Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Anemi vid kronisk sjukdom


Uppdaterad den: 2019-03-18

Annons

Definition

 • Anemi som uppstår som följd av en kronisk sjukdom med inflammationsmedierad reduktion i produktionen av röda blodceller och ibland i cellernas överlevnad.

Bakgrund och epidemiologi

 • Vanligt hos äldre. 

Etiologi och patogenes

 • Orsakas i vanliga fall av inflammation.
 • Orsaker kan vara långvariga infektioner, bindvävssjukdomar och vaskuliter, malignitet, njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos, testosteronbrist.
 • Funktionell järnbrist kan förekomma (nedsatt järnfrisättning från makrofagerna trots normala järnförråd i kroppen).
Annons
Annons

ICD-10

 • D63 Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnesen präglas vanligen av den underliggande sjukdomen, där anemin oftast är ett bifynd:
  • Till exempel autoimmun sjukdom, malign sjukdom, infektion, större kirurgiskt ingrepp, större trauma, inflammatorisk tarmsjukdom
  • Symtom på underliggande sjukdom kan vara feber, nedsatt aptit, nattsvettningar, ledsmärtor, muskelsmärtor, viktnedgång
 • Allmänna anemisymtom:
  • Blekhet, trötthet, svaghet, nedsatt fysisk kapacitet, onormal andfåddhet vid fysiska ansträngningar
  • Rektal blödning kan vara ett uttryck för neoplasm i gastrointestinalkanalen.
 • Tecken på anemi och/eller bakomliggande sjukdomar kan observeras som kliniska fynd. 

Diagnostik och undersökning

 • Basprover:
  • Hb, leukocyter, SR, CRP, MCV, ferritin, järn, TIBC, retikulocyter, kreatinin, ALP, GT, ALAT
  • F-Hb x 3 (ockult blod?)
 • Utvidgad provtagning:
  • Transferrinreceptor, vitamin B12 och folat, eventuellt MMA, blodutstryk 
 • Patologiska värden:
  • Hb oftast 90–110 g/L.
  • MCV, mean corpuscular volume, är normalt eller lätt sänkt (särskilt vid funktionell järnbrist)
  • Ferritin är normalt eller förhöjt (på grund av inflammation):
   • S-ferritin <50 µg/dL och/eller MCV <70 tyder på samtidig järnbrist
   • Låg transferrinmättnad talar för järnbrist 
  • Värdena för serum-järn och total järnbindningskapacitet (TIBC) är båda låga, så transferrinmättnaden är ofta över 10 % (till skillnad från järnbrist)
  • Retikulocytantalet är ofta normalt

Differentialdiagnoser

 • Järnbristanemi.
 • Megaloblastär anemi (B12-brist eller folatbrist).
 • Leukemi.
 • Aplastisk anemi.
 • Talassemier.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Allmänt

 • Behandling av grundsjukdomen medför ofta förbättring av anemin.

Läkemedelsbehandling

 • Parenteral järnbehandling vid funktionell järnbrist.
 • Eventuellt erytropoetin, ges framför allt vid avancerad njursvikt. 

Annan behandling

 • Blodtransfusion vid behov (symtomgivande anemi).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.