Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Bakercysta


Uppdaterad den: 2019-11-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Bakercysta (cystis regio poplitea) är en cystbildning mellan bursan som ligger mellan M. semimembranosus och M. gastrocnemius. Cystan är fylld med ledvätska från knäet.
 • Cystan kommunicerar med ledkapseln och troligtvis rör det sig om en slags bråckbildning.

Epidemiologi

 • Prevalensen beror på vilken population som studerats:
  • Hos 2 % utan knäproblem
  • Hos 38 % av de som genomgår MRT på grund av knäproblem ser man en Bakerscysta
  • Hos 37 % av de med manifest gonartros
 • Tillståndet uppträder oftast hos vuxna.
 • Tillståndet förekommer i sällsynta fall hos barn och är då primärt och bilateralt.

Etiologi och patogenes

 • Hos vuxna uppträder sjukdomen sekundärt till tillstånd med förhöjt intraartikulärt tryck:
  • Trycket får ledkapseln att bukta ut och ger efter i ett område som saknar anatomisk uppstöttning som kan begränsa utbuktningen
  • De vanligaste underliggande tillstånden som medför överproduktion av synovialvätska är trauma, artros, artrit och meniskskador
  • Hos många vuxna, runt hälften, finns en öppning rent anatomiskt men cystor utvecklas inte hos alla med denna anatomiska svaghet

ICD-10

 • M71 Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar):
  • M71.2 Synovialcysta i poplitealrummet [Bakercysta]

Anamnes

 • Eventuellt finns en bakgrund med underliggande etiologi, exempelvis trauma eller artrit.
 • Det tydligaste symtomet brukar vara att patienten märkt av en svullnad i knävecket.
 • Stramhetskänsla och eventuellt smärtor i knävecket kan finnas. Eventuellt bensmärtor.

Kliniska fynd

 • Mjuk och fluktuerande cystisk utfyllnad i fossa poplitea eller i övre delen av benet, kan oftast lätt ses när patientet står upp och knäet är extenderat.
 • Vanligtvis är cystan inte särskilt öm, men en större cysta som spruckit kan ge akuta smärtor och ömhet i benet.
 • Hos vissa föreligger minskar rörlighet i knäleden.

Utredning av Bakercysta

 • Ultraljud:
  • Kan bekräfta diagnosen, men är samtidigt en metod som har svårt att utesluta differentialdiagnoser såsom meniskcystor eller myxoida tumörer
 • MR:
  • Kan bättre differentiera tillståndet gentemot andra diagnoser, dock kostsamt alternativ

Differentialdiagnoser

 • Djup ventrombos
 • Trauma
 • Aneurysm i arteria poplitea
 • Menisklesion
 • Neoplasi
 • Förstorade lymfkörtlar

Behandling av Bakercysta

 • Primärt handlar det om att lindra symtom hos de som har besvär och förhindra fortsatt utveckling.

Egenbehandling

 • Finns bakomliggande orsaker, som andra knäproblem, så ska behandlingen riktas mot dessa i första hand. 

Läkemedelsbehandling

 • Oftast inte nödvändigt, eventuellt receptfria smärtstillande.
 • Injektion med kortikosteroid kan bli aktuellt.

Annan behandling

 • Fysioterapi kan vara indicerat, särskilt hos patienter med underliggande knäproblematik
 • Aspiration:
  • Om det föreligger hydrops genu kan aspiration av knäleden ge förbättrade symtom
  • Botar inte tillståndet
 • Injektion av kortikosteroid:
  • Man ser en rask förbättring av Bakercystan vid injektion med kortikosteroider hos patienter med betydande besvär som inte svarar på konservativ behandling

Komplikationer

 • Ruptur av cystan (ruptura cystis regio poplitea):
  • Vätskan tränger in mellan benmusklerna och ger en akut inflammation

Prognos

 • De flesta patienter har en utmärkt prognos och är inte särskilt hämmade.
 • Bakercystan tillbakabildas i regel över tid men kan återuppstå om den underliggande patologin inte åtgärdas.

Annons
Annons
Annons

Annons