Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Pankreatit, kronisk


Uppdaterad den: 2023-12-21

Annons

Bakgrund

 • Kronisk inflammation och irreversibla förändringar i pankreas åtföljt av buksmärtor och/eller minskad pankreasfunktion.
 • Tidiga stadier av sjukdomen består av återkommande episoder av akut pankreatit, följt av progressiv exokrina och endokrina pankreassvikt flera år senare.
 • Varierande grad av kronisk inflammation, fibros, förträngning/dilatation av gångarna och utveckling av cystor ökar förlusten av endokrin och exokrin vävnad

Epidemiologi

 • Prevalensen är cirka 120 per 100 000 personer i Europa.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Alkohol är den viktigaste riskfaktorn för utveckling av kronisk pankreatit.
 • Rökning är en oberoende riskfaktor för utveckling av kronisk pankreatit.
 • Striktur, sten eller tumör kan leda till obstruktiv kronisk pankreatit.
 • Autoimmun pankreatit är en annan bakomliggande orsak.

Patofysiologi

 • Progressiv fibros och destruktion av befintlig körtelvävnad.
 • Varierande grad av kronisk inflammation, fibros, kontraktion/dilatation av gångarna och utveckling av cystor leder till ökad förlust av endokrin och exokrin vävnad.
 • Exokrin pankreasinsufficiens uppstår efter i genomsnitt 13 år hos personer med kvarstående hög alkoholkonsumtion, men utvecklingen bromsas vid alkohol- och rökstopp. Hos personer där kronisk pankreatit som är genetisk eller idiopatisk uppstår exokrin pankreasinsufficiens efter i genomsnitt 26 år.
Annons
Annons

ICD-10

 • K86 Andra sjukdomar i pankreas
  • K86.0 Kronisk pankreatit orsakad av alkohol
  • K86.1 Annan kronisk pankreatit

Anamnes

 • Om tillståndet är orsakat av alkohol yttrar sig smärtorna oftast efter >10 års kraftigt alkoholbruk och det första anfallet följer ofta efter en period med särskilt högt alkoholintag.
 • Smärta:
  • Recidiverande och delvis kraftiga buksmärtor
  • Typisk beskrivning är att smärtan utlöses av måltid, är lokaliserad mitt i epigastriet, kan stråla ut till ryggen och i vissa fall lindras genom att man sitter framåtlutad
  • Om smärtorna utvecklas eller förvärras kan det vara en signal om att det finns komplikationer som pseudocystor eller strikturer i gallvägarna, duodenum eller kolon
  • Långt fram i förloppet kan vissa patienter uppleva en spontan förbättring av smärtorna som ett resultat av organsvikt, som på svenska kallas "utbränd pankreas" vilket motsvaras av engelskans "pancreatic burnout''
 • Andra symtom som förekommer är viktminskning och avmagring, illamående, kräkningar, förstoppning och flatulens.

Kliniska fynd

 • Eventuellt kliniska fynd som överensstämmer med långvarigt högt alkoholintag.
 • Eventuellt tecken på undernäring och/eller diabetes på grund av exokrin pankreassvikt.
 • Återkommande anfall med akut pankreatit:
  • Består i huvudsak av ömhet i övre delen av buken, lätt rigiditet och paralytisk ileus
  • Anfallen pågår i allt från några timmar upp till flera veckor

Utredning av kronisk pankreatit

 • Diagnosen baseras på typiska fynd vid bildundersökningar hos symtomatiska personer med indikatorer som talar för pankreassjukdom.
 • Blod och avföringsprover:
  • Leverfunktionsprover, s-ALP, s-amylas
  • Fasteglukos eller HbA1c vid misstanke om diabetes
  • F-elastas-1 vid misstanke om exokrin pankreassvikt
 • Bildundersökningar:
  • DT-undersökning kan användas som förstahandsmetod i primärvård
  • Endoskopiskt ultraljud eller MRCP ökar den diagnostiska säkerheten
 • 13C-triglycerid-test, utandningstest:
  • Kan användas vid misstanke om tidig exokrin pankreassvikt eller falskt positivt f-elastas-1
 • Genetisk konsultation:
  • Om det finns hereditet för sjukdomen rekommenderas genetisk konsultation
  • Särskilt viktigt för barn och ungdomar med idiopatisk recidiverande pankreatit
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Pankreascancer
 • Autoimmun pankreatit
 • Tarmischemi

Behandling av kronisk pankreatit

 • Behandlingsalternativen är läkemedel, endoskopiska interventioner och kirurgi.
 • Smärtbehandling är en central del i behandlingen av kronisk pankreatit.
 • Livsstilsförändringar:
  • Progressionen blir långsammare och mindre allvarlig om patienten upphör med eller kraftigt minskar intaget av alkohol samt undviker rökning
 • Dietistkontakt kan vara till bra hjälp.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika:
  • Paracetamol är förstahandsvalet, eventuellt i kombination med NSAID eller en mild opioid, till exempel tramadol
  • Vid behov av starkare analgetika bör smärtbehandlingen skötas på en enhet med inriktning på kronisk pankreatit där man också kan ta ställning till invasiv behandling
 • Pankreasenzymer (amylas, lipas, proteas) ges vid exokrin pankreassvikt med malabsorption:
  • Minskar steatorré
  • Viktigt för att motverka malabsorption och undernäring
 • Närings- och vitamintillskott:
  • Tillskott av de fettlösliga vitaminerna A, D och E bör ges vid malabsorption av fett
 • Diabetes:
  • Diabetes vid kronisk pankreatit behöver ofta behandlas med insulin
  • Behandlingen kan vara svårinställd och det finns ökad risk för hypoglykemi

Kirurgisk och endoskopisk behandling

 • Indikationer:
  • Smärta som inte svarar på läkemedelsbehandling
  • Lokal komplikation
  • Förändringar där malign tumör inte kan uteslutas
 • Det finns flera olika kirurgiska behandlingar för kronisk pankreatit som bygger på resektion, dränage eller kombinationer av dessa.
 • Endoskopisk behandling kan bestå av dilatation av pankreasgången, inläggning av stent och extirpation av konkrement.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Pseudocystor
 • Episoder med akut pankreatit.
 • Pankreasstenar och strikturer.
 • Gallvägsstrikturer.
 • Duodenalstenos.
 • Portahypertoni med varicer.
 • Ökad risk för pankreascancer.
 • Fettmalabsorption.
 • Osteoporos.
 • Diabetes mellitus.
 • Opioidberoende.

Prognos

 • Drygt hälften av patienterna utvecklar pankreassvikt.
 • Tillståndet innebär minskad förväntad livslängd.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.