Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Folatbrist


Uppdaterad den: 2023-10-23

Annons

Bakgrund

 • Vid låga folatvärden i kombination med förhöjt värde av S-homocystein föreligger folatbrist.

Epidemiologi

 • Är en ovanlig orsak till anemi i Sverige, men förekommer vid överkonsumtion av alkohol, äldre samt hos patienter med malabsorptionstillstånd och anorektiska tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Både folat och vitamin B12 spelar en viktig roll i RNA- och DNA-syntesen och metabolismen av aminosyror.
 • Nedsatt upptag – vanligast:
  • Malabsorption orsakad av till exempel gastric bypass, resektion av övre delen av jejunum, Mb Crohn eller celiaki
  • Alkoholöverkonsumtion
  • I sällsynta fall efter behandling med fenytoin, tricykliska antidepressiva, p-piller, trimetoprim, metotrexat, 5-fluorouracil, cytosinarabinosid eller AZT (antivirusmedel)
 • Otillräckligt intag:
 • Ökat behov:
  • Graviditet, prematura barn, dialyspatienter
  • Hemolys, neoplasm
  • Tyreotoxikos
  • Exfoliativ hudsjukdom (omfattande, fjällande dermatit med hudrodnad)
 • Övriga orsaker:
  • Enzymdefekt (muterat MTHFR)
  • Vitamin B12-brist gör att folat inte kan användas i DNA-syntesen och ger därmed en funktionell folatbrist. Folat kan vara högt vid samtidig vitamin B12-brist och kan normaliseras eller bli lågt efter insatt behandling
Annons
Annons

ICD-10

 • D52 Folatbristanemi

Anamnes

 • Anemisymtom?
 • Sväljbesvär, röd/slät tunga, sår i mungipor?
 • Eventuellt depression eller andra neuropsykiatriska tillstånd
 • Bedömning om felnäring eller undernäring kan vara orsaken
 • Intag av alkohol (AUDIT).
 • Känd tidigare sjukdom?
  • Kronisk diarré (malabsorption)? Känd celiaki, IBD eller tarmresektion?
   Läkemedel (särskilt metotrexat, fenytoin)?

Kliniska fynd

 • Tecken på anemi
 • Tecken på underliggande sjukdom
 • Blank, svidande, röd tunga som följd av papillatrofi och tunt epitel, kan också orsakas av vitamin B12-brist
 • Ragader i mungiporna/angulär cheilit
 • Normala neurologiska fynd (normal gång, ingen ataxi, normal proprioception, till skillnad från vid vitamin B12-brist), men neuropsykiatriska symtom kan förekomma.
 • Längd och vikt bör mätas med tanke på undernäring.

Utredning av folatbrist

 • S-folat:
  • Normala värden (>5–10 nmol/L, varierar mellan laboratorier) utesluter folatbrist
  • Vid gränsvärden/låga värden bestäms homocystein och vitamin B12 eller MMA beroende på svar
 • Homocystein, Hcy:
  • Normala värden av Hcy utesluter såväl funktionell vitamin B12-brist som folatbrist
  • Förhöjda värden värden kan tala för folatbrist, och folat bestäms (folatbrist vid värden <5–10 nmol/L) eller vitamin B12-brist utesluts genom påvisning av normalt MMA
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till anemi. 
 • Andra orsaker till makrocytos, högt MCV:
  • Vitamin B12-brist (kan ge högt folatvärde)
  • Alkoholrelaterad leversjukdom
  • Hypotyreos
  • Läkemedelsutlöst makrocytos
  • Myelodysplastiskt syndrom

Behandling av folatbrist

 • Ökat intag via livsmedel och läkemedelsbehandling kan kombineras.
 • Brist på vitamin B12 bör korrigeras innan folattillskott sätts in.

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

 • Vid nyupptäckt brist:
  • 5 mg 1 tablett dagligen i 2 veckor under remissionsperioden
 • Underhållsdos:
  • 1 mg 1 tablett dagligen
 • Järntillskott vid samtidig brist.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

Komplikationer

 • Kliniska konsekvenser av anemi, leukopeni, trombocytopeni.
 • Folatbrist under första trimestern predisponerar för neuralrörsdefekter och möjligen även för andra missbildningar.

Prognos

 • Adekvat behandling leder till snabbt förbättrat tillstånd (med hematologisk förbättring efter 2-8 veckor).

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.