Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Retroperitoneal fibros


Uppdaterad den: 2019-07-09

Annons

Bakgrund

 • Retroperitoneal fibros är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av nybildning av retroperitoneal vävnad på grund av kronisk inflammation och uttalad fibros, vilket ofta leder till att urinledarna och andra organ i buken kläms åt.
 • Sjukdomen är främst idiopatisk, men kan bero på underliggande sjukdomar eller läkemedelsbiverkningar.

Epidemiologi

 • Mycket svårt att fastslå förekomsten.
 • Män verkar drabbas oftare än kvinnor.
 • Genomsnittsåldern beräknas till 50–60 år.

Etiologi och patogenes

 • Retroperitoneal fibros är vanligtvis idiopatisk, men kan även uppträda sekundärt vid användning av vissa läkemedel, maligna sjukdomar, infektioner och kirurgi.
 • Förut trodde man att den idiopatiska formen berodde på en lokal inflammatorisk reaktion mot antigener i aterosklerotiskt plack i bukaortan, men kliniska fynd och laboratoriefynd tyder på att det rör sig om en manifestation av en autoimmun/inflammatorisk sjukdom.
 • Den sekundära formen kan bero på många olika faktorer.
Annons
Annons

ICD-10

 • K66 Andra sjukdomar i bukhinnan

Anamnes

 • Vanligtvis ses en smygande utveckling av sjukdomen.
 • Patienten påtalar antingen mekaniska symtom till följd av kompression, eller systemiska symtom till följd av inflammation.
 • Smärtor i flanken, ryggen eller buken är den vanligaste kliniska manifestationen.

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen ger inga specifika fynd.

Utredning av retroperitoneal fibros

 • Förhöjt SR och CRP stärker misstanken om diagnosen och dessa är förhöjda hos 80–100 % av patienterna.
 • ANA är oftast förhöjt och påvisas hos 60 % av patienterna.
 • Ofta har njursjukdom misstänkts och därför görs ultraljud där man kan se en massa kring aorta och eventuellt uretärer.
 • CT och MR är avgörande för att ställa diagnos och kan ibland hjälpa till att skilja mellan idiopatisk och sekundär retroperitoneal fibros.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till njursjukdom.
 • Andra orsaker till hydronefros.

Behandling av retroperitoneal fibros

 • Kortikosteroider, immunodämpande mediciner och kirurgi är alla tre metoder som används.
 • Få jämförande studier har gjorts och därför är det ännu osäkert vilket metod som är mest gynnsam.

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsbehandlingen baseras främst på kortikosteroider som i hög grad har förbättrat prognosen.
 • Immunsuppressiva läkemedel rekommenderas som andrahandsval.

Annan behandling

 • Kirurgi görs vanligtvis för att minska uretärobstruktionen.
 • Om det är möjligt väntar man med operation och gör eventuellt bara ett avlastande ingrepp eftersom den medicinska behandlingen kan förbättra tillståndet. Man kan i de fallen välja avlastande stent cystoskopisk väg.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Uretärobstruktion med utveckling av hydronefros och njursvikt.

Prognos

 • Prognosen uppfattas som god,men det kan uppstå allvarliga komplikationer som kronisk njursvikt.
 • Recidivrisken vid utsättande av behandlingen är svår att fastställa eftersom de flesta studierna inte har tillräckligt lång uppföljningstid, men de flesta recidiv verkar komma inom det första året.

Källor

 • Cronin CG, Lohan DG, Blake MA, et al. Retroperitoneal fibrosis: a review of clinical features and imaging findings. AJR Am J Roentgenol 2008; 191:423.
 • Vaglio A, Salvarani C, Buzio C. Retroperitoneal fibrosis. Lancet 2006; 367: 241-51.
 • Yachoui R, Sehgal R, Carmichael B. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: clinicopathologic features and outcome analysis. Clin Rheumatol. 2016 Feb. 35 (2):401-7.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.