Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Von Willebrands sjukdom


Uppdaterad den: 2021-12-08

Annons

Bakgrund

 • Von Willebrands sjukdom, vWS, är den vanligaste medfödda koagulationsstörningen:
  • Det är en heterogen sjukdomsgrupp som karakteriseras av bristande (kvantitativ) eller nedsatt funktion (kvalitativ) av von Willebrand-faktor (vWF), ett protein som medierar trombocytadhesion
  • Förvärvad vWS är ett icke medfött tillstånd som karakteriseras av en dysfunktion i von Willebrand-faktor (vWF)
 • Delas in i typ 1, 2A, 2B, 2M, 2N och 3, beroende på kvalitativa eller kvantitativa rubbningar. 

Epidemiologi

 • Prevalensen har uppskattats till cirka 1% men endast 0,01 % har kliniska symtom.
 • Den svåra formen av vWS förekommer hos cirka 50 personer i Sverige och är något vanligare i Sverige än i andra länder.

Etiologi och patogenes

 • Medfödd vWS överförs oftast i ett autosomalt dominant mönster (typ 1, 2A, 2B och 2M), men det finns varianter som överförs autosomalt recessivt (typ 2N och 3).
 • Förvärvad vWS:
  • Kan förekomma vid en rad olika tillstånd såsom hypotyreos, användning av valproinsyra, leukemi, SLE, blandad bindvävssjukdom, MGUS, myelom, Waldenströms makroglobulinemi, ventrikelseptumdefekt, aortastenos och mitralisinsufficiens
 • Sjukdomen beror på minskad mängd eller frånvaro av normal vWF eller funktionellt defekt molekyl. Funktionsstörningen ligger såväl i bildandet av trombocytproppar som i fibrinbildningen.
Annons
Annons

ICD-10

 • D68.0 von Willebrands sjukdom

Anamnes

 • Tillståndet kan drabba både kvinnor och män. De flesta fall är milda (typ I).
 • Hud- och slemhinneblödningar:
  • Till exempel lätt för att få blåmärken, näsblödning, blödning från tandkött, menorragi eller blödningstendens vid kirurgi
 • Blödningar från mag-tarmkanalen:
  • Förekommer vid måttlig till allvarlig sjukdom, särskilt typ 2A
 • Spontana led- och muskelblödningar:
  • Förekommer endast vid typ III eller allvarligare former av typ 2
 • Har tillståndet uppstått nyligen?
 • Ärftlig disposition

Kliniska fynd

 • Oftast inga fynd.

Utredning av Von Willebrands sjukdom

 • Blodprover:
  • Blodstatus med differentialräkning, aPTT (förhöjt värde vid låga halter av faktor VIII), PK-INR (normalt vid vWS), eventuellt fibrinogen
  • Eventuellt andra prover vid utredning av blödningstendens
 • Vid typering av sjukdomen behövs en rad andra tester.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Till exempel hemofili A/B eller trombocytopeni

Behandling av Von Willebrands sjukdom

 • Behandlingen beror på typ av sjukdomen och svårighetsgraden.

Läkemedelsbehandling

 • Substitution av erytrocyter eller trombocyter:
  • Vid anemi och/eller trombocytopeni
 • Tranexamsyra:
  • Ges till alla patienter som tolererar läkemedlet, har ofta god effekt mot slemhinneblödningar
  • Till exempel tranexamsyra 1500 mg 3 gånger dagligen i fem dagar
 • Desmopressin:
  • Desmopressin kan frigöra vWF från endotelceller med ofta god effekt hos personer med vWS typ 1 eller 2A, det har ingen effekt hos personer med typ 2B (kontraindicerat, kan ge trombocytopeni) eller 3. 
  • Biverkningar av desmopressin är hyponatremi (vätskerestriktion behövs), vasodilatation (rodnad i ansikte) och hypotension
  • Ska inte ges vid kardiovaskulär sjukdom eller ökad risk för trombos
 • Faktor VIII/vWF-koncentrat:
  • Ges vid svårare former av vWS och kan ges vid akut blödning eller som profylaktisk behandling
  • Finns även som koncentrat med endast vWF
 • Östrogen/progesteron:
  • Vid kraftiga menstruationsblödningar rekommenderas kombinerade orala antikonceptiva eller hormonspiral
 • Behandling vid förvärvad vWS:
  • Beror på bakomliggande orsak

Annan behandling

 • Blödningstendensen förvärras av acetylsalicylsyra, NSAID och vissa andra läkemedel såsom SSRI och dessa läkemedel därför bör generellt undvikas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • I sällsynta fall allvarliga blödningar.

Prognos

 • De flesta fall är lindriga och i de allvarligare fallen fungerar ersättningsbehandlingen bra.

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.