Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Invasiv placenta


Uppdaterad den: 2022-09-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Invasiv placenta, fastsittande placenta eller placenta accreta innebär att placenta är sammanvuxen med livmodern.
 • Andra samlingsnamn för tillståndet är placenta accreta spectrum (PAS) eller abnormally adherent and invasive placenta (AIP).
 • Det finns tre grader av onormal vidhäftning, där accreta ofta används för att hänvisa till alla formerna:
  • Placenta accreta, där placentavilli är fästade vid myometriet (75 %)
  • Placenta increta, där placentavilli växer in i myometriet (18 %)
  • Placenta percreta, där placentavilli växer genom myometriet och eventuellt genom serosahinnan (som täcker utsidan av uterus) (7%)

Epidemiologi

 • I nordiska länder är förekomsten 3–4/10 000 förlossningar.

Etiologi och patogenes

 • Placentavilli som växer genom endometriet förekommer främst i områden där endometriet är försvagat efter tidigare kirurgiskt ingrepp, främst i ärrvävnad efter kejsarsnitt. 
 • Endometriet är tunnare nära cervix vilket gör att att invasiv placenta är vanligare vid placenta previa.

ICD-10

 • O43.2 Patologiskt fastsittande placenta.

Anamnes

 • Cirka en tredjedel av invasiv placenta diagnostiseras före förlossningen.
 • Det typiska symtomet är kraftig och okontrollerad blödning kort efter förlossningen när moderkakan ska lossna från endometriet.
 • Kan också orsaka blödningar under tredje trimestern.
 • Vid placenta percreta kan inväxt i urinblåsan orsaka hematuri under graviditeten.

Kliniska fynd

 • Inga fynd vid rutinmässig klinisk undersökning före förlossningen.

Utredning av invasiv placenta

 • Om invasiv placenta misstänks vid ultraljudsundersökning rekommenderas vidare utredning vid ultraljudsenhet och specialist-MVC med vana att diagnostisera och handlägga patienter med invasiv placenta.
 • I vissa fall kan MRT övervägas.
 • Cystoskopi kan göras vid misstanke om genomväxt in i urinblåsa.
 • Kvinnor med påvisad placenta previa och tidigare kejsarsnitt bör bedömas särskilt med tanke på invasiv placenta.

Differentialdiagnoser

 • Vasa previa.
 • Placenta previa med blödning.
 • Koagulationsrubbningar.

Behandling av invasiv placenta

 • När diagnosen inte är ställd i förväg behövs möjligheter för handläggning av stor blödning, möjlighet att utföra akut hysterektomi samt möjlighet till intensivvård.
 • Planerat kejsarsnitt och möjlighet att utföra hysterektomi när diagnosen ställs före förlossningen:
  • Förlossningstidpunkt bedöms individuellt
  • Ibland kan kärlradiologisk teknik genomföras peroperativ embolisering av de blodkärl som försörjer livmodern och därmed hysterektomi undvikas

Komplikationer

 • Blödning i samband med förlossning kan vara allvarlig och dramatisk och i värsta fall dödlig för mamman.
 • En retrospektiv kohortstudie från USA visade att kvinnor som har fått diagnosen innan förlossningen hade mindre behov av transfusioner:
  • Utfallet för barnen var samma i de båda grupperna

Prognos

 • Invasiv placenta förknippas med ökad förekomst av prematur förlossning och högre risk att barnet är litet för åldern (small for gestational age, SGA).

Källor

 • SFOG-råd. Handläggning av graviditet och förlossning vid placenta previa, vasa previa och invasiv placenta (accreta), 2020-12-15. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Hämtad 2022-08-26.
 • Jauniaux E, Alfirevic Z, Bhide AG, et al. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management: Green-top Guideline No. 27a. BJOG. 2019;126(1):e1-e48. doi:10.1111/1471-0528.15306. PMID: 30260097.
 • Thurn L, Lindqvist PG, Jakobsson M, Colmorn LB, Klungsoyr K, Bjarnadottir RI, et al. Abnormally invasive placenta-prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG. 2016;123:1348-55. PMID: 26227006.

Annons
Annons
Annons

Annons