Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Lungmedicin

Akut bronkit


Uppdaterad den: 2022-04-04

Annons

Bakgrund

 • Det saknas en allmänt accepterad definition av akut bronkit. Varianter på nedanstående sammanfattar ungefär tillståndet:
  • Akut infektion i de nedre luftvägarna som förorsakar inflammation i bronkerna, men inte inflammation i lungparenkymet

Epidemiologi

 • Uppstår som regel sekundärt till övre luftvägsinfektioner.
 • Vanligast på hösten och vintern.

Etiologi och patogenes

 • Infektion antas vara den utlösande orsaken, med stor sannolikhet viral sådan även om det endast är i runt 25 % av fallen man kunnat isolera virus vid akut bronkit. 
 • Vanligast bland identifierade virus är influensavirus eller RS-virus.
 • Mycoplasma pneumoniae, Clamydia pneumoniae och Bordetella pertussis kan vara etiologiska agens, men då många är bärare och slemhinnan inte tycks vara invaderad vid provtagning är det inte fastslaget.
Annons
Annons

ICD-10

 • J20 Akut bronkit

Anamnes

 • Övre luftvägsinfektion föregår i regel bronkit.
 • Hosta dag och natt är huvudsymtomet.
 • Ofta måttlig andfåddhet, och ömhet i bröstet som förvärras under hostan.
 • Purulent expektorat är vanligt efter cirka en veckas sjukdom.
 • Feberkänsla kan upplevas.

Kliniska fynd

 • Auskultation kan avslöja pipljud eller inspiratoriska rosslande biljud bilateralt, men avvikande ljud påvisas inte alltid.
 • Respirationsfrekvensen är normal eller bara lätt förhöjd.
 • Som regel gott allmäntillstånd.

Utredning av akut bronkit

 • Vid typiska symtom och typiska fynd vid lungauskultation samt bra allmäntillstånd är kompletterande undersökningar inte nödvändigt.
 • CRP används inte för att ställa diagnos.
 • Vid tecken och misstanke på pneumoni måste det uteslutas. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Pneumoni, särskilt mykoplasma- eller klamydia-agens.
 • Vanlig förkylning.
 • Astma.
 • Akut bronkiolit.

Behandling av akut bronkit

 • Antibiotika har ingen effekt oavsett genes (bakterier, virus eller mykoplasma).
 • Bör endast övervägas i utvalda fall, såsom äldre multisjuka och liknande patientgrupper som inte inkluderats i studierna som ligger till grund från avrådan av antibiotkabehandling.

Egenbehandling

 • Rökstopp om patienten röker.

Läkemedelsbehandling

 • Inga hostmediciner har god evidens, men kan provas (både receptbelagda och receptfria).
 • ß2-agonister kan ges vid obstruktiva besvär.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Omkring en på fyra av patienterna hostar i mer än 4 veckor och vissa av dessa upplever besvär upp till 6 månader (post-bronkit-syndrom).

Prognos

 • Akut bronkit uppfattas som en mild självbegränsande sjukdom.
 • Det finns lite data på prognos och komplikationer som kronisk hosta eller progression till kronisk bronkit eller lunginflammation.

Källor

 • Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2019) https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/ Hämtad 2019-08-28.
 • Kinkade S, Long NA. Acute bronchitis. Am Fam Physician 2016; 94(7): 560-5. pmid:2792920
 • Smith SM, Fahey T, Smucny J, et al. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 1;3:CD000245.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.