Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Levercystor


Uppdaterad den: 2019-04-16

Annons

Definition

 • Levercystor utgör en heterogen grupp av sjukdomar med vitt skilda ursprung som spänner från infektiöst, parasitärt till neoplastiskt.

Bakgrund och epidemiologi

 • Uppgifter om förekomsten av levercystor bland befolkningen varierar från 0,1 % till 20 %.

Etiologi och patogenes

 • Enkla cystor uppstår sannolikt av medfödda, abnormala, intrahepatiska gallgångar som med åldern utvidgas till följd av att de inte är kopplade till gallvägarna.
Annons
Annons

ICD-10

 • D13.4 Benign tumör i levern

Anamnes och kliniska fynd

 • Smärta är det vanligaste första symtomet och det kan orsakas av direkt tryck, blödning eller infektion i cystan. Andra symtom är mättnadskänsla och epigastrisk svullnadskänsla (enkla cystor).
 • Symtomen är relaterade till cystornas storlek.
 • Ofta normal klinisk undersökning.

Diagnostik och undersökning

 • Differentialdiagnostik:
  • Leverprover, PK-INR, amylas, eventuellt hepatitserologi
 • Ultraljud.
 • Eventuellt CT/MR efter samråd med hepatologisk enhet. 

Differentialdiagnoser

 • Enkla cystor.
 • Polycystisk leversjukdom.
 • Carolis sjukdom.
 • Parasitära cystor.
 • Cystadenom.
 • Cystadenokarcinom.
 • Malignt hepatoblastom (barn).
Annons
Annons

Allmänt

 • Behandlingen varierar och gemensamt för största delen av sjukdomarna är att kirurgisk behandling kan komma på tal om symtomen påverkar patienten. Ingreppen spänner från enkelt dränage, laparoskopiskt ingrepp med anatomisk resektion till levertransplantation.
 • Vid misstanke om maligna tillstånd utförs i vanliga fall kirurgi. 
 • Enkla cystor utan symtom kräver ingen behandling eller uppföljning.

Kirurgi

 • Enkla cystor kan bli aktuella för kirurgi där målet är att minska storleken eller ta bort cystan så att symtomen minskar.
 • Maligna och premaligna tillstånd tas ofta bort i sin helhet. 
 • Parasitära cystor behandlas med läkemedel.

Förlopp

 • Möjlighet till recidiv finns vid enkla cystor efter kirurgi. 

Prognos

 • Mycket god vid enkla cystor. 

Komplikationer

 • Malignitetsutveckling vid premaligna tillstånd.

Källor

 • Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy K. ACG clinical guideline: the diagnosis and management of focal liver lesions. Am J Gastroenterol 2014; 109(9): 1328-47.
 • Hillingsø JG, Kirkegaard P. Levercyster. Ugeskr Læger 2008; 170: 1350-3.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.