Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Anemi vid kronisk sjukdom


Uppdaterad den: 2019-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Definition

 • Anemi som uppstår som följd av en kronisk sjukdom med inflammationsmedierad reduktion i produktionen av röda blodceller och ibland i cellernas överlevnad.

Bakgrund och epidemiologi

 • Vanligt hos äldre. 

Etiologi och patogenes

 • Orsakas i vanliga fall av inflammation.
 • Orsaker kan vara långvariga infektioner, bindvävssjukdomar och vaskuliter, malignitet, njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos, testosteronbrist.
 • Funktionell järnbrist kan förekomma (nedsatt järnfrisättning från makrofagerna trots normala järnförråd i kroppen).

ICD-10

 • D63 Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnesen präglas vanligen av den underliggande sjukdomen, där anemin oftast är ett bifynd:
  • Till exempel autoimmun sjukdom, malign sjukdom, infektion, större kirurgiskt ingrepp, större trauma, inflammatorisk tarmsjukdom
  • Symtom på underliggande sjukdom kan vara feber, nedsatt aptit, nattsvettningar, ledsmärtor, muskelsmärtor, viktnedgång
 • Allmänna anemisymtom:
  • Blekhet, trötthet, svaghet, nedsatt fysisk kapacitet, onormal andfåddhet vid fysiska ansträngningar
  • Rektal blödning kan vara ett uttryck för neoplasm i gastrointestinalkanalen.
 • Tecken på anemi och/eller bakomliggande sjukdomar kan observeras som kliniska fynd. 

Diagnostik och undersökning

 • Basprover:
  • Hb, leukocyter, SR, CRP, MCV, ferritin, järn, TIBC, retikulocyter, kreatinin, ALP, GT, ALAT
  • F-Hb x 3 (ockult blod?)
 • Utvidgad provtagning:
  • Transferrinreceptor, vitamin B12 och folat, eventuellt MMA, blodutstryk 
 • Patologiska värden:
  • Hb oftast 90–110 g/L.
  • MCV, mean corpuscular volume, är normalt eller lätt sänkt (särskilt vid funktionell järnbrist)
  • Ferritin är normalt eller förhöjt (på grund av inflammation):
   • S-ferritin <50 µg/dL och/eller MCV <70 tyder på samtidig järnbrist
   • Låg transferrinmättnad talar för järnbrist 
  • Värdena för serum-järn och total järnbindningskapacitet (TIBC) är båda låga, så transferrinmättnaden är ofta över 10 % (till skillnad från järnbrist)
  • Retikulocytantalet är ofta normalt

Differentialdiagnoser

 • Järnbristanemi.
 • Megaloblastär anemi (B12-brist eller folatbrist).
 • Leukemi.
 • Aplastisk anemi.
 • Talassemier.

Allmänt

 • Behandling av grundsjukdomen medför ofta förbättring av anemin.

Läkemedelsbehandling

 • Parenteral järnbehandling vid funktionell järnbrist.
 • Eventuellt erytropoetin, ges framför allt vid avancerad njursvikt. 

Annan behandling

 • Blodtransfusion vid behov (symtomgivande anemi).

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons