Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Spontan bakteriell peritonit


Uppdaterad den: 2019-09-11

Annons

Bakgrund

 • Primär eller spontan bakteriell peritonit (SBP) är en intraabdominal infektion som uppträder utan att det föreligger en kirurgiskt behandlingsbar intraabdominal orsak till infektionen.

Epidemiologi

 • Förekommer nästan enbart hos patienter mer avancerad levercirros med portahypertension.

Etiologi och patogenes

 • Man tror att portahypertension leder till bakteriell överväxt i tarmen, som leder till spridning av bakterier i lymfkörtlar. Olika faktorer kan leda till bakteremi som misstänks leda till bakterier i ascites. Vid minskat immunförsvar kan SBP uppstå.
Annons
Annons

ICD-10

 • K65 Peritonit
  • K65.0 Akut peritonit
 • K65.8 Andra specificerade sjukdomar i peritoneum

Anamnes

 • Tillståndet inleds ofta akut med feber, buksmärtor och ändrat psykiskt status (förvirring).
 • Vissa personer har inga symtom alls (ovanligt).

Kliniska fynd

 • Feber.
 • Utspänd buk med ascites, ömhet vid direkt tryck och indirekt släppömhet. Oftast saknas lokal peritonealretning.
 • Hypotoni.
 • De flesta har kliniska manifestationer av framskriden cirros eller nefros.

Utredning av spontan bakteriell peritonit

 • Spontan bakteriell peritonit bör misstankas hos alla personer med avancerad levercirros med plötslig försämring.
 • Diagnosen bekräftas genom undersökning av ascitesvätska:
  • >250 polymorfonukleära leukocyter per mm3
  • Odling kan stödja diagnosen men är inget krav för diagnos, falskt positiva och falskt negativa resultat är vanliga
  • Cellantal, albumin/protein, glukos, LD och amylas 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Sekundär peritonit.
 • Ascites med bakterier:
  • Kolonisering av ascites med bakterier

Behandling av spontan bakteriell peritonit

 • Systemisk antibiotikabehandling och stödbehandling bör inledas så snart diagnosen ställs.

Läkemedelsbehandling

 • Empirisk antimikrobiell behandling:
  • Cefotaxim 1 g x 2 eller 2 g x 2 intravenöst i 5 dagar enligt svenska riktlinjer alternativt ciprofloxacin 500 mg x 2 i 5 dagar
 • Albumin:
  • 1,5 gram per kilo vid diagnos och 1 gram per kilo två dagar senare

Annan behandling

 • Profylax:
  • Ciprofloxacin 500 mg dagligen fram till levertransplantation
  • Hos patienter med cirros som får en övre gastrointestinal blödning rekommenderas cefotaxim 1 gram x 3 i 7 dagar
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Dödsfall genom systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom, sepsis och multiorgansvikt.

Prognos

 • Vid SBP ligger mortaliteten mellan 10–50 % med en mortalitet på 30–93 % efter ett år.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.