Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bakercysta


Uppdaterad den: 2020-09-23

Annons

Bakgrund

 • Bakercysta (cystis regio poplitea) är en cystbildning mellan bursan som ligger mellan M. semimembranosus och M. gastrocnemius. Cystan är fylld med ledvätska från knäet.
 • Cystan kommunicerar med ledkapseln och troligtvis rör det sig om en slags bråckbildning.

Epidemiologi

 • Prevalensen beror på vilken population som studerats:
  • Hos 2 % utan knäproblem
  • Hos 38 % av de som genomgår MRT på grund av knäproblem ser man en Bakerscysta
  • Hos 37 % av de med manifest gonartros
 • Tillståndet uppträder oftast hos vuxna.
 • Tillståndet förekommer i sällsynta fall hos barn och är då primärt och bilateralt.

Etiologi och patogenes

 • Hos vuxna uppträder sjukdomen sekundärt till tillstånd med förhöjt intraartikulärt tryck:
  • Trycket får ledkapseln att bukta ut och ger efter i ett område som saknar anatomisk uppstöttning som kan begränsa utbuktningen
  • De vanligaste underliggande tillstånden som medför överproduktion av synovialvätska är trauma, artros, artrit och meniskskador
  • Hos många vuxna, runt hälften, finns en öppning rent anatomiskt men cystor utvecklas inte hos alla med denna anatomiska svaghet
Annons
Annons

ICD-10

 • M71 Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar):
  • M71.2 Synovialcysta i poplitealrummet [Bakercysta]

Anamnes

 • Eventuellt finns en bakgrund med underliggande etiologi, exempelvis trauma eller artrit.
 • Det tydligaste symtomet brukar vara att patienten märkt av en svullnad i knävecket.
 • Stramhetskänsla och eventuellt smärtor i knävecket kan finnas. Eventuellt bensmärtor.

Kliniska fynd

 • Mjuk och fluktuerande cystisk utfyllnad i fossa poplitea eller i övre delen av benet, kan oftast lätt ses när patientet står upp och knäet är extenderat.
 • Vanligtvis är cystan inte särskilt öm, men en större cysta som spruckit kan ge akuta smärtor och ömhet i benet.
 • Hos vissa föreligger minskar rörlighet i knäleden.

Utredning av Bakercysta

 • Ultraljud:
  • Kan bekräfta diagnosen, men är samtidigt en metod som har svårt att utesluta differentialdiagnoser såsom meniskcystor eller myxoida tumörer
 • MR:
  • Kan bättre differentiera tillståndet gentemot andra diagnoser, dock kostsamt alternativ
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Djup ventrombos
 • Trauma
 • Aneurysm i arteria poplitea
 • Menisklesion
 • Neoplasi
 • Förstorade lymfkörtlar

Behandling av Bakercysta

 • Primärt handlar det om att lindra symtom hos de som har besvär och förhindra fortsatt utveckling.

Egenbehandling

 • Finns bakomliggande orsaker, som andra knäproblem, så ska behandlingen riktas mot dessa i första hand. 

Läkemedelsbehandling

 • Oftast inte nödvändigt, eventuellt receptfria smärtstillande.
 • Injektion med kortikosteroid kan bli aktuellt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Fysioterapi kan vara indicerat, särskilt hos patienter med underliggande knäproblematik
 • Aspiration:
  • Om det föreligger hydrops genu kan aspiration av knäleden ge förbättrade symtom
  • Botar inte tillståndet
 • Injektion av kortikosteroid:
  • Man ser en rask förbättring av Bakercystan vid injektion med kortikosteroider hos patienter med betydande besvär som inte svarar på konservativ behandling

Komplikationer

 • Ruptur av cystan (ruptura cystis regio poplitea):
  • Vätskan tränger in mellan benmusklerna och ger en akut inflammation

Prognos

 • De flesta patienter har en utmärkt prognos och är inte särskilt hämmade.
 • Bakercystan tillbakabildas i regel över tid men kan återuppstå om den underliggande patologin inte åtgärdas.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.