder och förutsättningar och förmedla tydlighet, trygghet och förtroende.
 • Stress- och traumaformulär rekommenderas.
 • Utredningen bör som ett minimum också omfatta kartläggning av ångest- och depressionssymtom samt beteendeproblem.

Differentialdiagnoser

 • Liksom hos vuxna är PTSD hos barn ett tillstånd med hög samsjuklighet och ofta associerat med ångesttillstånd och depression. Dessutom har barn med PTSD i högre grad olika typer av beteende- och drogproblematik under tonåren.
 • Anpassningsstörning.
 • Akut stressyndrom.
 • Depression.
 • Paniksyndrom.
 • Generaliserat ångestsyndrom.
 • Tvångssyndrom.

Behandling av PTSD hos barn

 • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är den bäst validerade behandlingsformen.
 • I dokumentet Riktlinje Trauma och stressrelaterade syndrom. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP), se Källor nedan, finns detaljerad beskrivning av behandling i steg 1 som helt eller delvis kan erbjudas inom första linjens psykiatri.
Annons
Annons

Läkemedelsbehandling

 • Det finns ingen dokumentation eller empiriskt stöd för läkemedelsbehandling av barn med PTSD.
 • Det kan vara aktuellt att överväga medicinering till barn med PTSD om de visar tydliga depressiva symtom, har panikångest och/eller ADHD. Det är i så fall ett beslut som tas av barnpsykiater.

Förebyggande åtgärder

 • Enligt en SBU-rapport är det troligt att kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp och som har traumafokus minskar risken för att barn och unga med pågående exponering för ett och samma trauma (till exempel ett krig) utvecklar PTSD.

Prognos

 • Tidig diagnos och behandling är viktigt för förbättrad prognos.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.