Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Renal anemi


Publicerad den: 2022-11-10

Annons

Bakgrund

 • Anemi vid kronisk njursjukdom innebär sänkta hemoglobinvärden (B-Hb) till följd av kronisk njursjukdom.

Epidemiologi

 • Renal anemi är den vanligaste komplikationen till kronisk njursvikt.
 • Renal anemi förekommer hos såväl barn som vuxna. Förekomsten ökar vid stigande ålder.

Etiologi och patogenes

 • Renal anemi beror huvudsakligen på nedsatt renal produktion av erytropoetin (EPO).
 • Kronisk sjukdom kan leda till järnbrist som är ofta funktionell. 
Annons
Annons

ICD-10

 • D63.8 Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Det är svårt att skilja symtomen på anemi från de som tillhör kronisk njursvikt. Symtom som förekommer:
  • Fatigue/trötthet
  • Minskad styrka
  • Köldintolerans
  • Minskad uthållighet

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd vid anemi:
  • Takykardi, blekhet
 • Tecken på underliggande njursvikt

Utredning av renal anemi

 • Järnstatus är ofta svårbedömd vid kronisk njursjukdom:
  • Kronisk inflammation ökar järnparametrar och är därför svårtolkade
  • Nivåer av lösliga transferrinreceptorer påverkas av sänkt njurfunktion (rekommenderas inte)
  • Tecken som kan tala för järnbrist vid kronisk njursjukdom:
   • Transferinmättnad <20 %
   • Ferritin <100 μg/L (<200–500 μg/L vid dialys eller vid ESL-behandling)
   • >10 % hypokroma erytrocyter
   • Retikulocyt-Hb <29 pg/cell
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

Behandling av renal anemi

 • Vid mild njursvikt kan behandling med peroralt järn övervägas.
 • Vid mer avancerad njursjukdom rekommenderas järnbehandling intravenöst.
 • Hos vissa personer rekommenderas behandling med ESL – erytropoesstimulerande läkemedel.

Läkemedelsbehandling

 • Järnbehandling:
  • Bör övervägas vid anemi och kronisk njursjukdom med tecken på järnbrist
   Peroral behandling har ofta sämre effekt än intravenös järnbehandling men kan övervägas vid lindrigare njursvikt
  • Intravenös behandling rekommenderas i regel vid mer avancerad njursvikt och hos personer som behandlas med dialys
 • Behandling med ESL – erytropoesstimulerande läkemedel kan övervägas vid anemi med Hb <100 g/L trots optimal övrig behandling:
  • Behandling med ESL bör initieras av specialist inom njursjukdomar

Komplikationer

 • Nedsatt livskvalitet.
 • Möjligen förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom, särskilt vid behandling med ESL.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Renal anemi har ofta ett progressivt förlopp.

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.