Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Myelofibros


Uppdaterad den: 2021-04-22

Annons

Bakgrund

 • Kroniskt klonalt myeloproliferativt tillstånd med ineffektiv hematopoes (anemi), med så småningom förstadier till röda och vita blodkroppar i blodet (leukoerytroblastisk blodbild), splenomegali till följd av extramedullär hematopoes (myeloid metaplasi) samt tilltagande benmärgsfibros.
 • Primär myelofibros (PMF):
  • En egen entitet i förhållande till annan myeloproliferativ sjukdom
 • Sekundär myelofibros:
  • Benmärgsfibros till följd av en annan sjukdom, typiskt efter polycytemia vera eller essentiell trombocytos

Epidemiologi

 • PMF:
  • 0,5 per 100 000 personår
  • Medianålder vid diagnos 72 år

Etiologi och patogenes

 • PMF är en form av Philadelphianegativ myeloproliferativ neoplasi.
 • Mutationer i JAK2 förekommer hos 50–60 %, mutationer i CALR i 20–35 % och mutationer i MPL i 4 % av alla med MPF.
Annons
Annons

ICD-10

 • D47.4 Osteomyelofibros
 • C94.6 Myelodysplastisk och myeloproliferativ sjukdom, ej klassificerad

Anamnes

 • Symtomen vid PMF är varierande, beroende på om det föreligger cytopenier eller proliferation.
 • Allmänna symtom som trötthet och viktnedgång är vanliga:
  • Anemisymtom som blekhet och dyspné förekommer
  • Lätt feber och nattsvettningar kan förekomma
 • Förstorad mjälte ger fyllnadskänsla, eventuellt med smärta. 
 • Trombotiska händelser och/eller blödningar förekommer.

Kliniska fynd

 • Tecken på anemi.
 • Splenomegali.
 • Tecken på trombos eller blödningar/petekier.
 • Tecken på viktnedgång eller nattsvettningar (B-symtom).

Utredning av myelofibros

 • Viktiga blodprover vid misstanke är blodstatus med leukocytdifferentiering och LD.
 • Avvikande nivåer av erytrocyter, trombocyter och leukocyter kan ge välgrundad misstanke om myeloproliferativ neoplasi.
 • Diagnosen baseras på benmärgsbiopsi, uteslutande av andra kriterier/egenskaper, påvisande av mutationer, påvisande av annan klonal markör, symtom och fynd.
 • Diagnoskriterier återfinns i Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

Behandling av myelofibros

 • Behandlingen beror på patientens risknivå:
  • Vid låg risk utan symtom rekommenderas observation
  • Vid låg risk med symtom kan läkemedel som hydroxyurea, ruxolitinib eller IFN-alfa övervägas
  • Vid hög risk rekommenderas allogen stamcellstransplantation eller behandling med ruxolitinib
 • Optimal behandling för riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom:
  • Ges vid bakomliggande riskfaktorer
  • Behandling med ASA och statiner bör övervägas
 • Mer information om behandling finns i Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi.

Komplikationer

 • Infektioner (20–60 %).
 • Kardiovaskulära komplikationer, inklusive hjärtsvikt (20–50 %).
 • Tromboembolisk sjukdom (10–40 %).
 • Blödningar (30 %).
 • Övergång till sekundär akut leukemi (10–30 %).
 • Sekundär cancersjukdom.

Prognos

 • Överlevnaden har uppskattats till 2–11 år beroende på förekomst av riskfaktorer.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.