Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Akut bronkit


Uppdaterad den: 2022-04-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Det saknas en allmänt accepterad definition av akut bronkit. Varianter på nedanstående sammanfattar ungefär tillståndet:
  • Akut infektion i de nedre luftvägarna som förorsakar inflammation i bronkerna, men inte inflammation i lungparenkymet

Epidemiologi

 • Uppstår som regel sekundärt till övre luftvägsinfektioner.
 • Vanligast på hösten och vintern.

Etiologi och patogenes

 • Infektion antas vara den utlösande orsaken, med stor sannolikhet viral sådan även om det endast är i runt 25 % av fallen man kunnat isolera virus vid akut bronkit. 
 • Vanligast bland identifierade virus är influensavirus eller RS-virus.
 • Mycoplasma pneumoniae, Clamydia pneumoniae och Bordetella pertussis kan vara etiologiska agens, men då många är bärare och slemhinnan inte tycks vara invaderad vid provtagning är det inte fastslaget.

ICD-10

 • J20 Akut bronkit

Anamnes

 • Övre luftvägsinfektion föregår i regel bronkit.
 • Hosta dag och natt är huvudsymtomet.
 • Ofta måttlig andfåddhet, och ömhet i bröstet som förvärras under hostan.
 • Purulent expektorat är vanligt efter cirka en veckas sjukdom.
 • Feberkänsla kan upplevas.

Kliniska fynd

 • Auskultation kan avslöja pipljud eller inspiratoriska rosslande biljud bilateralt, men avvikande ljud påvisas inte alltid.
 • Respirationsfrekvensen är normal eller bara lätt förhöjd.
 • Som regel gott allmäntillstånd.

Utredning av akut bronkit

 • Vid typiska symtom och typiska fynd vid lungauskultation samt bra allmäntillstånd är kompletterande undersökningar inte nödvändigt.
 • CRP används inte för att ställa diagnos.
 • Vid tecken och misstanke på pneumoni måste det uteslutas. 

Differentialdiagnoser

 • Pneumoni, särskilt mykoplasma- eller klamydia-agens.
 • Vanlig förkylning.
 • Astma.
 • Akut bronkiolit.

Behandling av akut bronkit

 • Antibiotika har ingen effekt oavsett genes (bakterier, virus eller mykoplasma).
 • Bör endast övervägas i utvalda fall, såsom äldre multisjuka och liknande patientgrupper som inte inkluderats i studierna som ligger till grund från avrådan av antibiotkabehandling.

Egenbehandling

 • Rökstopp om patienten röker.

Läkemedelsbehandling

 • Inga hostmediciner har god evidens, men kan provas (både receptbelagda och receptfria).
 • ß2-agonister kan ges vid obstruktiva besvär.

Komplikationer

 • Omkring en på fyra av patienterna hostar i mer än 4 veckor och vissa av dessa upplever besvär upp till 6 månader (post-bronkit-syndrom).

Prognos

 • Akut bronkit uppfattas som en mild självbegränsande sjukdom.
 • Det finns lite data på prognos och komplikationer som kronisk hosta eller progression till kronisk bronkit eller lunginflammation.

Källor

 • Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2019) https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/ Hämtad 2019-08-28.
 • Kinkade S, Long NA. Acute bronchitis. Am Fam Physician 2016; 94(7): 560-5. pmid:2792920
 • Smith SM, Fahey T, Smucny J, et al. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 1;3:CD000245.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Annons