Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Lymfangit


Uppdaterad den: 2022-01-28
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Bakgrund

 • Inflammation i distala lymfkanalerna till följd av infektiösa eller icke-infektiösa orsaker.

Epidemiologi

 • Oklar förekomst.

Etiologi och patogenes

 • Lymfangit uppstår oftast efter kutan inokulation av mikroorganismer som invaderar lymfkärlen och sprider sig till de regionala lymfkörtlarna.
 • Organismerna kan invadera lymfkärlen direkt genom ett hudsår, bett eller som en komplikation till en distal infektion såsom en infekterad cellulit, traumatisk blåsa, abscess eller paronyki.
 • S. pyogenes är den vanligaste patogenen.

ICD-10

 • L04 Akut lymfkörtelinflammation

Anamnes

 • Smärta vid delen där bakterier kan ha kommit in i huden.
 • Feber (ofta 38–40 °C), svettningar, takykardi, nedsatt aptit och sjukdomskänsla med snabb debut.
 • Huvudvärk och muskelsmärta kan förekomma.
 • Ömma lymfkörtlar i dränageområdet.

Kliniska fynd

 • Linjära erytematösa områden, strimmor, i huden. Dessa går mot de lokala lymfkörtlarna.
 • De regionala lymfkörtlarna kan vara ömma och förstorade.
 • En snabb progress kan ske med tecken på sepsis:
  • Lågt blodtryck
  • Feber
  • Takykardi
  • Påverkat allmäntillstånd
 • Eventuellt tecken på predisponerande faktorer, såsom ett perifert sår eller annan typ av infektion.

Utredning av lymfangit

 • Eventuellt blodprover:
  • Leukocytos med granulocytos är vanligt
  • CRP är ofta förhöjt
 • Mikrobiologi:
  • Blododling
  • Eventuellt prov från den primära infektionen
 • Serologi?
  • Bara aktuellt vid misstanke om exotiska sjukdomar som filariasis och histoplasmos
 • Ultraljud.

Differentialdiagnoser

 • Cellulit och erysipelas
 • Ytlig tromboflebit
 • Nekrotiserande fasciit
 • Insektsbett
 • Allergisk reaktion

Behandling av lymfangit

 • I Skandinavien är den dominerande orsaken streptokocker, eventuellt stafylokocker, som svarar bra på penicillinbehandling. Eventuellt måste man ta hänsyn till penicillinasproducerande bakterier.
 • Orsaken, till exempel ett sår, bör behandlas adekvat.

Egenbehandling

 • Om möjligt ska det berörda området värmas, höjas upp och immobiliseras.
 • Smärtstillande behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på misstänkt patogen.
 • Antibiotikabehandling (i samråd med infektionsläkare).

Annan behandling

 • Ibland behövs kirurgisk behandling.

Komplikationer

 • Bakteriemi och sepsis.
 • Lymfödem.

Prognos

 • Prognosen för en okomplicerad lymfangit är god, och behandling med antibiotika leder ofta till snabb kontroll över infektionen.

Källor

 • Kano Y, Momose T. Acute lymphangitis. Cleve Clin J Med. 2020;87(3):129-130.
 • Falagas ME, Bliziotis IA, Kapaskelis AM. Red streaks on the leg. Lymphangitis. Am Fam Physician. 2006;73(6):1061-1062.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons