Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Vitamin B12-brist


Uppdaterad den: 2023-11-06

Annons

Definition

 • Det saknas en vedertagen definition av tillståndet.
 • Brist på vitamin B12 kan vara såväl klinisk (med symtom) som subklinisk (utan symtom):
  • Bristen kan leda till olika sjukdomar, såsom megaloblastisk anemi och olika neuropsykiatriska symtom

Bakgrund och epidemiologi

 • Klinisk vitamin B12-brist är ovanlig, medan subklinisk sjukdom är mycket vanligare.
 • Förekomsten av vitamin B12-bristen ökar med åldern.

Etiologi och patogenes

 • Vitamin B12 är nödvändigt och centralt för DNA-syntes i alla kroppens celler.
 • Vitamin B12 absorberas i terminala ileum, bundet till intrinsic factor (IF) som produceras i parietalceller i magsäcken.
 • Brist på vitamin B12 kan orsakas av otillräckligt intag, dåligt upptag av vitamin B12 (malabsorption), kemisk inaktivering, ärftliga störningar i transport eller metabolism av vitamin B12.
 • Orsaker: autoimmun orsak (perniciös anemi), atrofisk gastrit eller aklorhydri, läkemedel som protonspumphämmare (PPI) och/eller H2-receptorblockerare (>12 månader) och metformin (>4 månader), dietär orsak (ovanligt vid normal kost), alkoholöverkonsumtion, brist på IF vid gastrektomi, sjukdom i ileum (Crohns sjukdom, celiaki), tarminfektion (Giardia lamblia), Whipples sjukdom, resektion av tunntarmen, genetisk orsak (transkobalamin II-brist).
Annons
Annons

ICD-10

 • D51 Anemi på grund av vitamin B12-brist

Anamnes och kliniska fynd

 • Bör misstänkas vid:
  • Oförklarlig (makrocytär)anemi
  • Oförklarliga neuropsykiatriska symtom och/eller demenstillstånd, särskilt hos äldre
  • Neuropatier
  • Gastrointestinala manifestationer: tungsår, anorexi, diarré utan annan god förklaring
 • Symtom/tecken:
  • Tecken på anemi: blekhet, svaghet, trötthet, dyspné vid ansträngning
  • Atrofisk glossit (slät, röd tunga) och angulär cheilit vid perniciös anemi
  • Minskad aptit
  • Psykiska förändringar
  • Symmetriska parestesier – kan vara ett tecken till neurologisk skada
  • Ostadig gång
  • Kognitiv svikt, eventuellt demens
 • Status:
  • Neurologiska bortfall:
   • Nedsatt vibrationssinne, nedsatt proprioception (felaktig bedömning av rörelser i perifera leder)
   • Parestesier
   • Svaga reflexer
   • Ataxi, ostadig gång och positiv Romberg är sena symtom på baksträngsmyelopati

Diagnostik och undersökning

 • Normalvärden för vitamin B12 ligger kring 150–650 pmol/L:
  • Värden under 100 pmol/L ger en mycket hög sannolikhet för vitamin B12-brist
  • Värden mellan 100–250 pmol/L tolkas som en gråzon där vidare utredning rekommenderas
  • Värden över 250 pmol/L gör vitamin B12-brist osannolik
 • Utredning vid värden i gråzonen:
  • Normalt MMA (metylmalonat) utesluter vitamin B12-brist
  • Värden >0,37 µmol/L är förhöjda värden, värden >0,72 µmol/L bevisar brist
  • Njursvikt kan ge högre MMA-värden utan att vitamin B12-brist föreligger 
 • Homocystein (Hcy) kan användas som metod för att utesluta såväl folat- som vitamin B12-brist. 
 • Etiologisk utredning rekommenderas hos alla där annan orsak än nutritionsorsakad vitamin B12-brist misstänks, särskilt hos yngre personer, där gastroskopi är förstahandsval. Hos patienter som inte kan eller vill genomgå gastroskopi kan anti-TG (celiaki?), pepsinogen och gastrin (atrofisk gastrit?) bestämmas.
 • Hos äldre patienter med begränsad livslängd kan man avstå från vidare etiologisk utredning.  

Differentialdiagnoser

 • Folatbrist
 • Myelodysplastiskt syndrom.
 • Hypotyreos.
 • Perifer neuropati.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Allmänt

 • Hos patienter med otillräckligt intag rekommenderas peroral behandling.
 • Patienter med icke-reversibla orsaker (atrofisk gastrit läker aldrig ut) behöver livslång behandling med vitamin B12, antingen peroralt eller intramuskulärt.

Egenbehandling

 • Otillräckligt intag (till exempel hos veganer/vegetarianer):
  • Vitaminpreparat eller koständringar (till exempel ökat intag av berikade produkter)

Läkemedelsbehandling

 • Peroral behandling:
  • I normaltillståndet kan 1–2 mg cyanokobalamin rekommenderas
  • Intensivbehandling med 1 mg 2 tabletter 2 gånger dagligen i en månad kan övervägas hos patienter med neurologiska symtom eller vitamin B12 <100 pmol/L (alternativt intramuskulärt, se nedan)
  • Underhållsdos 1 mg dagligen
 • Intramuskulär behandling:
  • Intramuskulär behandling med cyanokobalamin eller hydroxokobalamin kan övervägas initialt, hos patienter som har förhållanden som gör att de inte tar upp vitamin B12 eller vid uteblivet behandlingssvar
  • Intensivbehandling består av till exempel hydroxokobalamin 1 mg intramuskulärt 3 dagar i veckan i 2–3 veckor
  • Underhållsdos 1 mg med 1–3 månaders intervall
 • Behandling med vitamin B12 gör att det sker en ökning av erytropoesen vilket leder till ökad förbrukning av järn och folat. Behandling av folat- och järnbrist rekommenderas vid brist. 

Förlopp

 • Progredierande symtombild utan behandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • God vid given behandling, innan irreversibla neurologiska skador har uppkommit. 

Komplikationer

 • Perniciös anemi, neuropsykiatriska symtom, kognitiv svikt, demens. Polyneurit, ataxi. Ökad risk för ventrikelcancer vid atrofisk gastrit.

Uppföljning

 • Hb, retikulocyter, järnstatus och folat efter 1–2 veckor. MCV och Hb-värden förbättras vanligen inom 1–3 månader
 • Årligen Hcy, Hb, järnstatus. 

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.