Medicinska översikter Hematologi

Titel Uppdaterad
Renal anemi

2022-11-10

Vitamin B12-brist

2019-08-05

Polycytemia vera (PV)

2022-05-30

Lymfangit

2022-01-28

Hemokromatos

2022-06-28

Non-Hodgkin lymfom

2020-12-23

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

2021-04-13

Hodgkins lymfom

2022-03-10

Akut myeloisk leukemi (AML)

2022-07-25

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

2022-04-11

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

2021-04-17

Von Willebrands sjukdom

2021-12-08

Immunologisk trombocytopeni (ITP)

2020-11-17

Myelom

2019-11-26

Myelofibros

2021-04-22

Talassemier

2019-03-11

Aplastisk anemi

2022-01-31

Hemolytiska anemier

2019-03-13

Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist)

2019-03-19

Anemi vid kronisk sjukdom

2019-03-18

Trombocyttransfusioner

2012-10-31

Transfusion av röda blodkroppar

2013-03-14

Högdosbehandling med autologt stamcellsstöd

2013-02-05

Waldenströms makroglobulinemi

2021-10-08

Tymom

2013-04-11

Neutropeni

2022-08-18

Oslers sjukdom

2022-03-07

Mjältcystor

2013-02-02

Langerhans cellhistiocytos

2022-12-01

Hypereosinofilt syndrom

2013-02-28

Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS)

2021-10-12

Porfyria cutanea tarda,PCT

2022-03-24

Porfyri

2022-12-16

Erytropoetisk protoporfyri, EPP

2022-03-24

Akut intermittent porfyri, AIP

2022-03-24

Malignt lymfom hos barn

2020-12-28

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

2013-03-08

Hemofili

2017-09-26

Antifosfolipidsyndrom

2022-08-08

Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

2021-03-01

Trombocytos, essentiell trombocytos

2022-05-30

Myelodysplastiskt syndrom

2019-03-11

Sicklecellanemi

2019-03-12

Perniciös anemi

2019-03-06

Järnbristanemi

2022-04-21

Folatbrist

2022-08-18

Multipelt Myelom

2023-01-25

Follikulära lymfom

2022-02-18

Hemofili A och B

2018-08-28

Vitamin B12-brist

2012-11-27

Primär myelofibros (PMF)

2017-11-22

Essentiell trombocytemi (ET)

2017-08-15

Polycytemia vera (PV)

2017-08-15


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons