Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Renal anemi


Publicerad den: 2022-11-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Anemi vid kronisk njursjukdom innebär sänkta hemoglobinvärden (B-Hb) till följd av kronisk njursjukdom.

Epidemiologi

 • Renal anemi är den vanligaste komplikationen till kronisk njursvikt.
 • Renal anemi förekommer hos såväl barn som vuxna. Förekomsten ökar vid stigande ålder.

Etiologi och patogenes

 • Renal anemi beror huvudsakligen på nedsatt renal produktion av erytropoetin (EPO).
 • Kronisk sjukdom kan leda till järnbrist som är ofta funktionell. 

ICD-10

 • D63.8 Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Det är svårt att skilja symtomen på anemi från de som tillhör kronisk njursvikt. Symtom som förekommer:
  • Fatigue/trötthet
  • Minskad styrka
  • Köldintolerans
  • Minskad uthållighet

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd vid anemi:
  • Takykardi, blekhet
 • Tecken på underliggande njursvikt

Utredning av renal anemi

 • Järnstatus är ofta svårbedömd vid kronisk njursjukdom:
  • Kronisk inflammation ökar järnparametrar och är därför svårtolkade
  • Nivåer av lösliga transferrinreceptorer påverkas av sänkt njurfunktion (rekommenderas inte)
  • Tecken som kan tala för järnbrist vid kronisk njursjukdom:
   • Transferinmättnad <20 %
   • Ferritin <100 μg/L (<200–500 μg/L vid dialys eller vid ESL-behandling)
   • >10 % hypokroma erytrocyter
   • Retikulocyt-Hb <29 pg/cell

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till symtomen, såsom hypotyreos eller depression. 
 • Andra orsaker till anemi.

Behandling av renal anemi

 • Vid mild njursvikt kan behandling med peroralt järn övervägas.
 • Vid mer avancerad njursjukdom rekommenderas järnbehandling intravenöst.
 • Hos vissa personer rekommenderas behandling med ESL – erytropoesstimulerande läkemedel.

Läkemedelsbehandling

 • Järnbehandling:
  • Bör övervägas vid anemi och kronisk njursjukdom med tecken på järnbrist
   Peroral behandling har ofta sämre effekt än intravenös järnbehandling men kan övervägas vid lindrigare njursvikt
  • Intravenös behandling rekommenderas i regel vid mer avancerad njursvikt och hos personer som behandlas med dialys
 • Behandling med ESL – erytropoesstimulerande läkemedel kan övervägas vid anemi med Hb <100 g/L trots optimal övrig behandling:
  • Behandling med ESL bör initieras av specialist inom njursjukdomar

Komplikationer

 • Nedsatt livskvalitet.
 • Möjligen förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom, särskilt vid behandling med ESL.

Prognos

 • Renal anemi har ofta ett progressivt förlopp.

Källor

 • Hanna RM, Streja E, Kalantar-Zadeh K. Burden of Anemia in Chronic Kidney Disease: Beyond Erythropoietin. Adv Ther. 2021;38(1):52-75. 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons