Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Talassemier


Uppdaterad den: 2019-03-11

Annons

Definition

 • Hemoglobinrubbningar (hemoglobinvarianter) kan delas in i:
  • Tillstånd med nedsatt syntes av globinkedjor (talassemier)
  • Tillstånd med normalt antal globinkedjor som är strukturellt ändrade på grund av mutationer (hemoglobinopatier)

Bakgrund och epidemiologi

 • Beta-talassemierna:
  • Uppträder först och främst i länderna runt medelhavet, Afrika, mellanöstern, Indien och sydöstra Asien (förekomst av muterade gener 3–10 %)
 • Alfa-talassemierna:
  • Såsom vid beta-talassemier men vanligast i Sydostasien, Saudiarabien och Indien

Etiologi och patogenes

 • Vid talassemi sker en nedsatt syntes av alfa-kedjan (alfa-talassemi) eller beta-kedjan (beta-talassemi):
  • Detta medför reducerad syntes av hemoglobulin och därmed defekt hemoglobinisering av erytrocyterna – ineffektiv erytropoes
 • Talassemi är ett kliniskt heterogent tillstånd eftersom olika genetiska lesioner i olika grad rubbar globinkedjesyntesen:
  • Sker i regel via autosomal recessiv nedärvning
 • Den kliniska bilden avgörs av hur många av de fyra generna som är utslagna:
  • Personer med tre normala gener skapar alfaglobulin i tillräcklig mängd för att ha normala hematologiska värden och kallas för tysta bärare
  • Vid två normala gener betecknas tillstånden alfa-talassemi minor
  • När bara en gen är funktionell har patienten Hb-H-sjukdom
  • Ifall ingen av generna fungerar (alfa-talassemi major), är det oförenligt med liv och resulterar i spontanabort/dödfödsel på grund av hydrops fetalis
 • Den kliniska bilden avgörs av hur stor produktionen av betaglobulin är:
  • Beta-talassemi major:
   • Båda allelerna har talassemimutationer och det finns en uttalad anemi med kroniskt transfusionsberoende
  • Beta-talassemi intermedia:
   • Variant mellan major och minor, med enkelmutation eller homozygoti på β+ mutationer
  • Beta-talassemi minor:
   • Heterozygot β0  eller heterozygot β+, det vill säga beta-talassemi minor har endast en mutation och ger ingen eller mild anemi, sänkt MCV och inget behov av blodtransfusioner
   • De flesta heterozygota är asymtomatiska
Annons
Annons

ICD-10

 • D56 Talassemi (medelhavsanemi)

Anamnes och kliniska fynd

 • Bakgrundsinformation:
  • Finns anemi i släkten? Kommer släkten från ett område med hög förekomst av talassemi eller hemoglobinopatier?
 • Alfa-talassemi:
  • Tyst bärare:
   • Normal hematologi och inga symtom
  • Alfa-talassemi minor:
   • Tillståndet ger inga symtom
   • Liknar beta-talassemi minor kliniskt
  • Hb- H-sjukdom:
   • Ger kronisk hemolytisk anemi av varierande allvarlighetsgrad
   • Akuta transfusionskrävande försämringar kan uppstå i samband med fysisk stress, exempelvis infektioner
   • Det finns variationer med svårare sjukdom som liknar beta-talassami major
 • Beta-talassemierna:
  • Beta-talassemi minor:
   • Ger en ingen eller lätt mikrocytär anemi som saknar klinisk signifikans
   • Kan se symtom vid infektioner och/eller järn- eller folsyrebrist
  • Beta-talassemi intermedia:
   • Ger en kronisk hemolytisk anemi
   • Akuta transfusionskrävande försämringar kan uppstå i samband med fysisk stress, exempelvis infektioner
  • Beta-talassemi major:
   • Utvecklar från cirka sex månaders ålder allvarlig transfusionskrävande anemi

Diagnostik och undersökning

 • Alfa-talassemi:
  • Kliniska fynd vid alfa-talassemierna varierar med defektens omfattning
  • Tysta bärare och personer med talassemi minor saknar symtom vid klinisk undersökning
  • Patienter med hemoglobin H-sjukdom är oftast bleka och har splenomegali
 • Beta-talassemi:
  • Kliniken vid beta-talassemi varierar också
  • Talassemi minor:
   • Personer med talassemi minor har inga kliniska tecken på sjukdom
   • 10 % får lever- och mjältförstoring
  • Talassemi intermedia:
   • Vid talassemi intermedia ses vanligen endast svaga tecken på hemolytisk anemi, bland annat splenomegali och eventuellt benmissbildningar
  • Talassemi major:
   • Barn med talassemi major utvecklar efter 3–6 månader tillväxthämning, benmissbildningar (bland annat onormal ansiktsutveckling), patologiska frakturer, endokrinopatier (speciellt hypogonadism), hepatosplenomegali och ikterus
 • Diagnosen ställs med hjälp av hemoglobinfraktioner.

Differentialdiagnoser

 • Järnbristanemi.
 • Anemi vid kronisk sjukdom.
 • Andra hemolytiska anemier. 
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Allmänt

 • Personer med talassemi minor/anlagsbärare:
  • Är kliniskt sett normala och behöver inte behandlas
  • Järnbrist bör behandlas som vanligt
 • Patienter med icke-transfusionsberoende sjukdom:
  • Behandlingen beror på sjukdomens svårighetsgrad och kan bestå av blodtransfusion, folatsubstitution, hydroxyurea, järnkelering och trombosprofylax
 • Patienter med allvarlig talassemi:
  • Regelbundna transfusioner, järnbindande behandling, eventuellt splenektomi och antikoagulantia mot förhöjd trombosrisk
  • Allogen stamcellstransplantation är den enda botande behandlingen
 • Vid allvarlig talassemi major:
  • Är allogen benmärgstransplantation en möjlighet
 • Fosterdiagnostik är möjlig.

Egenbehandling

 • Eventuellt begränsat intag av järn vid regelbundna transfusioner. 

Läkemedelsbehandling

 • Vid talassemi minor:
  • Ingen specifik behandling
 • Andra talassemiformer:
  • Beror på svårighetsgraden
  • Regelbundna transfusioner, järnbindande behandling, folatsubstitution, eventuellt splenektomi och antikoagulantia mot förhöjd trombosrisk
  • I samråd med hematologklinik

Förlopp

 • Beta-talassemi minor:
  • Är vanligen asymtomatisk och patienterna kan leva ett normalt liv. Vid infektioner/fysisk stress kan anemi uppstå
 • Beta-talassemi intermedia och Hb-H-sjukdom:
  • Patienterna är vanligen asymtomatiska, vid infektioner/fysisk stress kan anemi uppstå som behöver transfusion
 • Beta-talassemi major:
  • Allvarlig transfusionskrävande anemi utvecklas efter 3–6 månaders ålder
  • Och de patienterna utvecklar med tiden ett transfusionsutlöst hemokromatosliknande tillstånd med allvarliga organkomplikationer och tidig död
 • Alfa-talassemi major:
  • Är oförenligt med liv
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Beror på talassemins svårighetsgrad.

Komplikationer

 • Vid talassemi minor finns inga komplikationer och det bör inte ses som en sjukdom (utan ett ärftligt tillstånd).
 • Svårare talassemier har ett flertal komplikationer, såsom splenomegali, benmissbildningar, osteopeni, patologiska frakturer och infektionstendens.

Uppföljning

 • Ingen särskild uppföljning vid alfa-/beta-talassemi minor.
 • Övriga talassemier efter samråd med hematolog. 
 • Observation av eventuell samtidig järnbrist (ferritin).

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.