Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Keratoakantom


Uppdaterad den: 2018-07-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Snabbväxande lesion som främst förekommer på solexponerad hud hos äldre personer.1

Förekomst

 • I studier från Australien och Hawaii var den årliga incidensen 104 respektive 150/100 0001
 • Drabbar främst ljushyade1
 • Förekomsten ökar med åldern.
 • Vanligare bland män.1

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är oklar.
 • Orsakande faktorer kan vara, immunsuppression, röntgenstrålning, ultraviolett ljus, lokalt trauma och långvarig kontakt med tjärderivat.1
 • Det är också oklart om keratoakantom verkligen är benigna eller om de har malign potential.2

Predisponerande faktorer

 • Kronisk solexponering

ICD-10

 • L85.8F Keratoakantom

ICD-10 Primärvård

 • L85.8 Keratoakantom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Histologisk morfologi och växtmönster är oftast diagnostiska.
 • Excision inkluderande basen av lesionen rekommenderas på grund av den kliniska och histologiska likheten med skivepitelcancer samt eventuell ärrbildning efter spontan tillbakabildning.

Differentialdiagnoser

 • Skivepitelcancer

Anamnes

 • Keratoakantom börjar som en papulös, vårtliknande lesion, som under två till fyra veckors tid växer till en storlek på oftast 1–2 cm eller mer.
 • Efter fyra till sex månader tillbakabildas lesionen, kärnan stöts bort och lesionen efterlämnar ofta ett hypopigmenterat ärr.1

Kliniska fynd

 • De flesta lesionerna finns i ansiktet och på extremiteterna.
 • Nodulär lesion som ofta har en central "navel".
 • Keratoakantom är oftast solitära, men multipla lesioner förekommer.
Keratoakantom, arm
Keratoakantom, näsa

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Om möjligt excision tidigt i förloppet.

När remittera?

 • Vid osäkerhet om diagnosen eller om lesionen hunnit bli för stor för excision.

Behandling

Behandlingsmål

 • Excision eftersom tillståndet oftast inte kan skiljas från skivepitelcancer.

Allmänt om behandlingen

 • Total excision och histologisk undersökning är den behandling som rekommenderas.
 • Vid mindre lesioner kan elektrodissektion och kyrettage vara tillräckligt, men rekommenderas inte då inte säker histologi erhålls.1
 • Alternativa är isotretinoin peroralt (förskrivs i första hand av hudläkare, dispens kan ges3) och intralesionell behandling med fluorouracil, metotrexat, bleomycin eller 5-interferon-alfa-2a.1
 • Strålbehandling är ett alternativ för patienter med recidiv eller större lesioner.4
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Det är fortfarande delade meningar om huruvida tillståndet är premalignt eller inte.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Lesionen bör avlägsnas på grund av osäkerheten och likheten med hudcancer.

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons