Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Lymfangit


Uppdaterad den: 2022-01-28

Annons

Bakgrund

 • Inflammation i distala lymfkanalerna till följd av infektiösa eller icke-infektiösa orsaker.

Epidemiologi

 • Oklar förekomst.

Etiologi och patogenes

 • Lymfangit uppstår oftast efter kutan inokulation av mikroorganismer som invaderar lymfkärlen och sprider sig till de regionala lymfkörtlarna.
 • Organismerna kan invadera lymfkärlen direkt genom ett hudsår, bett eller som en komplikation till en distal infektion såsom en infekterad cellulit, traumatisk blåsa, abscess eller paronyki.
 • S. pyogenes är den vanligaste patogenen.
Annons
Annons

ICD-10

 • L04 Akut lymfkörtelinflammation

Anamnes

 • Smärta vid delen där bakterier kan ha kommit in i huden.
 • Feber (ofta 38–40 °C), svettningar, takykardi, nedsatt aptit och sjukdomskänsla med snabb debut.
 • Huvudvärk och muskelsmärta kan förekomma.
 • Ömma lymfkörtlar i dränageområdet.

Kliniska fynd

 • Linjära erytematösa områden, strimmor, i huden. Dessa går mot de lokala lymfkörtlarna.
 • De regionala lymfkörtlarna kan vara ömma och förstorade.
 • En snabb progress kan ske med tecken på sepsis:
  • Lågt blodtryck
  • Feber
  • Takykardi
  • Påverkat allmäntillstånd
 • Eventuellt tecken på predisponerande faktorer, såsom ett perifert sår eller annan typ av infektion.

Utredning av lymfangit

 • Eventuellt blodprover:
  • Leukocytos med granulocytos är vanligt
  • CRP är ofta förhöjt
 • Mikrobiologi:
  • Blododling
  • Eventuellt prov från den primära infektionen
 • Serologi?
  • Bara aktuellt vid misstanke om exotiska sjukdomar som filariasis och histoplasmos
 • Ultraljud.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Cellulit och erysipelas
 • Ytlig tromboflebit
 • Nekrotiserande fasciit
 • Insektsbett
 • Allergisk reaktion

Behandling av lymfangit

 • I Skandinavien är den dominerande orsaken streptokocker, eventuellt stafylokocker, som svarar bra på penicillinbehandling. Eventuellt måste man ta hänsyn till penicillinasproducerande bakterier.
 • Orsaken, till exempel ett sår, bör behandlas adekvat.

Egenbehandling

 • Om möjligt ska det berörda området värmas, höjas upp och immobiliseras.
 • Smärtstillande behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på misstänkt patogen.
 • Antibiotikabehandling (i samråd med infektionsläkare).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Ibland behövs kirurgisk behandling.

Komplikationer

 • Bakteriemi och sepsis.
 • Lymfödem.

Prognos

 • Prognosen för en okomplicerad lymfangit är god, och behandling med antibiotika leder ofta till snabb kontroll över infektionen.

Källor

 • Kano Y, Momose T. Acute lymphangitis. Cleve Clin J Med. 2020;87(3):129-130.
 • Falagas ME, Bliziotis IA, Kapaskelis AM. Red streaks on the leg. Lymphangitis. Am Fam Physician. 2006;73(6):1061-1062.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.