Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Invasiv placenta


Uppdaterad den: 2022-09-20

Annons

Bakgrund

 • Invasiv placenta, fastsittande placenta eller placenta accreta innebär att placenta är sammanvuxen med livmodern.
 • Andra samlingsnamn för tillståndet är placenta accreta spectrum (PAS) eller abnormally adherent and invasive placenta (AIP).
 • Det finns tre grader av onormal vidhäftning, där accreta ofta används för att hänvisa till alla formerna:
  • Placenta accreta, där placentavilli är fästade vid myometriet (75 %)
  • Placenta increta, där placentavilli växer in i myometriet (18 %)
  • Placenta percreta, där placentavilli växer genom myometriet och eventuellt genom serosahinnan (som täcker utsidan av uterus) (7%)

Epidemiologi

 • I nordiska länder är förekomsten 3–4/10 000 förlossningar.

Etiologi och patogenes

 • Placentavilli som växer genom endometriet förekommer främst i områden där endometriet är försvagat efter tidigare kirurgiskt ingrepp, främst i ärrvävnad efter kejsarsnitt. 
 • Endometriet är tunnare nära cervix vilket gör att att invasiv placenta är vanligare vid placenta previa.
Annons
Annons

ICD-10

 • O43.2 Patologiskt fastsittande placenta.

Anamnes

 • Cirka en tredjedel av invasiv placenta diagnostiseras före förlossningen.
 • Det typiska symtomet är kraftig och okontrollerad blödning kort efter förlossningen när moderkakan ska lossna från endometriet.
 • Kan också orsaka blödningar under tredje trimestern.
 • Vid placenta percreta kan inväxt i urinblåsan orsaka hematuri under graviditeten.

Kliniska fynd

 • Inga fynd vid rutinmässig klinisk undersökning före förlossningen.

Utredning av invasiv placenta

 • Om invasiv placenta misstänks vid ultraljudsundersökning rekommenderas vidare utredning vid ultraljudsenhet och specialist-MVC med vana att diagnostisera och handlägga patienter med invasiv placenta.
 • I vissa fall kan MRT övervägas.
 • Cystoskopi kan göras vid misstanke om genomväxt in i urinblåsa.
 • Kvinnor med påvisad placenta previa och tidigare kejsarsnitt bör bedömas särskilt med tanke på invasiv placenta.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Vasa previa.
 • Placenta previa med blödning.
 • Koagulationsrubbningar.

Behandling av invasiv placenta

 • När diagnosen inte är ställd i förväg behövs möjligheter för handläggning av stor blödning, möjlighet att utföra akut hysterektomi samt möjlighet till intensivvård.
 • Planerat kejsarsnitt och möjlighet att utföra hysterektomi när diagnosen ställs före förlossningen:
  • Förlossningstidpunkt bedöms individuellt
  • Ibland kan kärlradiologisk teknik genomföras peroperativ embolisering av de blodkärl som försörjer livmodern och därmed hysterektomi undvikas

Komplikationer

 • Blödning i samband med förlossning kan vara allvarlig och dramatisk och i värsta fall dödlig för mamman.
 • En retrospektiv kohortstudie från USA visade att kvinnor som har fått diagnosen innan förlossningen hade mindre behov av transfusioner:
  • Utfallet för barnen var samma i de båda grupperna

Prognos

 • Invasiv placenta förknippas med ökad förekomst av prematur förlossning och högre risk att barnet är litet för åldern (small for gestational age, SGA).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.