Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Levercirros och kronisk leversvikt


Uppdaterad den: 2022-12-08

Annons

Bakgrund

 • Cirros representerar ett sent stadium av ett progressivt, diffust, fibroserande, nodulärt tillstånd med inlagring av bindväv i leverparenkymet (leverfibros) som förstör hela leverns normala arkitektur.

Epidemiologi

 • I Sverige har incidensen av levercirros varit cirka 20/100 000 per år.

Etiologi och patogenes

 • De vanligaste orsakerna är alkoholrelaterad leversjukdom, kronisk viral hepatit (hepatit B men framför allt C), autoimmun leversjukdom (primär biliär kolangit, autoimmun hepatit, ), kryptogen cirros och icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom.
Annons
Annons

ICD-10

 • K74 Leverfibros och levercirros

Anamnes

 • Cirros är ofta en tyst sjukdom där de flesta patienter inte har några symtom tills dekompensering inträder.
 • Tidig och välkompenserad cirros kan manifestera sig som minskad matlust, viktnedgång, kraftlöshet, trötthet och eventuell osteoporos till följd av malabsorption av vitamin D, vilket medför kalciumbrist.

Kliniska fynd

 • Misstanke om cirros föreligger vid följande fynd (oavsett uppgifter om tidigare leversjukdom):
  • Spider nevi
  • Palmarerytem
  • Caput medusae/vidgade bukvener
  • Splenomegali
  • Ascites med eller utan perifera ödem

Utredning av levercirros och kronisk leversvikt

 • Följande laboratoriefynd bör föranleda misstanke om cirros, om inga andra rimliga förklaringar till avvikelserna finns:
  • Trombocytopeni
  • Förhöjt PK-INR
  • Lågt albumin
  • Konjugerad hyperbilirubinemi i frånvaro av gallgångspåverkan
  • Lätt stegrade transaminaser >6 månader:
   • Överväga levercirros baserat på andra uppgifter som kan ge misstanke om levercirros
 • Vid misstanke på cirros rekommenderas FIB-4:
  • Testet använder trombocyternivåer, ålder, ASAT och ALAT för att bedöma om avancerad fibros föreligger
  • Detta rekommenderas hos patienter med känd alkoholrelaterad leversjukdom eller icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) 
 • Om ultraljud/DT/MRT påvisar oregelbunden leverstruktur eller något fynd som talar för portal hypertension (ascites, kollateraler, splenomegali, vidgad vena porta) bör cirros misstänkas.
 • Efter remittering:
  • Transient elastografi är en metod som används för att mäta leverns elasticitet med hjälp av en vibrator som ger vågor i levern och kan därmed uppskatta om leverfibros föreligger
  • MR elastografi
  • Leverbiopsi
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Diverse andra leversjukdomar.

Behandling av levercirros och kronisk leversvikt

 • Fördröja eller reversera leversjukdomens förlopp:
  • Vissa leversjukdomar svarar på behandling även om det föreligger cirros. Därför bör specifik behandling av den underliggande orsaken inledas
 • Undvika ytterligare skador:
  • Patienter med cirros bör undvika alla ämnen som kan orsaka ytterligare leverskador
 • Undvika komplikationer:
  • Patienten bör övervakas för att se om komplikationer tillstöter och särskilda åtgärder kan vidtas för att försöka hindra vissa av dem

Egenbehandling

 • Patienter bör undvika ämnen som kan vara hepatotoxiska, såsom alkohol (absolut avhållsamhet), paracetamol, läkemedel med hepatotoxiska effekter samt vissa örter.

Läkemedelsbehandling

 • Ingen specifik läkemedelsbehandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Om vanlig medicinsk behandling inte kan kontrollera komplikationerna till cirrosen, bör levertransplantation övervägas.

Komplikationer

 • Ascites.
 • Spontan bakteriell peritonit.
 • Hyponatremi.
 • Trombocytopeni.
 • Hepatisk encefalopati.
 • Portahypertension och varixblödning.
 • Portopulmonell hypertension och hepatopulmonellt syndrom.
 • Hepatorenalt syndrom.
 • Hepatocellulärt karcinom.

Prognos

 • Prognosen är mycket varierad eftersom den påverkas av en rad faktorer som orsak, allvarlighetsgrad, förekomst av komplikationer och andra samtidiga sjukdomar.
 • Dödligheten bland patienter med alkoholrelaterad leversjukdom är betydligt högre än bland patienter med andra former av cirros.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.